Vragen om uitleg - Ingediend - 2008-2009

Dit zijn alle vragen om uitleg ingediend tijdens de opgegeven zitting.

609 resultaten

4-480 Nahima Lanjri (CD&V) 14/10/2008
  de beschikbaarheid van cijfergegevens in het kader van gezinshereniging
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1901
4-481 Marc Elsen (cdH) 14/10/2008
  de mogelijkheid een activiteit uit te oefenen tijdens het vaderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-482 Marc Elsen (cdH) 14/10/2008
  de privatisering van de postdiensten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-483 Martine Taelman (Open Vld) 14/10/2008
  de federale retributie bij de vernieuwing van het rijbewijs bij ziekte
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1882
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1883
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1884
4-484 Martine Taelman (Open Vld) 14/10/2008
  het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1895
4-485 Louis Ide (Onafhankelijke) 16/10/2008
  de klacht van de FOD Landsverdediging tegen de Franse Gemeenschap
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-486 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 16/10/2008
  de verpleegkundigen met een bachelor-diploma
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1887
4-487 Berni Collas (MR) 16/10/2008
  de vertaling van het cursusmateriaal dat gebruikt wordt ter voorbereiding van het examen dat toegang verleent tot de graad van adjudant
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-488 Dominique Tilmans (MR) 16/10/2008
  het tekort aan rechters en substituten bij de rechtbank van eerste aanleg in Aarlen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-489 Jacques Brotchi (MR) 16/10/2008
  de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1888
4-490 Olga Zrihen (PS) 22/10/2008
  het standpunt dat Belgi zal innemen tijdens de komende onderhandelingen over een verdrag inzake wapenhandel
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-426
4-491 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/10/2008
  de veiligheid in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-492 Wouter Beke (CD&V) 22/10/2008
  de "Market in Financial Instruments Directive"
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-493 Sabine de Bethune (CD&V) 22/10/2008
  vrijwilligerswerk door werkzoekenden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
4-494 Sabine de Bethune (CD&V) 22/10/2008
  de vrijstelling van werkzoekenden tijdens een opleiding of stage in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
4-495 Sabine de Bethune (CD&V) 22/10/2008
  de wachttijd voor werkzoekenden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
4-496 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/10/2008
  de BTW-controle
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-497 Martine Taelman (Open Vld) 22/10/2008
  de informatisering van de hoven en rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-498 Filip Anthuenis (Open Vld) 22/10/2008
  de houding van de NMBS in verband met de hogesnelheidslijn richting Breda en Den Haag
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1993
4-499 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de regelgeving betreffende arbeidsmigratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1988
4-500 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  een gedifferentieerd systeem van afschriften uit het strafregister
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1981
4-501 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  een werkloosheidsvergoeding voor mensen onder elektronisch toezicht of beperkte detentie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1989
4-502 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de kernprovisies
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1990
4-503 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de klimaatproblematiek in het kader van ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1991
4-504 Andr Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  het niet aanvragen van het OMNIO-statuut door het overgrote deel van de rechthebbenden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-505 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de Belgische inspanningen in de strijd tegen aids
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1992
4-506 Berni Collas (MR) 23/10/2008
  het gebruik van het Duits bij de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-507 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 23/10/2008
  de toepassing van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van roken in openbare plaatsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1980
4-508 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 27/10/2008
  de aanpassing van het gebruik van het oranje licht
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1995
4-509 Berni Collas (MR) 27/10/2008
  bewakingscamera's
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-510 Nahima Lanjri (CD&V) 27/10/2008
  de verdraagzaamheidsbarometer
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-511 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 27/10/2008
  de belastingvermindering voor passiefhuizen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-512 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 27/10/2008
  de cijfergegevens verkregen in het kader van de registratie van huurcontracten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-513 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/10/2008
  genitale verminking in ons land
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1982
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1983
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1984
4-514 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/10/2008
  de consultatie van de artsenverenigingen omtrent e-Health
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-515 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/10/2008
  de ziekenhuisstickers in verband met handhygine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-516 Dominique Tilmans (MR) 30/10/2008
