Auteurs- en sprekersregister betreffende "de Bethune Sabine" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2011-2012)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot voorzitster van de Senaat
5-33
p. 5-6 5-33 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2012-2013)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot voorzitster van de Senaat
5-75
p. 4 5-75 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2013-2014)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot voorzitster van de Senaat
5-117
p. 4 5-117 p. 4 (PDF)
Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en gewapende conflicten - Implementatie - Indicatoren (5-474)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-474
Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en gewapende conflicten - Implementatie - Indicatoren (5-475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 5-475
Activiteitenverslag van het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie (5-1407)      
  Verslag 2011 van mevrouw Sabine de Bethune (S) en de heer Patrick Dewael (K)
5-1407/1
p. 1-3 5-1407/1 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune (S) en de heer Patrick Dewael (K)
5-1407/3
p. 1-267 5-1407/3 p. 1-267 (PDF)
Aftrek beroepskosten met betrekking tot de betaalde sommen voor de collectieve voorziening van kinderdagopvang - Aanslagjaar 2004 (5-4)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-4
Aftrek beroepskosten met betrekking tot de betaalde sommen voor de collectieve voorziening van kinderdagopvang - Aanslagjaar 2005 (5-5)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-5
Aftrek beroepskosten met betrekking tot de betaalde sommen voor de collectieve voorziening van kinderdagopvang - Aanslagjaar 2006 (5-6)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-6
Aftrek beroepskosten met betrekking tot de betaalde sommen voor de collectieve voorziening van kinderdagopvang - Aanslagjaar 2007 (5-7)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-7
Aftrek beroepskosten met betrekking tot de betaalde sommen voor de collectieve voorziening van kinderdagopvang - Aanslagjaar 2008 (5-8)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-8
Aftrek beroepskosten met betrekking tot de betaalde sommen voor de collectieve voorziening van kinderdagopvang - Aanslagjaar 2009 (5-9)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-9
Aftrek beroepskosten met betrekking tot de betaalde sommen voor de collectieve voorziening van kinderdagopvang - Aanslagjaar 2010 (5-10)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-10
Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (5-1649)      
  Terugzending naar commissie
5-62
p. 47-48 5-62 p. 47-48 (PDF)
Bij afwezigheid van de voorzitter zit de eerste ondervoorzitter de vergadering voor (artikel 13 van het Reglement)      
  5-125
p. 70-71 5-125 p. 70-71 (PDF)
De Belgische slachtoffers van de crash van een vliegtuig van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (4 april 2011 - Communicatie met de familie van de slachtoffers - Standaardprocedure in het geval een landgenoot, in functie bij een hulpdienst, tijdens een buitenlandse missie slachtoffer wordt van een ongeval) (5-831)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-66 COM
p. 7-9 5-66 COM p. 7-9 (PDF)
De Bijzonder Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de regio van de Grote Meren (5-2663)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2663
De Busan High Level Forum on Aid Effectiveness (Evaluatie en harmonisatie van de ontwikkelingshulp - Uitvoering van de Verklaring van Parijs en de Accra Action Agenda - Conferentie van Busan) (5-1037)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 18-19 5-89 COM p. 18-19 (PDF)
De Gemeenschappelijke Verklaring betreffende het toekomstig alcoholbeleid (5-2814)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2814
De aanduiding van de burgerlijke staat op documenten ("Ongehuwd" i.p.v. "gescheiden" - Modernisering) (5-1130)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 6-7 5-90 COM p. 6-7 (PDF)
De acties in synergie met de directe bilaterale samenwerking (Ontwikkelingssamenwerking - Synergie tussen gouvernementele en niet-gouvernementele samenwerking - Budgetten - Indicatief Samenwerkingsprogramma ISP) (5-703)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-69 COM
p. 9-11 5-69 COM p. 9-11 (PDF)
De arbeidsongevallenrente voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner (5-1942)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1942
De arrestatie van de Chinese politieke activist Ai Weiwei (5-112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-20
p. 17-19 5-20 p. 17-19 (PDF)
De arrestatie van mevrouw Victoire Ingabire Umuhoza in Rwanda (Leider van een oppositiepartij en kandidate bij de presidentsverkiezingen) (5-27)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-2 COM
p. 4-6 5-2 COM p. 4-6 (PDF)
De bootvluchtelingen uit Libië (die aan hun lot worden overgelaten) (5-138)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-22
p. 11-12 5-22 p. 11-12 (PDF)
De directe bilaterale samenwerking inzake gezondheidszorg in de Democratische Republiek Congo (Terugtrekking van België uit de sector gezondheidszorg - Overdracht van de programma's) (5-1039)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 19-21 5-89 COM p. 19-21 (PDF)
De drank Gold Strike (5-2815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2815
De gedelegeerde samenwerking 2010-2011 (Ontwikkelingssamenwerking - Overzicht van de kredieten, projecten en donoren - Samenwerking met bilaterale donoren of via regionale of multilaterale organisaties - Trilaterale samenwerking - Indicatieve Samenwerkingsprogramma's) (5-1036)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 15-18 5-89 COM p. 15-18 (PDF)
De heer Bart Laeremans protesteert tegen het feit dat zijn mondelinge vraag over de toespraak van de Koning tot de gestelde lichamen door het Bureau van de Senaat werd geschrapt      
  5-90
p. 6-7 5-90 p. 6-7 (PDF)
De heer Danny Pieters vraagt de aanwezigheid van de minister tijdens de bespreking van een voorstel van resolutie      
  5-84
p. 13-14 5-84 p. 13-14 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking van het wetsontwerp 5-869 houdende diverse bepalingen uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet (5-869)      
  5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
De heer Jurgen Ceder protesteert tegen het feit dat zijn mondelinge vraag over de erkenning van koningskinderen onontvankelijk werd verklaard      
  5-108
p. 6 5-108 p. 6 (PDF)
De heer Louis Ide vraagt de voorzitster van de Senaat om de parlementaire werkzaamheden in verband met de alternatieve geneeswijzen te coördineren met de Kamer      
  5-94
p. 49-50 5-94 p. 49-50 (PDF)
De heren Danny Pieters en Bart Laeremans vragen om de behandeling uit te stellen van wetsontwerp 5-1768 (Uitstel inwerkingtreding Strafuitvoeringsrechtbanken) dat door het Bureau aan de agenda werd toegevoegd op de dag van de plenaire vergadering- Artikel 20.5 van het Reglement van de Senaat - Verwerping (5-691)      
  5-74
p. 9-11 5-74 p. 9-11 (PDF)
De heren Jacky Morael en Piet De Bruyn en de dames Vanessa Matz en Sabine de Bethune protesteren tegen het feit dat een staatssecretaris hun vraag om uitleg beantwoordt in plaats van de minister      
  5-11 COM
p. 9 5-11 COM p. 9 (PDF)
  5-11 COM
p. 24 5-11 COM p. 24 (PDF)
  5-11 COM
p. 26 5-11 COM p. 26 (PDF)
  5-11 COM
p. 35 5-11 COM p. 35 (PDF)
De houding van de Belgische regering ten aanzien van de situatie inzake mensenrechten in de Democratische Republiek Congo (5-49)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacky Morael aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 9-15 5-11 COM p. 9-15 (PDF)
De instructies aan de attachés die als leidraad dienen voor de Indicatieve Samenwerkingsprogramma's in de ontwikkelingssamenwerking (5-1644)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-1644
De leden van de N-VA-fractie betreuren dat de minister van Justitie tijdens de bespreking van haar wetsontwerpen afwezig is      
  5-85
p. 34-36 5-85 p. 34-36 (PDF)
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (5-3948)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Stemverklaringen over de moties - Verdaging van de stemming
5-138
p. 41-45 5-138 p. 41-45 (PDF)
De naam van het kind binnen het huwelijk geboren (5-1509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1509
De opvolging van de situatie van mevrouw Victoire Ingabire Umohoza (Rwandese presidentskandidate in gevangenschap - Schending van de rechten van de verdediging) (5-232)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 10-12 5-28 p. 10-12 (PDF)
De quota voor de implantatie van defibrillatoren (Primaire preventie) (5-2031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2031
De samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij (Ontwikkelingssamenwerking) (5-704)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-69 COM
p. 11-12 5-69 COM p. 11-12 (PDF)
De situatie van de verdedigers van mensenrechten in de Democratische Republiek Congo (Moord op de heer Chebeya, voorzitter van een mensenrechtenorganisatie) (5-97)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 9-15 5-11 COM p. 9-15 (PDF)
De stijgende voedselprijzen (Maatregelen om de gevolgen in de armste landen te verzachten - Landbouw) (5-818)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-69 COM
p. 12-14 5-69 COM p. 12-14 (PDF)
De strijd tegen het dagelijks geweld tegen kinderen in het Zuiden (Kindsoldaten, kindarbeiders en kinderen die het slachtoffer zijn van andere vormen van geweld - Initiatieven van de Belgische regering - Ontwikkelingssamenwerking) (5-95)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 26-28 5-11 COM p. 26-28 (PDF)
De synthetische drugs "legal highs" (Wettelijke aanpak - Opsporing via de speekseltests) (5-1279)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 22-25 5-101 COM p. 22-25 (PDF)
De uithuisplaatsing van de dader bij partnergeweld (Cijfers - Straffen) (Zie ook vraag om uitleg 5-890 in Handelingen 5-90 COM) (5-890)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 34-35 5-67 COM p. 34-35 (PDF)
De uithuisplaatsing van de dader bij partnergeweld (Cijfers - Straffen) (Zie ook vraag om uitleg 5-890 in de Handelingen 5-67 COM) (5-890)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 5-6 5-90 COM p. 5-6 (PDF)
De verdere onthullingen in het NSA-schandaal (Afluisterpraktijken van de Verenigde Staten - Houding van België) (5-1133)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-121
p. 8-10 5-121 p. 8-10 (PDF)
De vernietiging van Armeense graven in Julfa (Azerbeidzjan) (5-104)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 30-32 5-11 COM p. 30-32 (PDF)
De voorwaarden voor de toepassing van het tijdelijk verlaagd BTW-tarief van 6% op nieuwbouw (5-2811)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2811
De wijziging van de criteria voor de erkenning met het oog op fiscale vrijstelling van giften aan ontwikkelingslanden (Inkomstenbelastingen - Circulaire - Kleine organisaties - Vierdepijlerprojecten) (5-150)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 37-40 5-11 COM p. 37-40 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2009 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2011 (5-449)      
  Bespreking
5-9
p. 20-30 5-9 p. 20-30 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Sabine de Bethune, senator gekozen door het Nederlandstalige kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Elektronisch versturen van commissieverslagen - Mevrouw Liesbeth Homans vraagt om de bewering dat sommige leden van de N-VA-fractie hun e-mailadres niet hebben doorgegeven, in te trekken      
  5-52
p. 64-65 5-52 p. 64-65 (PDF)
Erkenning van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid - Zelfstandigenstatuut - Geneeskundige Raad Invaliditeit - Invaliditeitsuitkering - Werkloosheidsuitkering - Verzekering gewaarborgd inkomen - Beroepsmogelijkheid bij de arbeidsrechtbank (5-6292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6292
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3183)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3183
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3184)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-3184
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3185)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3185
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3186)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3186
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3187)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-3187
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3188)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 5-3188
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3189)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-3189
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3190)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3190
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3191)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3191
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3192)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3192
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3193)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-3193
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3194)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3194
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3195)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-3195
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3196)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3196
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3197)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-3197
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3198)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-3198
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3199
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord
SV 5-3200
