Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4462

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Reservegelden - Bestemming

geweld
slachtofferhulp
begrotingsfonds

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
11/4/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2568

Vraag nr. 5-4462 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verneem dat het Fonds voor slachtoffers van opzettelijk gewelddaden jaarlijks meer gelden ontvangt dan dat het dient uit te keren. Stilaan is er een vrij grote reserve ontstaan. Hierdoor zijn er mogelijkheden om bijkomende initiatieven te nemen ten behoeve van slachtoffers.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Is het mogelijk om voor de periode 2001 tot en met 2010 een overzicht te geven per jaar van de inkomsten en de uitgaven van dit Fonds? Alsook het bedrag waarover het Fonds in 2000 beschikte?

2) Kan worden meegedeeld hoe groot de reserves zijn waarover het Fonds momenteel beschikt?

3) Wordt dit Fonds op een of andere wijze mee in rekening genomen in het kader van de schuldproblematiek van BelgiŽ? Wordt dit Fonds met name bij de activa gerekend?

4) Werden er reeds stappen gezet voor bijkomende initiatieven ten behoeve van slachtoffers? Welke bestemming zou dit reservefonds best krijgen?

Antwoord ontvangen op 11 april 2012 :

1. Het antwoord op deze vraag is weergegeven in tabel 1.

Op 31 december 2000 bedroeg het beschikbaar saldo van het Fonds 21,948 miljoen euro.

2. Op 31 december 2010 bedroeg het beschikbaar saldo van het Fonds 40,7 miljoen euro. Op 31 december 2011 wordt het saldo geraamd op 50,6 miljoen euro.

3. Het antwoord op deze vraag valt onder de bevoegdheid van de minister van Financiën.

4. Om bijkomende initiatieven te nemen in het kader van het fonds voor slachtoffershulp dienen wettelijke stappen te worden ondernomen. Hetzelfde geldt als men een andere bestemming wil geven aan het reservefonds.

Tabel 1

Jaar

Gerealiseerde ontvangsten

Uitgaven aan slachtoffers

2001

6,1

5,2

2002

6,0

7,8

2003

6,5

10,5

2004

7,3

10,9

2005

7,8

10,6

2006

12,8

10,5

2007

15,7

12,5

2008

17,3

10,3

2009

18,9

9,3

2010

18,6

10,0

Bedragen in miljoen euro