  de geldende regelgeving betreffende aanhangwagens voor het transport van balen stro
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1996
4-517 Wouter Beke (CD&V) 5/11/2008
  het topberaad met de farmaceutische sector
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2020
4-518 Martine Taelman (Open Vld) 5/11/2008
  de locaties voor het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-519 Nahima Lanjri (CD&V) 6/11/2008
  de alternatieven voor de opsluiting van gezinnen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-520 Louis Ide (Onafhankelijke) 6/11/2008
  de terugbetaling van de geneesmiddelen Concerta en Strattera
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-521 Louis Ide (Onafhankelijke) 6/11/2008
  het evenwicht in de begroting gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-522 Louis Ide (Onafhankelijke) 6/11/2008
  de derdebetalersregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-523 Louis Ide (Onafhankelijke) 6/11/2008
  het implementeren van een fonds Impulseo III
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-524 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 6/11/2008
  de cordinatie tussen steunmaatregelen voor energie
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2019
4-525 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 6/11/2008
  de aanvullende verkeersbelasting voor lpg-wagens
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-526 Berni Collas (MR) 6/11/2008
  de situatie van Duitstalige gevangenen in de gevangenis van Verviers
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-527 Nahima Lanjri (CD&V) 6/11/2008
  het Nationaal Kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-528 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 6/11/2008
  de verkeersboetes van ambtenaren
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  dossier afgesloten
4-529 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 6/11/2008
  de werking van de dienst wapens van de politiezone Haacht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
4-530 Louis Ide (Onafhankelijke) 12/11/2008
  de ziekenhuisstickers in verband met handhygine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-531 Martine Taelman (Open Vld) 12/11/2008
  de pensioensplit
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2081
4-532 Nahima Lanjri (CD&V) 12/11/2008
  de task-force niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-482
4-533 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/11/2008
  het uitblijven van een regeling voor de functionele tweetaligheid van de managers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-534 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  een goedkoper tarief voor blinden en slechtzienden voor het inlichtingennummer van Belgacom
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-535 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  de ontoegankelijkheid van wachtdiensten van dokters en apothekers voor dove en slechthorende burgers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-536 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  het nationaal actieplan in de strijd tegen genitale verminkingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-537 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  de toegankelijkheid van de stations van De Pinte en Waregem voor personen met een beperkte mobiliteit
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-538 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  de nieuwe dienstverlening van de NMBS voor mensen met een beperkte mobiliteit
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-539 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  tolken gebarentaal in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-540 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 13/11/2008
  het invoeren van een autovignet
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-541 Els Schelfhout (CD&V) 13/11/2008
  de referentiecentra voor patinten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-542 Els Van Hoof (CD&V) 13/11/2008
  de Nationale Delcrederedienst
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-543 Marc Elsen (cdH) 13/11/2008
  de toepassing van het koninklijk besluit inzake de afbakening van de hulpverleningszones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-544 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 13/11/2008
  de ziekenhuisinfrastructuur en het Waalse programma in het kader van de bouwkalender
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-545 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 13/11/2008
  de rechtsgeldigheid van de bouwkalender
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-546 Berni Collas (MR) 13/11/2008
  de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-547 Berni Collas (MR) 13/11/2008
  de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-548 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2008
  het wapenattest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-549 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2008
  ziekenhuishygine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-550 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 18/11/2008
  het statuut van pleegouders
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-551 Jacques Brotchi (MR) 19/11/2008
  het kadaster van de medische activiteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-552 Wouter Beke (CD&V) 19/11/2008
  de nieuwe regeling voor de huis-aan-huiszendingen van Distripost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2102
4-553 Lieve Van Ermen (LDD) 19/11/2008
  de heffing van verkeersbelasting op basis van CO2-uitstoot
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-554 Lieve Van Ermen (LDD) 20/11/2008
  de heersende kredietcrisis
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-555 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 20/11/2008
  ballonkyphoplastie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2096