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3201)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-3201
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3202)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3202
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3203
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-5191)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5191
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-5192)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5192
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-5205)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-5205
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-5212)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5212
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-5219)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5219
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-5237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5237
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-5244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5244
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-5251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5251
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-5257)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-5257
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-5263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5263
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-5267)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5267
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-5268)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5268
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-5271)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5271
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3204
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3205)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-3205
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3206)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3206
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3207)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3207
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3208)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-3208
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3209)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 5-3209
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3210)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-3210
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3211)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3211
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3212)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3212
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3213)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3213
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-3214
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3215
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3216)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-3216
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3217)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3217
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3218)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-3218
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3219)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-3219
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3220)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3220
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3221)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord
SV 5-3221
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-3222
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3223)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-3223
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3224
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5193)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5193
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5206)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-5206
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5213)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5213
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5220)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5220
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5225
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5231)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5231
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5238
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5245)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5245
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5252
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-5258
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5275
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5276
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5277
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3458)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3458
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3459
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3460
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3461)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-3461
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3462)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3462
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3463)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 5-3463
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3464)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-3464
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3465
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3466)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3466
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3467
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3468)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-3468
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3469)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3469
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3470)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-3470
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3471
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3472)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3472
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3473)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-3473
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3474)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3474
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord
SV 5-3475
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-3476
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3477
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3478
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5197)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-5197
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5202)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten
SV 5-5202
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5210)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   dossier afgesloten
SV 5-5210
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5217)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   dossier afgesloten
SV 5-5217
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5223)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-5223
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5229
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-5235
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-5242
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5249)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-5249
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5256)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-5256
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-5262
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-5270
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 5-5274
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5286)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-5286
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5287)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-5287
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 5-5288
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3416
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3417
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3418
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3419)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3419
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3420)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3420
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3421)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 5-3421
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-3422
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3423
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3424)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3424
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3425)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3425
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-3426
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3427)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3427
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-3428
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3429)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3429
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3430)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-3430
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-3431
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3432
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3433)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord
SV 5-3433
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3434)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-3434
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3435
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3436)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3436
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5195)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5195
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5200
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5208)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-5208
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5215
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5221)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5221
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5227
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5233)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5233
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5240)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5240
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5247)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5247
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5254)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5254
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-5260
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5265
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5273
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5280
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5281
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5282
Groenboek "EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling - Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken" (Versneld realiseren van de Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling - Nieuwe mogelijkheden voor armoedebestrijding - Hoorzitting met mevrouw Moreau, D.G. Ontwikkeling en relaties met de ACP-landen, van de Europese Commissie - Bespreking van vragen van de Europese Commissie - De uitdaging van relevante hulp in een context van binnenlandse besparingen - Gedeelde groei in een post-crisisperiode - Klimaatverandering en energie - Voedselzekerheid) (5-579)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
5-579/1
p. 1-58 5-579/1 p. 1-58 (PDF)
Heavily indebted poor countries (HIPC) - Staatsleningen - Schuldkwijtscheldingsoperaties (5-2934)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2934
Herziening van artikel 152 van de Grondwet (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Zie ook doc. 5-1066 en 5-167) (5-1065)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Sabine de Bethune
5-1065/1
p. 1-6 5-1065/1 p. 1-6 (PDF)
Herziening van artikel 157 van de Grondwet (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1067) (5-1066)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Sabine de Bethune
5-1066/1
p. 1-2 5-1066/1 p. 1-2 (PDF)
Het Europees vrijhandelsakkoord met India (5-2673)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2673
Het UN Women rapport "Progress of the World's Women: in pursuit of Justice" (Gebrek aan cijfers over het geweld op vrouwen) (5-258)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-30
p. 28-30 5-30 p. 28-30 (PDF)
Het Verdrag van de Raad van Europa over de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Ondertekening door België - Gemengd verdrag) (5-1295)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 27-29 5-105 COM p. 27-29 (PDF)
Het beleid inzake ouderenmis(be)handeling in de gezondheidszorg (5-2820)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2820
Het beleid inzake ouderenmis(be)handeling in de gezondheidszorg (5-5188)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5188
Het draagmoederschap (5-2661)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2661
Het indicatief samenwerkingsprogramma met Rwanda (Keuze van de prioritaire sectoren) (5-702)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-69 COM
p. 6-9 5-69 COM p. 6-9 (PDF)
