Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4451

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen

publieke dienst
overheidsuitgave
pers
communicatiebeleid
reclame

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
15/2/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-436

Vraag nr. 5-4451 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs raakte bekend dat de diverse overheden in dit land via de plaatsing van advertenties een beleid voeren dat gericht is op de ondersteuning van de gedrukte media.

Om zicht te krijgen op de advertentieuitgaven van uw diensten, had ik graag een overzicht gekregen per departement waarvoor u verantwoordelijk bent van de bedragen die werden besteed aan advertentieuitgaven, voor respectievelijk 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010, in:

1) Nederlandstalige dagbladen;

2) Nederlandstalige gedrukte media, anders dan dagbladen;

3) Franstalige dagbladen;

4) Franstalige gedrukte media, anders dan dagbladen.

Kan daarbij telkens worden uitgesplitst welke bedragen betaald werden aan boodschappen van algemeen nut enerzijds en personeelsadvertenties anderzijds.

Antwoord ontvangen op 15 februari 2012 :

In de periode 2006-2010 heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie geïnvesteerd in een beperkt aantal advertenties in de gedrukte media.

Voor personeelsadvertenties verwijs ik u door naar Selor. Zij beheerden de wervingscampagnes voor de Veiligheid van de Staat en het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.

Hieronder vindt u een overzicht van andere uitgaven:

- mei 2006: mediacampagne Bemiddeling

* Boodschap van algemeen nut

* Totaalprijs: 188 113.47 euro BTW incl.

* Betrokken publicaties:

- NL: Humo, Knack, Libelle, Story, Dag Allemaal, De Bond

- FR: Télémoustique, Le Vif, Femmes D’Aujourd’hui, Téléstar, Cinétélérevue, Le ligueur

- 2006-2009 : persberichten doorsturen van Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid via Inter-Press

* Boodschappen van algemeen nut

* Totaalprijs: 1 161.6 euro / jaar = 4 646.4 euro BTW incl.

* Betrokken publicaties: zowel Nederlands- als Franstalige gedrukte media

Verder heeft de FOD Justitie geen advertenties of boodschappen van algemeen nut geplaatst in de gedrukte media.