Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2400

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 26 mei 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's

taxi
overbrenging van gedetineerden

Chronologie

26/5/2011 Verzending vraag
20/6/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2399

Vraag nr. 5-2400 d.d. 26 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor het vervoer van gedetineerden, bijvoorbeeld naar de rechtbanken, wordt regelmatig gebruik gemaakt van taxi's.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Voor welk soort verplaatsingen wordt gebruik gemaakt van taxi's?

2) Waaruit bestaat de begeleiding bij het gebruik van deze vervoerswijze ten einde de beveiliging van de gedetineerde te verzekeren?

3) Kan mij voor de jaren 2009 en 2010 voor elke penitentiaire instelling worden meegedeeld hoeveel gedetineerden per taxi werden vervoerd en wat de kostprijs hiervan was?

4) Kan mij voor dezelfde jaren en per instelling worden meegedeeld hoeveel manuren aan begeleidend personeel werd ingezet in het kader van taxivervoer van gedetineerden?

5) Werden er reeds maatregelen genomen om het gebruik van deze vervoerwijze tot een minimum te herleiden?

Antwoord ontvangen op 20 juni 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Deze parlementaire vraag valt niet onder onze bevoegdheid, maar onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.