Het inzetten van privédetectives door bedrijven in het kader van het aanwerven of het ontslaan van personeel (Illegale controles) (5-938)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-98
p. 11-13 5-98 p. 11-13 (PDF)
  5-98
p. 36-37 5-98 p. 36-37 (PDF)
Het programma van de assistent-deskundigen (Selectie van Junior Professionnal Officers die ter beschikking worden gesteld van diverse instellingen van de VN) (5-45)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-13
p. 5-6 5-13 p. 5-6 (PDF)
Het verbod op alcoholhoudende dranken voor minderjarigen (5-2813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2813
Het verbod op alcoholhoudende dranken voor minderjarigen (5-5187)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5187
Huishoudelijk Reglement van het Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie (5-1327)      
  Bespreking
5-35
p. 37 5-35 p. 37 (PDF)
Hulde (2011-2012)      
  In memoriam de heer Willy De Clercq, minister van Staat
5-34
p. 6-9 5-34 p. 6-9 (PDF)
  Huldebetoon aan de slachtoffers van het drama dat zich in Luik heeft voorgedaan (Bloedbad - Daad van blind geweld)
5-40
p. 18-19 5-40 p. 18-19 (PDF)
  In memoriam de heer Gilbert Temmerman, minister van Staat
5-46
p. 5-7 5-46 p. 5-7 (PDF)
  Huldebetoon aan de slachtoffers van het busongeval in Zwitserland
5-51
p. 4-6 5-51 p. 4-6 (PDF)
  aan mevrouw Cindy Franssen die bevallen is van een zoontje
5-69
p. 48 5-69 p. 48 (PDF)
  aan mevrouw Marleen Temmerman met haar nieuwe loopbaan bij de WHO (afscheid van de Senaat)
5-74
p. 22 5-74 p. 22 (PDF)
Hulde (2012-2013)      
  Afscheidsrede van mevrouw Marleen Temmerman, die de Senaat verlaat - Dankbetuiging
5-75
p. 7-8 5-75 p. 7-8 (PDF)
  In memoriam de heer Guy Spitaels, minister van Staat
5-75
p. 9-13 5-75 p. 9-13 (PDF)
  In memoriam de heer Ferdel Schröder, voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
5-87
p. 7-8 5-87 p. 7-8 (PDF)
Hulde (2013-2014)      
  In memoriam de heer Wilfried Martens, minister van Staat
5-122
p. 20-23 5-122 p. 20-23 (PDF)
  aan de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen
5-123
p. 60-61 5-123 p. 60-61 (PDF)
  Rouwhulde aan de heer Nelson Mandela, oud-president van de Republiek Zuid-Afrika
5-131
p. 33-34 5-131 p. 33-34 (PDF)
  aan luitenant-generaal Jean-Marie Jockin, Militair Commandant van het Paleis der Natie, ter gelegenheid van zijn pensionering
5-145
p. 45-46 5-145 p. 45-46 (PDF)
  Huldebetoon aan de heren Armand De Decker, Philippe Moureaux, Gérard Deprez, Hendrik Daems, Philippe Mahoux, mevrouw Mieke Vogels en de heren Guy Swennen en Marcel Cheron ter gelegenheid van hun dertigjarig, vijfentwintigjarig of twintigjarig ambtsjubileum
5-149
p. 4-22 5-149 p. 4-22 (PDF)
  In memoriam de heer Jos Chabert, minister van Staat
5-151
p. 16-20 5-151 p. 16-20 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3437
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3438)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3438
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3439)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3439
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3440)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3440
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3441)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-3441
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 5-3442
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3443)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-3443
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3444)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3444
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3445
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3446)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3446
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3447)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-3447
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3448)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3448
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3449)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-3449
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3450)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3450
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3451)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3451
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3452)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-3452
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3453)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3453
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3454)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord
SV 5-3454
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3455)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-3455
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-3456
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3457)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3457
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5196)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5196
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5201)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5201
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5209)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-5209
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5216)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5216
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5222
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5228)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5228
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5234)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5234
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5241
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5248)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5248
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5255)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5255
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-5261
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5266
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5269
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5283
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5284)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5284
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5285)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5285
Mede-eigendom - Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (Wet Breyne) - Uitvoeringsgarantie (5-339)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-339
Mededeling door de voorzitster van de Senaat betreffende de begroting van de Senaat voor 2012      
  Uitstel van de stemming tot januari 2012 - Krachtenbundeling tussen Kamer en Senaat
5-41
p. 21-22 5-41 p. 21-22 (PDF)
Mededeling door de voorzitster van de Senaat betreffende het pensioenstelsel van de parlementsleden      
  Oprichting van een werkgroep
5-41
p. 22 5-41 p. 22 (PDF)
Mevrouw Anke Van dermeersch protesteert omdat de mondelinge vraag 5-447 van de heer Bart Laeremans werd uitgesteld en omdat haar eigen mondelinge vraag m.b.t. "het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding i.v.m. het ontslag door Hema van een werkneemster met een hoofddoek" door het Bureau onontvankelijk werd verklaard - Verzoek om te stemmen op basis van artikel 20 van het Reglement - Weigering      
  5-50
p. 5-8 5-50 p. 5-8 (PDF)
Mevrouw Anke Van dermeersch vraagt dat de Senaat zich distantieert van senator Fatiha Saïdi die de uitwijzing van een illegale crimineel zou hebben verhinderd      
  5-55
p. 6-7 5-55 p. 6-7 (PDF)
Mevrouw Anke Van dermeersch vraagt een actualiteitendebat te houden naar aanleiding van twee gedwongen repatriëringen die door toedoen van twee senatrices zouden zijn verhinderd - Weigering van het Bureau      
  5-91
p. 8-9 5-91 p. 8-9 (PDF)
Mevrouw Cécile Thibaut vraagt om terug te komen op de beslissing van het bureau om het Advies aan de Europese Commissie over de overeenkomst tussen de VS en de EU inzake het gebruik en de doorgifte van passagiersgegevens van de agenda te halen (Doc. 5-1451) - Reglement van de Senaat, artikel 20 - Stemming - Verwerping (5-591)      
  5-56
p. 5-6 5-56 p. 5-6 (PDF)
Mevrouw Liesbeth Homans vraagt dat het verslag van wetsontwerp 5-1532 integraal wordt voorgelezen in de plenaire vergadering, omdat niet alle senatoren dit verslag in hun mailbox hebben ontvangen op de dag vóór de algemene bespreking - Artikel 27, 4°, van het Reglement van de Senaat - Stemming - Instemming (5-1532)      
  5-52
p. 8-9 5-52 p. 8-9 (PDF)
Mevrouw Liesbeth Homans vraagt om eerst alle mondelinge vragen te behandelen vooraleer de andere punten van de agenda aan te vatten - Voorstel dat een staatssecretaris in plaats van de minister antwoordt - Stemming over de aanpassing van de agenda      
  5-52
p. 65-66 5-52 p. 65-66 (PDF)
Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Procedure om de herziening mogelijk te maken van niet voor herziening vatbare grondwetsartikelen met het oog op de uitvoering van het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming - Overgangsbepaling - Autonomie van de gewesten t.a.v. de provincies - Recht op kinderbijslag - Hervorming van het tweekamerstelsel - Toevertrouwen van de residuaire wetgevende bevoegdheden aan de Kamer - Gelijktijdigheid van de federale wetgevende verkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement - Bij voortijdige ontbinding zal de nieuwe federale legislatuur duren tot de dag van de verkiezingen van het Europees Parlement - Duur van de legislatuur van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten - Verbod op het wijzigen van de kieswetgeving op minder dan een jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen - Modaliteiten ter behartiging van de belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant, voor de verkiezingen van de Kamer en het Europees Parlement - Bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de entiteiten - Belangenconflictprocedure inzake personenbelasting - Bevoegdheid van de Raad van State en federale administratieve rechtscolleges inzake de privaatrechtelijke gevolgen van een beslissing - Positief injunctierecht van de Gemeenschappen en Gewesten - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - Beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Toevertrouwen van opdrachten aan het Rekenhof door de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van decreet) (5-1532)      
  Bespreking
5-52
p. 8-60 5-52 p. 8-60 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
5-52
p. 60-64 5-52 p. 60-64 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-1894)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 40-45 5-85 p. 40-45 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Gedelegeerde samenwerking - Kredieten voor 2010-2011 (5-2936)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-2936
Ouderenmisbehandeling (Statistieken - Aanpak) (5-898)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 38-40 5-67 COM p. 38-40 (PDF)
Over de inoverwegingneming van wetsvoorstel 5-1001/1 tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiële schade - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen (5-1001)      
  5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Over de onontvankelijkheid van vragen (artikel 69.2 van het Reglement van de Senaat - Vragen over een lopende gerechtelijke procedure)      
  5-138
p. 6-7 5-138 p. 6-7 (PDF)
Parlementaire controle op het gemeenschappelijk buitenlandse en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB)      
  Oprichting van een interparlementaire conferentie : standpunt van de Senaat over de samenstelling van de delegaties, de organisatie en de werking
5-41
p. 23 5-41 p. 23 (PDF)
Participatiefonds - Financiële en economische crisis - Impact - Kredietverlening aan startende of jonge ondernemingen (5-204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-204
Partnergeweld - Aantallen en straffen - Uithuisplaatsing van de dader (5-2356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2356
Periodiek verslag over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie gedurende de buitengewone zitting 2010 en de gewone zittingen 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014 (5-83)      
  Verslag namens de parlementaire overlegcommissie uitgebracht door de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat
5-83/1
p. 1-13 5-83/1 p. 1-13 (PDF)
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3162
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3163)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-3163
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3164)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3164
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3165)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-3165
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3166)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3166
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3167)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 5-3167
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3168)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-3168
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3169)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3169
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3170)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3170
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3171)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3171
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3172)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-3172
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3173)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3173
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3174)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-3174
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3175)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3175
