Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4452

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Overbevolking in de gevangenissen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bouwen van een nieuwe gevangenis - Renoveren van de bestaande Brusselse gevangenissen

strafgevangenis
Regie der Gebouwen

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
5/4/2012 Herkwalificatie

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-452
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2203

Vraag nr. 5-4452 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op de vragen om uitleg nrs. 5-41 en 5-42 (Handelingen nr. 5-5 van 21 oktober 2010, blz. 46) heeft de minister op 21 oktober 2010 in de Senaat verklaard dat de Ministerraad reeds beslist zou hebben om in Brussel een nieuwe gevangenis te bouwen. Graag had ik meer vernomen over de inhoud van die beslissing.

1) Wat houdt de beslissing in? Wanneer werd ze genomen?

2) Wat werd precies beslist inzake de locatie? Bestaan er alternatieven voor de locatie in Haren, mocht blijken dat de mobiliteitsstudie negatief uitdraait? Wie is de eigenaar van de grond in Haren?

3) Klopt het dat de grond waterziek is? Werden er hieromtrent stabiliteitsstudies gemaakt? Werd reeds onderzocht wat de meerkost voor de bouw van de gevangenis kan zijn ten gevolge van deze drassige ondergrond?

4) Bestaat de mogelijkheid dat de andere Brusselse gevangenissen alsnog gerenoveerd zouden worden, gelet op het grote tekort aan celcapaciteit en de snelgroeiende Brusselse bevolking? Zo niet, hoe kan de minister dan verklaren dat de capaciteit in zowel het Vlaamse als in het Waalse Gewest zou worden uitgebreid, terwijl ze in Brussel zou worden verminderd?