Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5796

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 5 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Grootstedenbeleid - Wetenschapsbeleid - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen

bevoegdheidsoverdracht
gewestvorming
institutionele hervorming
metropool
onderzoeksbeleid

Chronologie

5/3/2012Verzending vraag
14/3/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5797

Vraag nr. 5-5796 d.d. 5 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ingevolge het akkoord omtrent een zesde staatshervorming worden een aantal bevoegdheden overgeheveld naar de deelstaten. In dat verband wordt in het akkoord een tabel gepubliceerd met bedragen die ingevolge de overdracht worden overgeheveld naar de deelstaten. Daarin komen onder meer volgende beleidsdomeinen met volgende bedragen (in miljoen euro) voor:

Grootstedenbeleid 87,5

Wetenschapsbeleid (IUAP en TAP) 30,2

Kunt u me voor elk van de onderdelen op jaarbasis meedelen hoe de bedragen voor de periode 2007-2011 over de deelstaten (of taalgroepen) verdeeld werden?

Antwoord ontvangen op 14 maart 2012 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord van mijn collega, de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingsamenwerking, belast met Grote Steden, aan wie de vraag eveneens werd gesteld.

Ik nodig het geachte lid ook uit om zijn vraag te stellen aan mijn collega’s, de Staatssecretarissen voor Staatshervorming, die bevoegd zijn voor deze materie.