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3176)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-3176
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3177)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-3177
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3178)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3178
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3179)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord
SV 5-3179
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3180)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-3180
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3181)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-3181
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3182)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3182
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-5189)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5189
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-5190)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-5190
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-5198)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5198
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-5204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-5204
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-5211)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5211
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-5218)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5218
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-5224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5224
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-5230)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5230
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-5236)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5236
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-5243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5243
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-5250)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5250
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-5313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5313
Personen met een handicap - Tewerkstelling in federale overheidsdiensten - Begeleidingscommissie - Evaluatie 2010 (5-3225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3225
Personen met een handicap - Tewerkstelling in federale overheidsdiensten - Begeleidingscommissie - Evaluatie 2010 (5-3226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-3226
Pleegouderschap in België (5-11)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-11
Pleegouderschap in België (5-12)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-12
Pleegouderschap in België (5-13)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-13
Procedure voor terugzending naar commissie - Toepassing van artikel 40.3 van het Reglement      
  5-148
p. 66-67 5-148 p. 66-67 (PDF)
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3395
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3396
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3397
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3398)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3398
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3399
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3400)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 5-3400
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3401)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-3401
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3402)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3402
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3403)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3403
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3404)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3404
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3405)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-3405
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3406)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3406
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3407)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-3407
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3408)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3408
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3409)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-3409
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3410)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-3410
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3411
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3412)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord
SV 5-3412
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3413)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-3413
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3414)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3414
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3415
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5194)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5194
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5199
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5207)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-5207
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5214
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5226
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5232)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5232
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5239
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5246)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5246
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5253)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5253
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-5259
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5264
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5272
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5278
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5279)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5279
Regeling van werkzaamheden (Bespreking van de agendapunten over de Civiele Lijst en de dotaties aan leden van de Koninklijke Familie)      
  5-121
p. 23-24 5-121 p. 23-24 (PDF)
Spreektijd en aantal vragen tijdens een mondelinge vraag      
  5-55
p. 24-25 5-55 p. 24-25 (PDF)
Stemming over de kandidaten voor de begeleidingscommissie van het Comité I - Procedure      
  5-4
p. 16-18 5-4 p. 16-18 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (2011-2012)      
  Omvorming van de Hoge Vergadering tot een Senaat van de deelstaten
5-33
p. 6-7 5-33 p. 6-7 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (2012-2013)      
  Terugblik op het afgelopen parlementair jaar - Zesde staatshervorming - Hervorming van het tweekamerstelsel - Bevoegdheidsoverdrachten - Hervorming van de financieringswet - Beheer van de Senaat - Veiligheidsplan voor Kamer en Senaat - Protocol tussen de parlementaire assemblees - Voorlichting van jongeren - Opdracht om politieke antwoorden te bieden op de vragen van de samenleving
5-75
p. 5-7 5-75 p. 5-7 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (2013-2014)      
  Hervorming van het federale tweekamerstelsel - Omvorming van de Senaat tot een kamer van de deelstaten - Externe en interne mobiliteit van het personeel van de Senaat - Bevoegdheidsoverdrachten aan de deelstaten - Nieuwe bijzondere financieringswet gemeenschappen en gewesten - Niet-institutionele thema's
5-117
p. 5-7 5-117 p. 5-7 (PDF)
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-14)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-14
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-15)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-15
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-16)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-16
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-17)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-17
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-18)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-18
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-19)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 5-19
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-20)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-20
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-21)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-21
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-22)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-22
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-23)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-23
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-24)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-24
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-25)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 5-25
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-26)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-26
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-27)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-27
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-28)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-28
Verdaging van de stemming over moties (Artikel 73.2 van het Reglement van de Senaat)      
  5-138
p. 45 5-138 p. 45 (PDF)
Verdaging van de stemmingen, omdat het quorum niet bereikt is      
  5-143
p. 69-70 5-143 p. 69-70 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Machtiging van de Raad van State en de Federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen) (5-2242)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Deelname van de gemeenschappen en gewesten aan het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de inbreuken op de bepalingen die ze uitvaardigen en aan de planning van het veiligheidsbeleid - Deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal) (5-2243)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 et 5-2239) (5-2238)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Fiscale bevoegdheid bovengemeentelijke besturen - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 en 5-2238) (5-2239)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Rekenhof - Actualisering van artikel 180 - Bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof) (5-2244)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2238 et 5-2239) (5-2237)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Aantal provincies - Mogelijkheid tot afschaffing van provincies - Zie ook doc. 5-2236, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2235)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake culturele aangelegenheden die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen) (5-2241)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015, ten gunste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC] en de Franse Gemeenschapscommissie [COCOF], evenals ten gunste van de plaatselijke besturen - Wijziging bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten - Zie ook doc. 5-1569) (5-1568)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ("Vlinderakkoord" - Oprichting Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen - Mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken - Overleg tussen de drie gewesten) (5-1567)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 34 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen (5-660)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-660/1
p. 1-5 5-660/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, II, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (5-2116)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de spoorwegen betreft (Defederalisering) (5-747)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (Overheveling naar de gewesten - Finexpo en Nationale Delcrederedienst) (5-1449)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de 20-jarige herdenking van de gewelddadige onderdrukking van het vreedzaam protest op het Tienanmen-plein in Peking (5-480)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
5-480/1
p. 1-4 5-480/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden (5-950)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Olga Zrihen, Vanessa Matz, Sabine de Bethune en Freya Piryns
5-950/1
p. 1-6 5-950/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes en Rik Torfs
5-254/1
p. 1-12 5-254/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de christelijke gemeenschap in Irak en in het Nabije-Oosten en het Midden-Oosten (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije en het Midden-Oosten) (Moordaanslagen en andere gewelddaden - Discriminatie en onverdraagzaamheid - Asielzoekers) (5-597)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Sabine de Bethune
5-597/2
p. 1-2 5-597/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 13 en 14 van mevrouw Sabine de Bethune
5-597/4
p. 5 5-597/4 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten (5-829)      
  Amendementen nrs 25 tot 33 van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
5-829/3
p. 5-8 5-829/3 p. 5-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet (5-270)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-270/1
p. 1-3 5-270/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de dames Olga Zrihen en Sabine de Bethune
5-270/2
p. 1-3 5-270/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (over vrouwen, vrede en veiligheid - Rol van de vrouwen bij consolidatie van vrede) (5-665)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nele Lijnen
5-665/1
p. 1-5 5-665/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 5 van de dames Dominique Tilmans en Sabine de Bethune
5-665/3
p. 2 5-665/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking (5-1252)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Olga Zrihen, Sabine de Bethune en Dominique Tilmans et de M. Bert Anciaux
5-1252/1
