Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-435

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 26 november 2010

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden

Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen

publieke dienst
overheidsuitgave
reclame
communicatiebeleid
pers

Chronologie

26/11/2010 Verzending vraag
7/3/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450

Vraag nr. 5-435 d.d. 26 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs raakte bekend dat de diverse overheden in dit land via de plaatsing van advertenties een beleid voeren dat gericht is op de ondersteuning van de gedrukte media.

Om zicht te krijgen op de advertentieuitgaven van uw diensten, had ik graag een overzicht gekregen per departement waarvoor u verantwoordelijk bent van de bedragen die werden besteed aan advertentieuitgaven, voor respectievelijk 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010, in:

1) Nederlandstalige dagbladen;

2) Nederlandstalige gedrukte media, anders dan dagbladen;

3) Franstalige dagbladen;

4) Franstalige gedrukte media, anders dan dagbladen.

Kan daarbij telkens worden uitgesplitst welke bedragen betaald werden aan boodschappen van algemeen nut enerzijds en personeelsadvertenties anderzijds.

Antwoord ontvangen op 7 maart 2011 :

In antwoord op zijn vragen heb ik de eer het volgende mee te delen.

A. Rijksdienst voor Pensioenen.

De Rijksdienst voor Pensioenen plaatst in principe geen advertenties ter ondersteuning van de media. Enkel in het jaar 2007 werden advertenties geplaatst in diverse Franstalige en Nederlandstalige dag- en weekbladen ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de oprichting van een gezamenlijk pensioenstelsel voor de arbeiders en bedienden en de twintigste verjaardag van de RVP. Hierbij kan geen onderscheid in bedrag gemaakt worden volgens de Nederlandse en Franstalige media omdat er met de uitgever een globale prijs werd overeengekomen.

Hieronder volgt een overzicht van de publicatiekosten per jaar. Die kosten bestaan voornamelijk uit de kosten voor publicatie in de Gouden Gids (eenvoudige vermelding) en de publicaties in het Bulletin der Aanbestedingen (dit laatste is niet meer van toepassing sinds de online publicaties vanaf 2008). Er werden geen personeelsadvertenties gedurende deze periode geplaatst.

Overzicht publicatieuitgaven (in euro)

2006: 22 080,08

2007: 45 620,07

2008: 43 387,19

2009: 24 227,10

B. Pensioendienst voor de Overheidssector.

De Pensioendienst voor de Overheidssector heeft geen enkele advertentieuitgave in dagbladen of andere media gedaan tijdens de jaren 2006 tot en met 2009.

In 2010 werd een bedrag van 302,50 euro besteed voor dergelijke advertentieuitgaven in het dagblad “Le Soir”. Het betrof een boodschap van algemeen nut.