4-556 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/11/2008
  stalking via een vals internetprofiel
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-557 Sabine de Bethune (CD&V) 20/11/2008
  de ondertekening van de Conventie op het verbod van clustermunitie op 3 december in Oslo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2101
4-558 Wouter Beke (CD&V) 20/11/2008
  monodisciplinaire syndicaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2097
4-559 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 20/11/2008
  de hervorming van de procedure tot het verstrekken van dringende medische hulp aan illegalen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-560 Els Schelfhout (CD&V) 20/11/2008
  de leerplicht van kinderen zonder wettig verblijf
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2098
4-561 Filip Anthuenis (Open Vld) 20/11/2008
  de economische regularisatie van vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2099
4-562 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 20/11/2008
  de kennisgeving betreffende het openen van een rekening tussen gehuwden
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2103
4-563 Louis Ide (Onafhankelijke) 20/11/2008
  het discrete overleg over de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-564 Filip Anthuenis (Open Vld) 20/11/2008
  de omruiling van vervallen dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2100
4-565 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/11/2008
  de spoedartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-566 Berni Collas (MR) 26/11/2008
  de nieuwe rekruteringsprocedure
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-498
4-567 Josy Dubi (Ecolo) 26/11/2008
  de versterkte Turks-Belgische politionele samenwerking
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-568 Josy Dubi (Ecolo) 26/11/2008
  de bescherming van journalisten in de DRC
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-569 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/11/2008
  het statuut van gehuwden die om administratieve redenen over een verschillende officile woonplaats beschikken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-570 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/11/2008
  de werking van de spoeddiensten in ons land
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-571 Anne-Marie Lizin (PS) 26/11/2008
  de situatie in Libanon en het Belgische militaire ziekenhuis
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2117
4-572 Jean-Paul Procureur (cdH) 27/11/2008
  de arbeidsomstandigheden van werknemers van internationale instellingen en organisaties op Belgisch grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-573 Helga Stevens (Onafhankelijke) 27/11/2008
  de vorderingen inzake de alarmprocedure voor doven en slechthorenden ingeval van een ongeval in een Seveso-inrichting
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-574 Helga Stevens (Onafhankelijke) 27/11/2008
  de vorderingen van de Commissie voor Verzekeringen met betrekking tot de problematiek van de schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken, personen met een handicap en ex-kankerpatinten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-575 Helga Stevens (Onafhankelijke) 27/11/2008
  het organiseren van sekshulp voor mensen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-576 Helga Stevens (Onafhankelijke) 27/11/2008
  de opmerkingen van het Rekenhof over de begroting inzake tegemoetkomingen voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-577 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de Bob-campagne en de preventie- en strafmaatregelen in het kader van de alcoholcontroles
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-578 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de diefstal van in beslag genomen goederen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-579 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de opleiding van nieuwe agenten en het tuchtreglement van de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-580 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de justitiehuizen en justitieassistenten
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-513
4-581 Els Schelfhout (CD&V) 27/11/2008
  de reikwijdte van de dringende medische hulp voor mensen zonder papieren
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2118
4-582 Els Schelfhout (CD&V) 27/11/2008
  het sturen van Belgische noodhulp naar Noord-Kivu
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2115
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2116
4-583 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 27/11/2008
  de omzetting van de aftrekbaarheid voor energiebesparende investeringen naar kortingen op de factuur
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-584 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 27/11/2008
  de toepassing van de voorlopige hechtenis
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2111
4-585 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/11/2008
  het Koninklijk Conservatorium te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-586 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de gemeenschapswachten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-587 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/11/2008
  de alcoholcontroles bij stuurpersoneel van luchtvaartuigen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-588 Wouter Beke (CD&V) 3/12/2008
  de nieuwe normen voor ambulancediensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2137
4-589 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 3/12/2008
  de problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-590 Josy Dubi (Ecolo) 3/12/2008
  de bedreigingen tegen een Belgisch journalist van Turkse origine
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-591 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/12/2008
  het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-592 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/12/2008