p. 1-5 5-1252/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een Carrière Planning Systeem (CPS) (Elektronische consultatie van de persoonlijk opgebouwde rechten op het vlak van pensioenen, sociale zekerheid, tewerkstellingsbevorderende maatregelen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet) (5-209)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
5-209/1
p. 1-7 5-209/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine (5-192)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune
5-192/1
p. 1-9 5-192/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (5-215)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Jan Durnez en Rik Torfs
5-215/1
p. 1-5 5-215/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi (5-1062)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune, Marie Arena, Marleen Temmerman en Vanessa Matz
5-1062/1
p. 1-6 5-1062/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in Tunesië na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali (5-721)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Sabine de Bethune
5-721/2
p. 1-2 5-721/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de presidentsverkiezingen van november 2011 in de Democratische Republiek Congo (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de presidents- en parlementsverkiezingen van november 2011 in de Democratische Republiek Congo) (5-992)      
  Amendementen nrs 7 tot 17 van mevrouw Sabine de Bethune
5-992/2
p. 3-6 5-992/2 p. 3-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani (Doodstraffen - Terdoodveroordeling van mensenrechtenadvocaat Mohammadi-Ashtiani en Ebrahim Hamidi - Steniging - Executie van minderjaringen - Straffeloosheid - Foltering - Discriminatie van vrouwen - Grondrechten - Overspel en homoseksualiteit - Onderzoek door een VN-rapporteur) (5-371)      
  Voorstel van de dames Vanessa Matz, Marie Arena en Sabine de Bethune en de heer Karl Vanlouwe
5-371/1
p. 1-6 5-371/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van de verkiezingen van 2015 in Burundi (5-1911)      
  Bespreking
5-111
p. 45-49 5-111 p. 45-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het chronisch vermoeidheid syndroom of myalgische encefalomyelitis (5-1292)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune
5-1292/1
p. 1-5 5-1292/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende land grabbing en landbouwgrondbeleid in ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende land grab in ontwikkelingslanden) (5-337)      
  Amendementen nrs 8 en 9 van mevrouw Sabine de Bethune
5-337/3
p. 2-3 5-337/3 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda (5-1931)      
  Bespreking
5-95
p. 43-48 5-95 p. 43-48 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Amendement nr 32 van de heer André du Bus de Warnaffe en mevrouw Sabine de Bethune
5-1109/2
p. 10-11 5-1109/2 p. 10-11 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 17, 19 en 20 van mevrouw Sabine de Bethune
5-1109/2
p. 5-7 5-1109/2 p. 5-7 (PDF)
  Amendementen nrs 18 en 21 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
5-1109/2
p. 6-7 5-1109/2 p. 6-7 (PDF)
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselzekerheid van de ontwikkelingslanden) (5-333)      
  Amendementen nrs 4 tot 9 van mevrouw Sabine de Bethune
5-333/2
p. 2-4 5-333/2 p. 2-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de invoering van een nieuw mechanisme van interparlementaire controle op het Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid na de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon en de ontbinding van de Assemblee van de West-Europese Unie (Oprichting van een "Interparlementaire Conferentie voor het Europees defensie- en veiligheidsbeleid", samengesteld uit delegaties van de parlementen van de lidstaten en kandidaat-lidstaten van de EU, van het Europees Parlement en van de Europese NAVO-lidstaten die geen lid zijn van de EU) (5-511)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Francis Delpérée, Bart Tommelein, François Bellot en Jacky Morael en mevrouw Sabine de Bethune
5-511/1
p. 1-9 5-511/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT) (5-858)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en François Bellot en de dames Sabine de Bethune, Vanessa Matz en Marleen Temmerman
5-858/1
p. 1-4 5-858/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed (Ratificatie van het Eerste Protocol van 1999 bij de Verdragen van Genève van 1949 en het Tweede Protocol van 1999 bij het Verdrag van Den Haag van 1954) (5-955)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote, Karl Vanlouwe, Armand De Decker, Bert Anciaux, Rik Daems et Jacky Morael en de dames Sabine de Bethune en Freya Piryns
5-955/1
p. 1-7 5-955/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van België (5-184)      
  Amendementen nrs 1 tot 9, 13 en 14 van mevrouw Sabine de Bethune
5-184/2
p. 1-4 5-184/2 p. 1-4 (PDF)
  5-184/2
p. 5-6 5-184/2 p. 5-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de Economische Partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie (EU) en de landen van Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACS-landen) (Oproep aan de Europese Commissie om onderhandelingen te overwegen over nieuwe handelsrelaties waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke noden van de ACS-landen) (5-793)      
  Amendementen nrs 8 en 9 van mevrouw Sabine de Bethune
5-793/3
p. 2-3 5-793/3 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (Belang van de statistieken uitgesplitst naar geslacht) (5-94)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-94/1
p. 1-4 5-94/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de non-proliferatie van kernwapens en het Non-Proliferatieverdrag (NPV) (5-622)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
5-622/1
p. 1-13 5-622/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust (5-994)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
5-994/2
p. 1-2 5-994/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 (Politiek gevangene in China - Verdediger van een democratische hervorming en van de rechten van de mens) (5-733)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marie Arena, Dominique Tilmans en Vanessa Matz en de heer Bert Anciaux
5-733/1
p. 1-3 5-733/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
5-31
p. 33-38 5-31 p. 33-38 (PDF)
  Voorstel tot terugzending - Intrekking
5-31
p. 38-42 5-31 p. 38-42 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in België (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog) (5-1370)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Jacques Brotchi, Jacky Morael en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Freya Piryns
5-1370/1
p. 1-6 5-1370/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 38 van mevrouw Sabine de Bethune
5-1370/2
p. 15 5-1370/2 p. 15 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied (5-2198)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Philippe Mahoux en de dames Sabine de Bethune, Sabine Vermeulen en Dominique Tilmans
5-2198/1
p. 1-7 5-2198/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van holebi-discriminatie in Uganda (5-1257)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Vanessa Matz en de heer Piet De Bruyn
5-1257/1
p. 1-8 5-1257/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (5-896)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Sleurs, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Vanessa Matz en de heer Richard Miller
5-896/1
p. 1-6 5-896/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
5-896/2
p. 5-6 5-896/2 p. 5-6 (PDF)
  Bespreking
5-28
p. 66-72 5-28 p. 66-72 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van een taks op financiële transacties (5-1083)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Sabine de Bethune
5-1083/1
p. 1-7 5-1083/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
5-27
p. 34-44 5-27 p. 34-44 (PDF)
  5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
  5-27
p. 45-51 5-27 p. 45-51 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (5-135)      
  Verslag van de dames Olga Zrihen en Sabine de Bethune
5-135/3
p. 1-28 5-135/3 p. 1-28 (PDF)
Voorstel van resolutie tot aanmoediging van het wegschenken van voedseloverschotten via een btw-vrijstelling (5-2156)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Dirk Claes en Etienne Schouppe
5-2156/1
p. 1-7 5-2156/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot coördinatie van de federale regelgeving en die van de gemeenschappen en de gewesten bij de uitoefening van de toegewezen en impliciete bevoegdheden (Problematiek van overlappende bepalingen - Oprichting van een commissie belast met het uitwerken van een leidraad) (5-828)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heren Rik Torfs en Peter Van Rompuy
5-828/1
p. 1-6 5-828/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door België (5-1063)      
  Amendement nr 10 van mevrouw Sabine de Bethune
5-1063/2
p. 5 5-1063/2 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door België (5-999)      
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (VRJM), Montenegro, Bosnië-Herzegovina en Servië) (5-1492)      
  Bespreking
5-89
p. 54-64 5-89 p. 54-64 (PDF)
Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel (5-1701)      
  Bespreking
5-84
p. 12-14 5-84 p. 12-14 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarrières van de FOD Buitenlandse Zaken (Bevordering van de instroom van vrouwen in de diplomatie - Aandacht voor de gezinssituatie van de partner en kinderen - Meer genderaandacht in de internationale diplomatie) (5-867)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Zakia Khattabi en Vanessa Matz
5-867/1
p. 1-13 5-867/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 11 tot 15 van mevrouw Sabine de Bethune
5-867/3
p. 1-3 5-867/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 18 en 19 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
5-867/3
p. 4 5-867/3 p. 4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (5-206)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke en Jan Durnez
5-206/1
p. 1-8 5-206/1 p. 1-8 (PDF)
  Intrekking
5-151
p. 102 5-151 p. 102 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel I bis van de Grondwet, om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit (5-268)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Behtune en de heren Wouter Beke en Rik Torfs
5-268/1
p. 1-4 5-268/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-151
p. 102 5-151 p. 102 (PDF)
Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid - Advies aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog (5-1451)      
  Mevrouw Cécile Thibaut vraagt om terug te komen op de beslissing van het bureau om het Advies van de agenda te halen - Reglement van de Senaat, artikel 20 - Stemming - Verwerping
5-56
p. 5-6 5-56 p. 5-6 (PDF)
Voorstellen van verklaring tot herziening van de Grondwet : wijze van stemming in plenaire vergadering - Worden alleen behandeld de artikelen waarvan de commissie de verklaring tot herziening heeft aangenomen en de artikelen van de Grondwet in verband waarmee amendementen zijn ingediend      
  5-151
p. 64-65 5-151 p. 64-65 (PDF)
Wensen (2011-2012)      
  Eindejaarswensen
5-42
p. 67-68 5-42 p. 67-68 (PDF)
  Vakantiewensen
5-74
p. 69 5-74 p. 69 (PDF)
Wensen (2012-2013)      
  Eindejaarswensen en bedankingen
5-86
p. 15 5-86 p. 15 (PDF)
Wensen (2013-2014)      
  Einde-zittingswensen en einde-legislatuurwensen
5-151
p. 75-79 5-151 p. 75-79 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet
5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (5-2443)      
  Amendement nr 16 van mevrouw Sabine de Bethune
   Terechtzittingen van de raadkamer in de gevangenis
5-2443/2
p. 10 5-2443/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Sabine de Bethune
   Terechtzittingen van de kamer van inbeschuldigingstelling in de gevangenis
5-2443/2
p. 10 5-2443/2 p. 10 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal - Uitbreiding van de kaders bij de rechtbanken van eerste aanleg en de parketten van de procureur des Konings in het kader van de procedure van onmiddellijke verschijning en de strijd tegen fiscale fraude - Brussel : substituut-procureurs-generaal - Griffiepersoneel - Instituut voor gerechtelijke opleiding - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Wijziging van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis - Wijziging van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd - Wijziging van de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering - Wijzigingen van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1904) (5-1903)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 25-36 5-85 p. 25-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) (5-1995)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 48-50 5-94 p. 48-50 (PDF)
   Niet-conventionele praktijken : bespreking in het federaal parlement
5-94
p. 49-50 5-94 p. 49-50 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (II) (Medische controle ziekteverzekering : Kamers van eerste aanleg en van beroep - Eedaflegging van de leden - Vermijden van het uitstel van een zitting wanneer leden afwezig zijn zonder voorafgaande verwittiging) (5-1996)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 48-50 5-94 p. 48-50 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie (Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Wijzigingen van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit - Wijzigingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, voor wat de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik en voor reprografie betreft - Wijziging van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering - Wijziging van de wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister - Regie der Gebouwen : het verlenen van een Staatswaarborg onder de vorm van een borgstelling, in de context van een DBFM overeenkomst - Zie ook doc. 5-1903) (5-1904)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 25-36 5-85 p. 25-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de Overeenkomst tot oprichting van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties, en van de Bijlagen, opgemaakt te Seoul op 11 november 1985, bij resolutie nr. 86 van 30 juli 2010 van de Raad van Gouverneurs van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties met het oog op het moderniseren van het mandaat van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties (5-1060)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
