Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-433

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 26 november 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen

publieke dienst
overheidsuitgave
reclame
communicatiebeleid
pers

Chronologie

26/11/2010 Verzending vraag
12/9/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450

Vraag nr. 5-433 d.d. 26 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs raakte bekend dat de diverse overheden in dit land via de plaatsing van advertenties een beleid voeren dat gericht is op de ondersteuning van de gedrukte media.

Om zicht te krijgen op de advertentieuitgaven van uw diensten, had ik graag een overzicht gekregen per departement waarvoor u verantwoordelijk bent van de bedragen die werden besteed aan advertentieuitgaven, voor respectievelijk 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010, in:

1) Nederlandstalige dagbladen;

2) Nederlandstalige gedrukte media, anders dan dagbladen;

3) Franstalige dagbladen;

4) Franstalige gedrukte media, anders dan dagbladen.

Kan daarbij telkens worden uitgesplitst welke bedragen betaald werden aan boodschappen van algemeen nut enerzijds en personeelsadvertenties anderzijds.

Antwoord ontvangen op 12 september 2011 :

Gelieve hierna de gevraagde inlichtingen te vinden:

De Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de instellingen van openbaar nut onder de voogdij van de minister van Werk hebben zelf rechtstreeks geen uitgaven gedaan voor boodschappen van algemeen nut in de gedrukte media in de periode 2006-2010.

In deze periode heeft de FOD twee informatiecampagnes gerealiseerd waarbij schriftelijke advertenties in de gedrukte media voorzien waren (Sociale Verkiezingen in 2007 en Plan win win, samen met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), in 2010). De praktische realisatie van deze campagnes werd toevertrouwd aan de Algemene directie externe communicatie van de Kanselarij van de eerste minister. Deze dienst beschikt over de gegevens met betrekking tot de publicitaire uitgaven.

In 2006 heeft de Directie van het ervaringsfonds van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid een personeelsadvertentie ingelast in de Franstalige gedrukte media met het oog op de aanwerving van een Franstalige projectontwikkelaar.

Kostprijs: 10 489,49 euro (incl. BTW).

In september 2007 heeft de Directie van het ervaringsfonds een advertentie ingelast in de publicitaire bijlage van La Libre Belgique om de nodige promotie te voeren voor het ervaringsfonds in het Franstalig landsgedeelte.

Kostprijs: 1 754,50 euro (incl. BTW).