Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4458

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Cannabisplantages - Aantallen - Cijfergegevens - Gewestelijke verdeling

verdovend middel
drugverslaving
geografische spreiding
officiŽle statistiek
aanplant

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
23/5/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2242

Vraag nr. 5-4458 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tussen 2003 en 2007 steeg het aantal ontdekte cannabisplantages in ons land van 18 naar 460. Graag kende ik de evolutie op dit vlak sinds 2007.

Kan de geachte minister voor de jaren 2008, 2009 en 2010 meedelen hoeveel cannabisplantages er in ons land ontdekt werden? Kan hierbij een uitsplitsing gegeven worden volgens gewest?

Antwoord ontvangen op 23 mei 2012 :

Het aantal ontdekte plantages blijft jaarlijks stijgen. Tussen 2007 en 2010 is dit aantal verdubbeld.

Om een meer globaal overzicht van de evolutie op het vlak van cannabisplantage te verkrijgen, verwijs ik u naar het antwoord gegeven op vraag nr. 5-2192 van mevrouw Inge Faes. 

Als bijlage vindt u 2 tabellen.  

De eerste tabel geeft een overzicht van het aantal ontdekte plantages in 2008, 2009 en 2010 per type.  

De tweede tabel geeft de uitsplitsing volgens gewest. Hoewel er sinds 2008 een geleidelijke doorsijpeling is van de illegale cannabisteelt richting Wallonië en Brussel, situeert ze zich hoofdzakelijk in de noordelijke regio’s van ons land. Het Vlaamse gewest heeft dus het meest te maken met dit fenomeen.Bijlage(n) : Ja 

Tabel/tableau 1 : 

Capaciteit

Capacité

2008

2009

2010

micro-schaal / microplantation

2 - 5 planten

136

138

211

Mini-schaal / miniplantation

6 - 49 planten

219

227

312

Kleinschalig / petite plantation

50 - 249 planten

125

161

165

middelgrote schaal/plantation moyenne

250 - 499 planten

58

73

94

Grootschalig/grande envergure

500 - 999 planten

63

67

104

industriële schaal/plantation industrielle

meer dan 1000 planten

plus de 1000 plants

45

71

82

Stekkenboer

Boutures

2

0

11

gebruiksklare plantages*

Pantation opérationelle

7

0

0

Ontmantelde plantage**

Plantation non opérationelle

11

1

0

Totaal

666

738

979

*gebruiksklaar:

Opérationelle:

volwaardige kweekinstallatie zonder planten

installation de culture complète sans plant sou preuve de récoltes antérieurs

**ontmanteld:

Non opérationelle

deels of geheel ontmanteld

en partie ou complètement démantelée

Tabel/tableau 2 :

Jaar

 

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Totaal

Année

Région Flamande

Région Wallonne

Région de Bruxelles - Capitale

Total

2008

487

153

26

666

2009

555

150

33

738

2010

684

225

70

979