5-1060/2
p. 1-2 5-1060/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
5-1060/3
p. 1-4 5-1060/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013, tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (5-2411)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 11-25 5-132 p. 11-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 1. Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, en Verklaring, gedaan te 's Gravenhage op 17 juni 2008; 2. Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie, gedaan te 's Gravenhage op 17 juni 2008 (5-37)      
  Algemene bespreking
5-4
p. 21-25 5-4 p. 21-25 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden, de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit, het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, het Kieswetboek en de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten - Zie ook doc. 5-1775) (5-1774)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
5-87
p. 9-10 5-87 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden (5-1095)      
  Amendementen nrs 1, 2, 7, 13, 16, 17, 19, 21, 29 en 59 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
5-1095/2
p. 1-13 5-1095/2 p. 1-13 (PDF)
  5-1095/2
p. 16-17 5-1095/2 p. 16-17 (PDF)
  5-1095/2
p. 26 5-1095/2 p. 26 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 6, 8 tot 12, 14, 15, 18, 20, 22 en 23 van mevrouw Sabine de Bethune
5-1095/2
p. 2-14 5-1095/2 p. 2-14 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 24-29 5-31 p. 24-29 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft (Uitstellen van de inwerkingtreding tot 1 september 2013) (5-1768)      
  De heren Danny Pieters en Bart Laeremans vragen om de behandeling uit te stellen van wetsontwerp 5-1768 dat door het Bureau aan de agenda werd toegevoegd op de dag van de plenaire vergadering- Artikel 20.5 van het Reglement van de Senaat - Verwerping
5-74
p. 9-11 5-74 p. 9-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij (5-1097)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde (Toekenning van de naam van de vader of van de moeder of de dubbele naam - Wijziging Burgerlijk Wetboek) (5-2785)      
  Amendementen nrs 8 tot 10 en 25 van de dames Sabine De Bethune en Els Van Hoof
5-2785/2
p. 5-7 5-2785/2 p. 5-7 (PDF)
  5-2785/2
p. 11 5-2785/2 p. 11 (PDF)
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft (Bereikbaarheid van de syndicus - Kosten bijeenroeping van de algemene vergadering - Volmachten - Termijn ten aanzien van de syndici) (5-1155)      
  Amendement nr 1 van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1155/2
p. 1-3 5-1155/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw Sabine de Bethune
5-1155/7
p. 3-5 5-1155/7 p. 3-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (Hervorming van het stelsel van de zakelijke zekerheden op roerende goederen met het oog op een doeltreffender kredietstelsel - Mogelijkheid om een pand te vestigen zonder buitenbezitstelling, waaraan de publiciteit wordt verzekerd door inschrijving in een "pandregister" - Vereenvoudigde uitwinningsprocedure - Uitdrukkelijke regeling van het pandrecht - Nieuwe bepalingen inzake het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud - Uitdrukkelijke regeling van aangelegenheden die thans door de rechtspraak worden beslecht - Wijziging van de hypotheekwet, het Wetboek van Koophandel, de faillissementswet van 8 augustus 1997, de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur - Opheffing van de wet van 15 april 1884 betreffende de landbouwleningen en van de wet van 18 november 1862 houdende invoering van het warrantstelsel - Zie ook doc. 5-1923) (5-1922)      
  Amendement nr 34 van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-1922/3
p. 1-27 5-1922/3 p. 1-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het oprichten van een bijzondere rol voor de collectieve schuldenregeling (Uniforme praktijk op de griffies) (5-1170)      
  Amendement nr 1 van de heer Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1170/2
p. 1-2 5-1170/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de instelling van een verplichte waarborg voor verhaal van derden in de brandverzekering (5-340)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-340/1
p. 1-8 5-340/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (Wijziging Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek) (5-653)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée en de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne en Martine Taelman
5-653/1
p. 1-136 5-653/1 p. 1-136 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kwaliteitsrekening van vastgoedmakelaars (Afzonderlijke bankrekening voor het professionele beheer van geld van derden) (5-1378)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman en de heer Peter Van Rompuy
5-1378/1
p. 1-12 5-1378/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Vorderingsrecht) (5-604)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman, Sabine de Bethune en Inge Faes
5-604/1
p. 1-12 5-604/1 p. 1-12 (PDF)
  Intrekking
5-27
p. 64 5-27 p. 64 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld (Kwalificatie als misdrijven tegen personen : verplaatsen van deze bepalingen van Titel VII naar Titel VIII van het Strafwetboek - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en zijn voorafgaande Titel, de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij, de wet van 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie, de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot vrijheidsstraf en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis) (5-116)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-116/1
p. 1-17 5-116/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op de voorschotten van DAVO - Toekennen van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - Efficiëntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-1439)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke
5-1439/1
p. 1-31 5-1439/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering en informatiseringsvooruitgang binnen justitie (Werklastverminderingen inzake meldingen aan de Kruispuntbank van ondernemingen - Vervollediging van het centraal huwelijksovereenkomstenregister - Werklastvermindering en informatisering inzake de Burgerlijke Stand - Informatisering van de verwerping van nalatenschappen - Aanwezigheid van de vrederechter op een openbare verkoop door beschermde personen - Reorganisatie van de griffies van de handelsrechtbanken in verband met huwelijkscontracten handelaars, de elektronische neerlegging van de oprichting van VZW's en de databank verstekvonnissen - Oprichting van de Dienst Informatiebeheer) (5-1418)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Martine Taelman
5-1418/1
p. 1-32 5-1418/1 p. 1-32 (PDF)
Wetsvoorstel houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (5-405)      
  Amendement nr 14 van de dames Zakia Khattabi en Sabine de Bethune
5-405/5
p. 4-6 5-405/5 p. 4-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage (Toetsing van elk bij een Wetgevende Kamer ingediend wetsontwerp op zijn impact op gezinnen) (5-210)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-210/1
p. 1-4 5-210/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport (Voegen van een effectrapport bij elk wetsontwerp) (5-204)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-204/1
p. 1-6 5-204/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een Tweede Deel in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering betreffende de algemene beginselen van het strafprocesrecht (en betreffende de rechtsvorderingen die uit misdrijven ontstaan - Het bewijs - Recht van verdediging - Nietigheidsgronden - Rechterlijk gewijsde - Samenhang, onsplitsbaarheid en aanhangigheid - Betekening en kennisgeving - Termijnen - Rechtsbijstand - Afschrift van stukken) (5-627)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-627/1
p. 1-15 5-627/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie ("Vlinderakkoord" - De Commissie valt onder de Kamer - Opstellen van een deontologische code die de Kamer zal goedkeuren - Regels inzake belangenconflicten, inzonderheid bij overheidsopdrachten, en regels om elke tussenkomst te vermijden die individuele gevallen ten onrechte bevoordeelt - De commissie zal haar bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de openbare mandatarissen [daarin inbegrepen de federale parlementsleden en ministers alsook de bestuursmandatarissen en de beheerders en bestuurders van de overheidsbedrijven en instellingen van openbaar nut die van de Federale Staat afhangen]) (5-2245)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 54 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (Verbod tot toegang tot de speelzalen voor penitentiaire beambten) (5-635)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-635/1
p. 1-4 5-635/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft (Vervanging van de elektronische en papieren maaltijdcheques door een vergoeding, met behoud van de basisindex en de toekenningsvoorwaarden - Wijziging artikel 38 WIB 1992) (5-2182)      
  Algemene bespreking
5-148
p. 66-67 5-148 p. 66-67 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Communautarisering van de organisatie en de bevoegdheden met betrekking tot de strafuitvoering die worden uitgeoefend door de justitiehuizen : wijziging artikelen 196bis en 196quater Gerechtelijk Wetboek - Duitstalige Gemeenschap : onteigeningen en aankoopcomités, gezinsbijslag, gezondheidszorg en maximumfactuur, mobiliteit : wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap - Wijziging wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 : burgerrechtelijke gevolgen van zijn beslissingen, herstelvergoeding - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : bevoegdheden toegewezen aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van diverse wetten dienaangaande [Kieswetboek, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, wet 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid] - Versterking veiligheidsbeleid Brussel - Overlegcomité : verankering in de wet van de rol van het comité : wijziging gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (5-2233)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : toewijzing van de bevoegdheden aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van wetten dienaangaande [provinciewet, wet "Belgische technische Coöperatie van 21 december 1998, wet "Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België" van 21 juli 2002] - Mobiliteit en verkeersveiligheid : administratieve en strafrechtelijke sancties, aanpassing stijvingsmechanisme van het Verkeersveiligheidsfonds ; wijziging wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid - Ontbinding Participatiefonds : wijziging wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen - Openbaar ambt : neutralisering van sommige effecten van bepaalde wijzigingen in het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de gemeenschappen en de gewesten voor de pensioenen ten laste van de federale overheid) (5-2234)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen (Loongegevens opnemen in de sociale balans - Thema voor de sociale partners) (5-205)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-205/1
p. 1-8 5-205/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (5-234)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-186/1
p. 1-16 5-186/1 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Aanpassing van het statuut van de gerechtsdeurwaarders tengevolge de regionalisering - Objectivering van de benoeming, versterking en opwaardering van het tuchtrecht - Waarborg van de continuïteit van een kantoor - Naamswijziging in "gerechtsofficier") (5-811)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Rik Torfs en Peter Van Rompuy
5-811/1
p. 1-48 5-811/1 p. 1-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging) (Reservataire erfgenamen) (5-528)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-528/1
p. 1-7 5-528/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas (5-923)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Rik Torfs
5-923/1
p. 1-3 5-923/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (5-269)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-269/1
p. 1-4 5-269/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, voor wat betreft overuren gepresteerd door voltijds vast tewerkgesteld personeel in de horeca (Vermindering van de kostprijs van overuren - Berekening van de sociale bijdragen voor overuren op basis van een forfaitair loon - Afzonderlijke aanslagvoet van 33 pct.) (5-2852)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes en mevrouw Sabine de Bethune
5-2852/1
p. 1-8 5-2852/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat betreft de antihanteerbaarheidsmechanismen (5-267)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-267/1
p. 1-4 5-267/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling (Rechten van kind, moeder en vader - Sociale dienst van het ziekenhuis - Bewaren van gegevens door de centrale adoptieautoriteiten) (5-347)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Rik Torfs
5-347/1
p. 1-11 5-347/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap (Verbod) (5-932)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez en de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-932/1
p. 1-6 5-932/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen (5-532)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke en Rik Torfs
5-532/1
p. 1-17 5-532/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (Onderzoek van een bloedmonster van de verdachte) (5-1013)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Christine Defraigne en de heren Dirk Claes, Francis Delpérée en Peter Van Rompuy