  de gevolgen van de zaak omtrent de "hepatitisarts"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-593 Dirk Claes (CD&V) 4/12/2008
  het statuut van de huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2138
4-594 Dirk Claes (CD&V) 4/12/2008
  de nieuwe dienstregeling van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2142
4-595 Martine Taelman (Open Vld) 4/12/2008
  het elektronische toezicht en de justitiehuizen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2140
4-596 Martine Taelman (Open Vld) 4/12/2008
  het correct bestellen van brieven door De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2143
4-597 Berni Collas (MR) 4/12/2008
  de uitvoering van de wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministerile besluiten afkomstig van de federale overheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-598 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 4/12/2008
  de verplichte bijmenging van biodiesel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-599 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 4/12/2008
  de verplichte bijmenging van biodiesel en de impact op de Belgische landbouw
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-600 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/12/2008
  de controle van de horecazaken
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-601 Lieve Van Ermen (LDD) 4/12/2008
  de achterstallige erelonen van de artsen-deskundigen die opdrachten uitvoeren in het kader van betwistingen bij de Dienst Personen met een Handicap
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-602 Marc Elsen (cdH) 4/12/2008
  de toelatingsexamens voor gereglementeerde beroepen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2141
4-603 Marc Elsen (cdH) 4/12/2008
  de regelgeving inzake astma en chronisch obstructieve longziekte
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2139
Heringediend als : vraag om uitleg 4-666
4-604 Pol Van Den Driessche (CD&V) 9/12/2008
  de bestemming van de oude rijkswachtkazerne in Brugge
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-624
4-605 Josy Dubi (Ecolo) 9/12/2008
  het praaien door de Turkse marine van vaartuigen langs de kust van de Republiek Cyprus
  minister van Buitenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-625
4-606 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2008
  de functies van algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-626
4-607 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2008
  het discrete overleg omtrent de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-627
4-608 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2008
  een hogere terugbetaling voor "witte tandvullingen"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-628
4-609 Marc Elsen (cdH) 10/12/2008
  de toekomst van de cel educatie en preventie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-629
4-610 Dominique Tilmans (MR) 10/12/2008
  de evaluatie van de drie projecten betreffende medische regulatie in de centra van het eenvormig oproepstelsel in Brugge, Brussel en Charleroi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-528
4-611 Martine Taelman (Open Vld) 11/12/2008
  gevangenisstraffen in het land van herkomst
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-630
4-612 Marc Elsen (cdH) 11/12/2008
  het voorontwerp van wet inzake buitenlandse studenten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-631
4-613 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/12/2008
  de verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik van de beleidscel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
4-614 Wouter Beke (CD&V) 11/12/2008
  de regelgeving inzake de spaarboekjes
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
4-615 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/12/2008
  de verkoop via het internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-632
4-616 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 11/12/2008
  het drugsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-633
4-617 Nahima Lanjri (CD&V) 11/12/2008
  de uitbreiding van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI's)
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-634
4-618 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 11/12/2008
  de stijging van het aantal rokers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-635
4-619 Lieve Van Ermen (LDD) 11/12/2008
  de wantoestanden waarmee kandidaat-specialisten geconfronteerd worden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-636
4-620 Alain Destexhe (MR) 18/12/2008
  sekten en godsdienstvrijheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-637
4-621 Josy Dubi (Ecolo) 18/12/2008
  de evolutie van de militaire situatie in Afghanistan en de dreigingen op de bevoorrading van onze troepen
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-638
4-622 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/12/2008
  huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-639
4-623 Nahima Lanjri (CD&V) 31/12/2008
  het overleg met het middenveld over de vreemdelingenproblematiek
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-624 Pol Van Den Driessche (CD&V) 5/1/2009
  de bestemming van de oude rijkswachtkazerne in Brugge
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-604
4-625 Josy Dubi (Ecolo) 5/1/2009
  het praaien door de Turkse marine van vaartuigen langs de kust van de Republiek Cyprus
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-605
4-626 Louis Ide (Onafhankelijke) 5/1/2009
  de functies van algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-606
4-627 Louis Ide (Onafhankelijke) 5/1/2009
  het discrete overleg omtrent de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-607
4-628 Louis Ide (Onafhankelijke) 5/1/2009
  een hogere terugbetaling voor "witte tandvullingen"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-608
4-629 Marc Elsen (cdH) 5/1/2009
  de toekomst van de cel educatie en preventie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-609
4-630 Martine Taelman (Open Vld) 5/1/2009
  gevangenisstraffen in het land van herkomst
