Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-441

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 26 november 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen

publieke dienst
overheidsuitgave
reclame
communicatiebeleid
pers

Chronologie

26/11/2010 Verzending vraag
6/7/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450

Vraag nr. 5-441 d.d. 26 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs raakte bekend dat de diverse overheden in dit land via de plaatsing van advertenties een beleid voeren dat gericht is op de ondersteuning van de gedrukte media.

Om zicht te krijgen op de advertentieuitgaven van uw diensten, had ik graag een overzicht gekregen per departement waarvoor u verantwoordelijk bent van de bedragen die werden besteed aan advertentieuitgaven, voor respectievelijk 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010, in:

1) Nederlandstalige dagbladen;

2) Nederlandstalige gedrukte media, anders dan dagbladen;

3) Franstalige dagbladen;

4) Franstalige gedrukte media, anders dan dagbladen.

Kan daarbij telkens worden uitgesplitst welke bedragen betaald werden aan boodschappen van algemeen nut enerzijds en personeelsadvertenties anderzijds.

Antwoord ontvangen op 6 juli 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid de gevraagde gegevens mee te delen.

Enkel Selor gebruikt een communicatiebudget zoals beschouwd in de vraag en dit op volgende wijze :

Een deel van het budget gaat naar directe rekruteringscommunicatie. Op dit vlak maakt Selor gebruik van een standaardmediamix. Die mix is de voorbije jaren (2006 tot 2010) gewijzigd, net zoals het medialandschap. Vanaf 2010 behoort adverteren in de gedrukte media niet langer tot de standaardmediamix (de standaardmediamix omvat: Belgisch Staatsblad, site van Selor, mailinglist, jobpostings op overheids- en/of commerciële jobsites).

Indien er aanduidingen zijn dat de standaardmix niet voldoet, bijvoorbeeld voor een specifieke doelgroep of voor bepaalde knelpuntberoepen, worden er bijkomende rekruteringskanalen gebruikt. Een advertentie in de gedrukte media is in dat geval één van de opties.

Naast de directe rekruteringscommunicatie, investeert Selor ook in communicatie om haar positie op de arbeidsmarkt te versterken. Deze communicatie is erop gericht om de overheid als aantrekkelijke werkgever te promoten en Selor te positioneren als het selectiebureau voor overheidsfuncties.

In deze context neemt Selor ook deel aan jobbeurzen, hetgeen soms gepaard gaat met een gedrukte advertentie in een rekruteringsmedium.

Beide manieren van communiceren worden opgevolgd en gemeten. Indien nodig, worden er aanpassingen doorgevoerd.

Voor de verdeling Nederlands/ Frans streeft Selor naar een evenwichtige verdeling. Er zijn factoren die hier een invloed op kunnen hebben, zoals de rekruteringsnoden en personeelsplannen die kunnen verschillen aan Nederlandstalige en aan Franstalige kant (ook wat de rekrutering van knelpuntberoepen betreft) en de situatie op de arbeidsmarkt. Momenteel investeert Selor meer aan Nederlandstalige kant, gezien de naamsbekendheid van Selor daar lager ligt dan aan Franstalige kant. Het gaat voornamelijk over periodieke magazines, niet over dagbladen.

Slechts een beperkt percentage van het communicatiebudget wordt besteed aan de gedrukte media. Vanaf 2008 zien we een afname van het aandeel druk ten voordele van de online mogelijkheden en andere niet-gedrukte media, dit ten gevolge van de grotere diversificatie van het medialandschap, de trends en gewoonten van de doelgroep en de doelstellingen die Selor zich stelt.

Selor kiest voor een advertentie in de regionale pers (weekbladen) of gespecialiseerde pers (specifieke doelgroepen), rekruteringsbladen (Vacature, Jobat, Références) en Metro als dagblad.

De nadruk ligt dus duidelijk op ‘niet-dagbladen’. Metro is het enige dagblad in de strikte zin van het woord.

2006: 1/2 van een budget van 2 miljoen euro, voor druk

2007: 1/2 van een budget van 1.8 miljoen euro, voor druk

2008: 1/3 van een budget van 1.1 miljoen euro, voor druk

2009: 1/4 van een budget van 2.1 miljoen euro, voor druk

2010: 1/4 van een budget van 1.1 miljoen euro, voor druk

Ter info: Voor 2011 wordt dit verder gereduceerd tot 1/5 van het communicatiebudget.