5-1013/1
p. 1-20 5-1013/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten (Verlichting van de druk op het budget door een daling van excessieve tarieven, vnl. inzake telefonie en DNA - Duidelijk en omvattend reglementair kader - Controlemiddelen - Uitzuivering van kosten die thans worden vergoed, maar die eigenlijk geen rechtskosten zijn - Sensibilisering en responabilisering van de gerechtelijke overheden - Commissie voor de gerechtskosten - Opheffing van de wet van 1 juni 1849 op de herziening van de tarieven in strafzaken, van de wet van 16 juni 1919 waarbij aan de regering machtiging wordt verleend om aan de bepalingen betreffende de rechtskosten wijzigingen toe te brengen, van de programmawet [II] van 27 december 2006 en van artikel 142 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen [I])(5-1824)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Dirk Claes, Peter Van Rompuy, Guy Swennen, Francis Delpérée en Alain Courtois en de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman
5-1824/1
p. 1-35 5-1824/1 p. 1-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van een objectieve berekening van de onderhoudsuitkering na echtscheiding (Wijziging artikel 301 Burgerlijk Wetboek - Wijziging artikel 1322 Gerechtelijk Wetboek en invoeging artikelen 1320/1 en 1321/1) (5-1064)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
5-1064/1
p. 1-23 5-1064/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid (Wettelijke verankering van het transversaal armoedebestrijdingsbeleid) (5-2391)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren André du Bus de Warnaffe, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2391/1
p. 1-19 5-2391/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten (Vermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure) (5-384)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
5-384/1
p. 1-9 5-384/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek (Opleggen van een geldboete aan eenieder die door zijn woorden, daden of onthoudingen bewust een belangrijk risico schept dat de normale rechtsgang ernstig kan verstoren of schaden - Brits concept "contempt of court") (5-634)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-634/1
p. 1-3 5-634/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371/1 in het Burgerlijk Wetboek (Geweld tegen kinderen versus rechten van het kind) (5-454)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-454/1
p. 1-9 5-454/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 43quater in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met betrekking tot het dragen van retroreflecterende kledij door fietsers (5-188)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
5-188/1
p. 1-6 5-188/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen (5-1825)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Dirk Claes, Francis Delpérée en Alain Courtois en mevrouw Sabine de Bethune
5-1825/1
p. 1-18 5-1825/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een parlementair advies bij de benoeming tot hoofd van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten (5-1150)      
  Verzoek tot advies van de Raad van State - Verwerping
5-95
p. 8 5-95 p. 8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld (Wijziging van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen en van de bijlage bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen) (5-368)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke en Rik Torfs
5-368/1
p. 1-6 5-368/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken (Wijziging KB nr 20 tot vaststelling van de tarieven van de BTW) (5-385)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
5-385/1
p. 1-5 5-385/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 11 en tot wijziging van de artikelen 87 en 88 van het Veldwetboek voor wat betreft het lezen van de aren (Zoeken en oprapen door behoeftigen van op het veld achtergebleven vruchten na de oogst) (5-2423)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en van de heren Francis Delpérée, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2423/1
p. 1-5 5-2423/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de derdewereldbevek (Bijzonder type beleggingsinstrument : bijkomende financiering van NGO's die projecten in de derde wereld realiseren via het afleveren van rendementen van speciaal op te richten beleggingsfondsen, waarbij de overheid een direct fiscaal voordeel toekent aan de belegger - Ethische en duurzame belegging) (5-367)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke
5-367/1
p. 1-12 5-367/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd (5-63)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-63/1
p. 1-15 5-63/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek (5-383)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-383/1
p. 1-31 5-383/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen) (Plastische chirurgie) (5-61)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-61/1
p. 1-10 5-61/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 9 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
5-61/3
p. 2-4 5-61/3 p. 2-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren) (5-62)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-62/1
p. 1-8 5-62/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling (Wijziging Strafwetboek - Versoepeling van het beroepsgeheim - Strafverzwaring voor feiten gepleegd tegen een persoon die ingevolge leeftijd, ziekte, zwangerschap, dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek bijzonder kwetsbaar is - Ouderen - Intrafamiliaal geweld - Opheffing van de strafrechtelijke straffeloosheid bij misdrijven tegen eigendommen, als de feiten binnen de familie werden begaan - Vorderingsrecht van verenigingen - Wijziging wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (5-1023)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Francis Delpérée en Guy Swennen
5-1023/1
p. 1-39 5-1023/1 p. 1-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling (Wijziging Strafwetboek - Versoepeling van het beroepsgeheim - Strafverzwaring voor feiten gepleegd tegen een persoon die ingevolge ziekte, zwangerschap, dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek bijzonder kwetsbaar is - Opheffing van de strafrechtelijke straffeloosheid bij misdrijven tegen eigendommen, als de feiten binnen de familie werden begaan - Vorderingsrecht van verenigingen) (5-191)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-191/1
p. 1-34 5-191/1 p. 1-34 (PDF)
  Amendementen nrs 18 tot 39 van mevrouw Sabine de Bethune
5-191/2
p. 6-15 5-191/2 p. 6-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof (Wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en van artikel 25 van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (5-650)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-650/1
p. 1-5 5-650/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiële schade (5-1001)      
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen
5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de sociale bescherming van zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereiken maar nog geen pensioen opnemen (Pensioenrechten - Uitbreiding van sommige sociale rechten) (5-1876)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy en mevrouw Sabine de Bethune
5-1876/1
p. 1-5 5-1876/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof (Adoptieverlof van 6 weken, ongeacht de leeftijd van het kind - Wijziging van artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen en van het KB van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen) (5-207)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-207/1
p. 1-4 5-207/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot waarborging van de continuïteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beëindiging van ongepaste en niet aangezegde werkonderbrekingen en tot waarborging van de continuïteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang) (5-422)      
  Raadpleging van de Raad van State
5-150
p. 7 5-150 p. 7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming van het recht op vaderschapsverlof (Wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en van artikel 25 van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (5-211)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-211/1
p. 1-4 5-211/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 (Bevordering van de samenhang op het gebied van ontwikkelingssamenwerking : toevoeging, aan de algemene toelichting van de begroting, van een nota die een overzicht geeft van alle geplande ODA-aanrekenbare bestedingen, van alle leningen van Staat tot Staat en van alle schuldkwijtscheldingen) (5-266)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke
5-266/1
p. 1-3 5-266/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen (5-93)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune ne Cindy Franssen
5-93/1
p. 1-5 5-93/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1229 van het Gerechtelijk Wetboek wat de bevoegdheden en de aanstelling van de curator betreft bij onbeheerde nalatenschappen (5-633)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-633/1
p. 1-7 5-633/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een herziening van de lijst van onbeslagbare lichamelijke goederen (Afschaffing van de regel volgens dewelke een koe, of twaalf schapen of geiten alsmede een varken en vierentwintig dieren van het hoenderhof niet voor beslag vatbaar zijn) (5-2424)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Francis Delpérée, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2424/1
p. 1-4 5-2424/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek (Huwelijksvermogensrecht : vergoedingsrekeningen in het raam van de ontbinding van het wettelijk stelsel) (5-1127)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Martine Taelman en Zakia Khattabi en de heren Hassan Bousetta, Guy Swennen en Francis Delpérée
5-1127/1
p. 1-3 5-1127/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649quater, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft (5-1665)      
  Verzoek tot herstemming - Weigering
5-147
p. 56 5-147 p. 56 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten (5-189)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-189/1
p. 1-5 5-189/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen (Erkenning van een kind buiten het huwelijk - Wegwerken van het onderscheid tussen kinderen die ouder en jonger zijn dan één jaar) (5-1419)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Zakia Khattabi en de heren Guy Swennen, François Bellot en Alain Courtois
5-1419/1
p. 1-8 5-1419/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de erkenning van een kind (Wegwerken van de ongelijkheid tussen kinderen jonger dan één jaar en kinderen ouder dan één jaar door in alle gevallen de rechtbank de mogelijkheid te geven de erkenning door de biologische vader te weigeren indien deze strijdig is met de belangen van het kind) (5-1014)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Inge Faes en Zakia Khattabi en de heren Peter Van Rompuy, Philippe Mahoux en Francis Delpérée
5-1014/1
p. 1-5 5-1014/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind (Dubbele naamgeving) (5-551)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
5-551/1
p. 1-10 5-551/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en van artikel 356 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie, aangaande de naam van het kind (5-998)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind (5-446)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind (Familienaam van de vader, de moeder of van beiden) (5-628)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, om het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of persoon met wie iemand samenwoont, in staat te stellen zijn naam te behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, indien deze laatste de andere echtgenoot of samenwonende persoon is van hetzelfde geslacht (5-562)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek (Bescherming van het omgangsrecht) (5-1045)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
5-1045/1
p. 1-2 5-1045/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de belastingvrijstelling van de financiële ondersteuning die verleend wordt aan zelfstandige opvangvoorzieningen (Kinderdagverblijven en mini-crèches) (5-771)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Rik Daems en de dames Nele Lijnen, Liesbeth Homans en Sabine de Bethune
5-771/1
p. 1-3 5-771/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof (5-649)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-649/1
p. 1-5 5-649/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (Verslag namens het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2399)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Fauzaya Talhaoui, Fatiha Saïdi, Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Nele Lijnen en de heren Richard Miller en André du Bus de Warnaffe
5-2399/1
p. 1-9 5-2399/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de aanvulling van de bevoegdheden van de vrederechter inzake de mede-eigendom (5-1113)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Sabine de Bethune
5-1113/1
p. 1-3 5-1113/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 betreffende de bevrijding van de wettelijk samenwonende partner van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde (5-1043)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1043/1
p. 1-3 5-1043/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (5-1117)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy en mevrouw Sabine de Bethune
5-1117/1
p. 1-14 5-1117/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied (5-561)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-561/1
p. 1-5 5-561/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de tijdelijke uithuisplaatsing ingeval van huiselijk geweld) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld) (Zie ook doc. 5-1604) (5-539)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-539/1
