S. 5-640 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 293 van het Gerechtelijk Wetboek en houdende opheffing van de artikelen 327 en 327bis van hetzelfde Wetboek, teneinde de detacheringsmogelijkheid van parketmagistraten af te schaffen
Bart Laeremans    Anke Van dermeersch   

magistraat
depolitisering
onverenigbaarheid
minister
mobiliteit van arbeidskrachten
gedetacheerd werknemer
openbaar ministerie
scheiding der machten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-640/1 5-640/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/12/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/2010   Indiening Doc. 5-640/1 5-640/1 (PDF)
27/1/2011   Inoverwegingneming
27/1/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
27/1/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd