Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-438

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 26 november 2010

aan de minister van Landsverdediging

Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen

publieke dienst
overheidsuitgave
reclame
communicatiebeleid
pers

Chronologie

26/11/2010 Verzending vraag
2/3/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450

Vraag nr. 5-438 d.d. 26 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs raakte bekend dat de diverse overheden in dit land via de plaatsing van advertenties een beleid voeren dat gericht is op de ondersteuning van de gedrukte media.

Om zicht te krijgen op de advertentieuitgaven van uw diensten, had ik graag een overzicht gekregen per departement waarvoor u verantwoordelijk bent van de bedragen die werden besteed aan advertentieuitgaven, voor respectievelijk 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010, in:

1) Nederlandstalige dagbladen;

2) Nederlandstalige gedrukte media, anders dan dagbladen;

3) Franstalige dagbladen;

4) Franstalige gedrukte media, anders dan dagbladen.

Kan daarbij telkens worden uitgesplitst welke bedragen betaald werden aan boodschappen van algemeen nut enerzijds en personeelsadvertenties anderzijds.

Antwoord ontvangen op 2 maart 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

a. Sinds de invoering van de eenheidsstructuur voor Defensie, werd met het koninklijk besluit van 21 december 2001 Hoofdstuk VI, artikel 38, alsook met de wijziging van het artikel gepubliceerd op 26 april 2010, de algemene directie communicatie (DG Com) gemandateerd voor een centraal informatiemanagement en de uitvoering ervan. Dit impliceert onder meer de centrale aankoop voor de totale behoefte aan reclameruimte, voor zowel imago- als voor wervingsacties. Sinds 2004 gebeurt dit via een procedure van algemene offerteaanvraag. Het bestek bij de opeenvolgende publicaties van deze offerteaanvragen, herneemt op volledig transparante wijze, de reclamebehoefte onder de vorm van een catalogus met de nominatieve titels ingedeeld per medium.

b. Gezien een crossmediale communicatiestrategie aan de basis ligt van de opeenvolgende campagnes enerzijds en Defensie zich vooral richt naar een jong rekruteerbaar doelpubliek anderzijds, is het aandeel aangekochte reclame-inserties in de dagbladen gering. In ieder geval beperken deze inserties zich tot de maandelijkse publicaties van vacatures voor soldaten en matrozen en de aankondiging van grote events, type airshow.

c. Al deze inserties werden gepubliceerd op een nationaal elan waarbij een evenwaardige reclamedruk werd gerespecteerd naar het Noorden en het Zuiden.

d. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de advertentie-uitgaven van Defensie in de dagbladen versus de magazines sinds 2006. De bedragen zijn exclusief het BTW tarief, maar met de gangbare overheidskorting.


Dagbladen

magazines

affichage

Huis-aan-huisbladen

2006

96 786

218 401

100 005

74 984

2007

104 045

229 976

105 004

80 382

2008

111 328

240 325

109 730

86 009

2009

78 219

120 838

62 584

80 051

2010

61 296

93.44

112 197

158 094

e. Gezien de centrale contracten afgesloten werden met een mediacentrale, waarbij er “packagedeals” en volumekortingen werden onderhandeld per regie, is het niet mogelijk om de bedragen verder uit te splitsen per taalregime en per type boodschap.