Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4461

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's

overbrenging van gedetineerden
taxi

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
14/5/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2399

Vraag nr. 5-4461 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor het vervoer van gedetineerden, bijvoorbeeld naar de rechtbanken, wordt regelmatig gebruik gemaakt van taxi's.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Voor welk soort verplaatsingen wordt gebruik gemaakt van taxi's?

2) Waaruit bestaat de begeleiding bij het gebruik van deze vervoerswijze ten einde de beveiliging van de gedetineerde te verzekeren?

3) Kan mij voor de jaren 2009 en 2010 voor elke penitentiaire instelling worden meegedeeld hoeveel gedetineerden per taxi werden vervoerd en wat de kostprijs hiervan was?

4) Kan mij voor dezelfde jaren en per instelling worden meegedeeld hoeveel manuren aan begeleidend personeel werd ingezet in het kader van taxivervoer van gedetineerden?

5) Werden er reeds maatregelen genomen om het gebruik van deze vervoerwijze tot een minimum te herleiden?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2012 :

1) Er wordt gebruik gemaakt van taxi’s voor het vervoer van gedetineerden voor hoofdzakelijk volgende verplaatsingen :a) Vervoer van gedetineerden naar een rechtbank waarbij het ter beschikking gestelde celvoertuig ( of celvoertuigen ) niet ter beschikking is gezien andere opdrachten inzake vervoer gedetineerden dienen te worden uitgevoerd en b) het vervoer van gedetineerden naar een ziekenhuis waarbij eveneens het celvoertuig reeds benomen is vanwege andere opdrachten.

2) Naar gelang de toegekende code ( “gevaarlijkheid” ) voor de gedetineerde wordt de opdracht inzake begeleiding uitgevoerd door de politiediensten of een mix van politieagenten en veiligheidbeambten ( veiligheidskorps ) of enkel veiligheidsbeambten ( veiligheidskorps ). Indien de begeleiding gezien de gevaarlijkheid van de gedetineerde enkel wordt uitgevoerd door politieagenten zal geen gebruik worden gemaakt van taxivoertuigen maar wel van politievoertuigen ! In de twee andere gevallen kan bij onbeschikbaarheid van het celvoertuig gebruik worden gemaakt van taxidiensten.

3) Hierbij vindt U de cijfermatige gegevens van de taxikosten voor 2009 en 2010 per inrichting. Het eerste cijfer is de betaalde kostprijs voor de taxi’s naar de rechtbanken terwijl het tweede cijfer de kostprijs voor het vervoer naar ziekenhuizen betreft. 

a. Uitgaven 2009 :  

Gevangenis

Taxikosten

Totaal

Antwerpen

5 399,10 + 4 760,20

 

Brugge

29 330,15 + 7 824,45

 

Dendermonde

4 826,95

 

Gent

30 580,72 + 5 810,51

 

Hasselt

9 632,97 + 2 132,80

 

Hoogstraten

0

 

Ieper

1 776,98

 

Leuven Centraal

10 348,99 + 2 537,06

 

Leuven Hulp

12 155,42 + 5 091,86

 

Mechelen

6 867,35 + 363,41

 

Merksplas

1 745

 

Oudenaarde

9 564,41 + 438

 

Ruiselede

0

 

Turnhout

0

 

Sint Gillis

15 689,93

 

Wortel

0

 

Andenne

36,15

 

Arlon

7 219,40 + 4 760,20

 

Dinant

22 047,55 + 1 137,30

 

Forest

0

 

Huy

2 153,90 + 31,14

 

Ittre

0

 

Jamioulx

1 193,44

 

Lantin

32 025,47 + 10 186,11

 

Marneffe

0 + 25

 

Mons

720 + 571,87

 

Namur

18 320,70 + 2 013,30

 

Nivelles

4 873,89

 

Tournai

0 + 5,60

 

Verviers

14 566,40 + 314,60

 

Paifve

763,81

 

Algemeen totaal

241 838,68 + 43 355,85

285 194,53

b. Uitgaven 2009 :  

Gevangenis

Taxikosten

Totaal

Antwerpen

7 039,30 + 4 057,05

 

Brugge

38 596,15 + 11 891,50

 

Dendermonde

3 959,34

 

gent

39 609,01 + 3 154,73

 

hasselt

11 387,92 + 1 277,70

 

hoogstraten

0

 

Ieper

2 400

 

Leuven Centraal

16 664,32 + 2 679,74

 

Leuven Hulp

16 839,27 + 5 400,48

 

Mechelen

8 575,15 + 654

 

Merksplas

3 478,30

 

Oudenaarde

10 081,69 + 478

 

Ruiselede

0

 

Turnhout

0

 

Sint Gillis

5 174,65

 

Wortel

0

 

Andenne

0

 

Arlon

8 701,50

 

Dinant

18 650 + 2 546,80

 

Forest

0

 

Huy

4 738,86 + 103,02

 

Ittre

1 017,60

 

Jamioulx

1 160,92

 

Lantin

55 881,87 + 9 831,25

 

Marneffe

200,40 + 20

 

Mons

581 + 826,95

 

Namur

28 246,55 + 2 260,20

 

Nivelles

0

 

Tournai

0 + 209,90

 

Verviers

14 914,40 + 321,80

 

Paifve

0 + 232,35

 

Saint Hubert

6 683,75

 

Algemeen totaal

304 581,95 + 45 945,47

350 527,42

4) Gezien er geen aparte statistieken worden bijgehouden van het aantal uren inzake de begeleidingen waarbij het onderscheid wordt gemaakt van begeleidingen die gebeuren met celvoertuigen en begeleidingen met taxivoertuigen kunnen we deze cijfers niet geven.

5) Elke penitentiaire inrichting tracht zijn celvoertuig ( of celvoertuigen ) zo optimaal mogelijk in te zetten maar gezien zij geen vat hebben op de agenda van de rechtbanken komt het helaas regelmatig voor dat op hetzelfde moment bij verschillende rechtbanken gedetineerden van dezelfde gevangenis dienen voor te komen. Er wordt wel regelmatig bekeken of het aankopen en inzetten van een extra celvoertuig rendabel zou kunnen zijn. Men dient echter rekening te houden met het feit dat een extra celvoertuig budgettair een zware post is : aankoop van een speciaal voertuig, onderhoud, verbruik van het vervoer en het voorzien van een personeelslid (chauffeur ) !