p. 1-10 5-539/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
5-539/2
p. 1-10 5-539/2 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 11 tot 13 van mevrouw Sabine de Bethune
5-539/3
p. 6-7 5-539/3 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 3, 5 en 7 tot 10 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
5-539/3
p. 1-5 5-539/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 409 en 410 van het Wetboek van strafvordering, van de artikelen 56, 347bis, 473 en 477sexies van het Strafwetboek en van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (Rechtzetting van interpretatieverschillen in de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen - Misdaden waarop een straf staat van meer dan 20 jaar opsluiting - Correctionele rechtbank - Zie ook doc. 5-625) (5-626)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-626/1
p. 1-7 5-626/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 577-6 en 577-11/1 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 19 van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (Voorlegging door de syndicus van een gecoördineerde tekst : verlenging van de termijn - Verlenging van de termijn waarover de syndicus beschikt om de notaris op de hoogte te brengen van een beslag - Rechtzetting van een verwijzing in artikel 577-6, §4) (5-1114)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Sabine de Bethune
5-1114/1
p. 1-3 5-1114/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen (Vorderingen tot uitlegging of verbetering) (5-1126)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Martine Taelman en Zakia Khattabi en de heren Hassan Bousetta, Guy Swennen en François Delpérée
5-1126/1
p. 1-5 5-1126/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen en 129 en 142 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 69 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen (5-652)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-652/1
p. 1-6 5-652/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1066) (5-1067)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Sabine de Bethune
5-1067/1
p. 1-45 5-1067/1 p. 1-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (5-1330)      
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen)(5-1264)      
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Bevoegdheid om instructies te geven over de modaliteiten van de beslissing die moet worden genomen in de plaats van de vernietigde bestuurshandeling - Mogelijkheid om voor alle vernietigde akten de gevolgen aan te duiden die moeten gehandhaafd blijven - Mogelijkheid om een zaak hangende te houden en de overheid een termijn te geven om vormfouten of andere fouten weg te werken) (5-1579)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy, Dirk Claes, Jan Durnez en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1579/1
p. 1-10 5-1579/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-438)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-439)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen (Bepalingen van het Burgerlijk Wetboek - Sociale rechten - Begraving van foetussen) (5-559)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
5-559/1
p. 1-20 5-559/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de zekerheid tot voltooiing van werken voor erkende aannemers en andere personen dan erkende aannemers (5-114)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-114/1
p. 1-6 5-114/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de universele strafbaarstelling van personen die in het buitenland kinderen laten werken (5-832)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en de dames Sabine de Bethune en Marleen Temmerman
5-832/1
p. 1-5 5-832/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (Vervanging in de Nederlandse tekst van het woord "geneesheer" door "arts" en van het woord "vroedvrouw" door "voedkundige") (5-95)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-95/1
p. 1-10 5-95/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen ("Vlinderakkoord" - Verhoging dotatie Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel - Beliris fonds - Oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies - Zie ook doc. 5-1568) (5-1569)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de afschaffing van de afwijkingsmogelijkheid voor levensverzekeringen (5-1029)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Vanessa Matz en Cindy Franssen
5-1029/1
p. 1-6 5-1029/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan) (Salduz arrest) (5-663)      
  Amendement nr 106 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
5-663/9
p. 2-3 5-663/9 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-29
p. 31-37 5-29 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Evenwichtige deelname van mannen en vrouwen binnen de raad van bestuur) (5-868)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marie Arena, Vanessa Matz en Olga Zrihen en de heer Bert Anciaux
5-868/1
p. 1-3 5-868/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (5-187)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-187/1
p. 1-5 5-187/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten (5-212)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes en mevrouw Sabine de Bethune
5-212/1
p. 1-7 5-212/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten en van het koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering, teneinde het gehalte aan transvetzuren, kokosolie en palmolie in voedingsmiddelen te beperken (5-2008)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-2008/1
p. 1-9 5-2008/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking (Actualisering van de wet van 25 mei 1999) (5-271)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Rik Torfs en Peter Van Rompuy
5-271/1
p. 1-14 5-271/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en het Gerechtelijk Wetboek wat het erfdeel van een gehandicapt kind betreft (Private stichting - Erfrecht - Schenkingsrechten) (5-1104)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Peter Van Rompuy en Rik Torfs
5-1104/1
p. 1-17 5-1104/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst (Ethisch of sociaal verantwoord ondernemen) (5-421)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke
5-421/1
p. 1-13 5-421/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, om de verjaringstermijn in geval van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk tot tien jaar te verlengen (5-639)      
  Voorstel van de dames Vanessa Matz en Sabine de Bethune
5-639/1
p. 1-4 5-639/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters (5-2425)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Johan Verstreken
5-2425/1
p. 1-11 5-2425/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van het kind, wat de invoering van het zorgouderschap betreft (5-636)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-636/1
p. 1-34 5-636/1 p. 1-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de namen en de voornamen teneinde de naamswijzigingen te vergemakkelijken (5-52)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders (Recht van de pleegouders om zelf te beslissen in dagelijkse of dringende aangelegenheden - Recht van inspraak van de pleegouders - Ouderlijk gezag - Jeugdrechtbank) (5-632)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-632/1
p. 1-15 5-632/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de betaling van sommige verkeersboetes betreft (Bevel tot betaling opgelegd door de procureur des Konings - Verminderen van de werkdruk voor de politierechtbanken - Wijziging wet 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 590 Wetboek van strafvordering) (5-1148)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy, Wouter Beke en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1148/1
p. 1-11 5-1148/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens betreft (Afzonderlijke bankrekening voor het professionele beheer van geld van derden) (5-1354)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman en de heer Peter Van Rompuy
5-1354/1
p. 1-23 5-1354/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft (5-190)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-190/1
p. 1-5 5-190/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers (5-453)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-453/1
p. 1-9 5-453/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft (Opname van de naam van de meeouder in de akten van de burgerlijke stand - Erkenning van een kind - Onderzoek naar vaderschap - Afstammingsband - Vordering tot betwisting - Uitbreiding van de vaderschapsregel naar meeouders - Vaststelling van het meeouderschap bij vonnis - Geslachtsneutraal maken van de begrippen "vader" en "moeder") (5-2483)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof en Sabine de Bethune en de heer Francis Delpérée
5-2483/1
p. 1-20 5-2483/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het recht op huur van echtgenoten en van wettelijk en feitelijk samenwonenden betreft (5-1056)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
5-1056/1
p. 1-10 5-1056/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de hoven van assisen (Rechtzetting van interpretatieverschillen in de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen - Misdaden waarop een straf staat van meer dan 20 jaar opsluiting - Correctionele rechtbank - Zie ook doc. 5-626) (5-625)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
5-625/1
p. 1-2 5-625/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, en van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de omzetting van de echtscheidingsprocedure betreft (5-1046)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
5-1046/1
p. 1-4 5-1046/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard) (Strafverzwaring in geval van weloverwogen planning - Online en offline - Wijziging van het Strafwetboek) (5-1823)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune, Dalila Douifi, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Hassan Bousetta, Francis Delpérée, Wouter Beke, Peter Van Rompuy en Rik Torfs
5-1823/1
p. 1-13 5-1823/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de aftrek van beroepskosten voor collectieve voorzieningen van kinderopvang betreft (Vergroting opvangcapaciteit - Aftrek van kinderopvang binnen het bedrijf als beroepskosten en van opvang van kinderen van drie tot twaalf jaar op schoolvrije momenten - Verhoogde aftrek van 120% van de beroepskosten) (5-789)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
5-789/1
p. 1-10 5-789/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het Centraal Strafregister, de uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten (Verbod om in contact te komen met minderjarigen : aanpassing van de regeling in verband met het strafblad zodat het verbod alleen op de uittreksels vermeld wordt voor de duur van het verbod - Mogelijkheid om een veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uit te wissen en voor de veroordeelde tot een eenvoudige schuldigverklaring om herstel in eer en rechten te krijgen) (5-1417)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Peter Van Rompuy en Francis Delpérée
5-1417/1
p. 1-11 5-1417/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsbedrijven en genoteerde vennootschappen) (5-603)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de verjaringstermijn van de openbare en burgerlijke rechtsvordering na overtreding (5-1042)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1042/1
p. 1-4 5-1042/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen met betrekking tot de jaarlijkse forfaitaire bijdrage voor vennootschappen (5-1041)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1041/1
p. 1-3 5-1041/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen teneinde de moederschapsrust te laten meetellen als gelijkgestelde periode voor de pensioenberekening (5-1273)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
5-1273/1
p. 1-9 5-1273/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland (5-208)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-208/1
p. 1-14 5-208/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (Echtscheidingsprocedure - Spreekrecht van kinderen - Horen van kinderen vanaf 7 jaar - Gerichte opleiding van magistraten) (5-115)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman
5-115/1
p. 1-14 5-115/1 p. 1-14 (PDF)
  Amendement nr 15 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
5-115/3
p. 6 5-115/3 p. 6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 56-60 5-28 p. 56-60 (PDF)
Zelfstandigen - Stelsel van vervangende ondernemers – Resultaten (5-51)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-51
Zelfstandigen - Woning - Onbeslagbaarheid - Evaluatie (5-197)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-197
Zelfstandigen - Woning - Onbeslagbaarheid - Evaluatie (5-49)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-49
Zelfstandigen - Woning - Onbeslagbaarheid - Evaluatie (5-50)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-50
de opvolging van het gecombineerde vijfde en zesde CEDAW verslag (5-3598)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3598
de opvolging van het gecombineerde vijfde en zesde CEDAW verslag (5-3790)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3790
het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken (5-2816)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2816
het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (5-3599)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3599
het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (5-5203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5203
het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Rwanda (5-454)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
SV 5-454
het wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda (5-2672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2672
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999