Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2119

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 15 april 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Agressie op treinpersoneel - Aantallen - Vervolgingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoerspersoneel
lichamelijk geweld
geweld
officiŽle statistiek
geografische spreiding
gerechtelijke vervolging

Chronologie

15/4/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2118
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4441

Vraag nr. 5-2119 d.d. 15 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin 2010 bleek dat de agressie op treinpersoneel met ruim een kwart was toegenomen. Concreet waren er voor de periode van januari tot en met november 2009 1 191 gevallen geregistreerd, terwijl dit in 2008 nog 936 gevallen waren. Het is niet duidelijk of deze tendens tijdens het afgelopen jaar gekeerd is.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Kan de minister het aantal gevallen van verbale en fysieke agressie en bedreigingen tegen treinpersoneel meedelen in heel 2009? Kunnen deze cijfers opgedeeld worden per gewest?

2. Zijn de cijfers over heel het jaar 2010 inmiddels beschikbaar? Kunnen deze cijfers opgedeeld worden per gewest?

3. Wat is het aantal daadwerkelijke vervolgingen en/of veroordelingen, die het gevolg waren van deze agressies, in 2008,2009 en 2010?