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-611
4-631 Marc Elsen (cdH) 5/1/2009
  het voorontwerp van wet inzake buitenlandse studenten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-612
4-632 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/1/2009
  de verkoop via het internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-615
4-633 Geert Lambert (Onafhankelijke) 5/1/2009
  het drugsbeleid
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-616
4-634 Nahima Lanjri (CD&V) 5/1/2009
  de uitbreiding van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI's)
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-617
4-635 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 5/1/2009
  de stijging van het aantal rokers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-618
4-636 Lieve Van Ermen (LDD) 5/1/2009
  de wantoestanden waarmee kandidaat-specialisten geconfronteerd worden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-619
4-637 Alain Destexhe (MR) 5/1/2009
  sekten en godsdienstvrijheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-620
4-638 Josy Dubi (Ecolo) 5/1/2009
  de evolutie van de militaire situatie in Afghanistan en de dreigingen op de bevoorrading van onze troepen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-621
4-639 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 5/1/2009
  huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-622
4-640 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 5/1/2009
  de beschikbaarheid van volmachtformulieren voor de komende verkiezingen bij de gemeentelijke diensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-641 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 5/1/2009
  het dossier Kaupthing Bank
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-544
4-642 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 7/1/2009
  medicinale cannabis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2837
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2838
4-643 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2009
  de abortusarts
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-644 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2009
  takelkosten voor artsen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-645 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2009
  het kadaster van de medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-646 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2009
  de stand van zaken betreffende het afschaffen van het uitgangsexamen kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-647 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 8/1/2009
  de volmachten van zelfstandige bankagenten op rekeningen van hun familieleden
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2836
4-648 Jean-Paul Procureur (cdH) 8/1/2009
  de bijzondere problemen met de Duitse overheid inzake de ontvoering van kinderen door een van de ouders
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-649 Marc Elsen (cdH) 8/1/2009
  het opsluiten van gezinnen in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-650 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  de implementatie van de bepalingen van de Europese universele dienstrichtlijn (2002) over de gelijkwaardige toegang van personen met een handicap tot openbare telefoondiensten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-651 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  de situatie van mensen met een handicap die in een gevangenis verblijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-652 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  het uitreiken van taalattesten door Selor met betrekking tot de Vlaamse en Frans-Belgische gebarentaal
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-653 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  het verwerven door politiemensen van een Selor-taalattest met betrekking tot de Vlaamse of Frans-Belgische gebarentaal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-654 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  de beperkte vertegenwoordiging van mensen met een handicap in de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-655 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  de vertegenwoordiging van de Vlaamse dovengemeenschap in de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-656 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 14/1/2009
  de files op het einde van de A12
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-657 Margriet Hermans (Open Vld) 14/1/2009
  de humanitaire situatie in het vluchtelingenkamp Ashraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-658 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/1/2009
  de dienstvoertuigen van de ambtenaren
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-659 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/1/2009
  genitale verminking
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-660 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/1/2009
  het bezettingspercentage van de treinen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-661 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/1/2009
  de geografische herkomst van de aangeworven ambtenaren
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-662 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/1/2009
  de verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik op de beleidscel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-663 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/1/2009
  het gebruik van busbanen door wachtdiensten voor huisartsen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-664 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/1/2009
  de terugwerkende kracht van de reglementering van het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-665 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/1/2009
  een toelatingsexamen voor buitenlandse artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-666 Marc Elsen (cdH) 15/1/2009
  de regelgeving inzake astma en chronisch obstructieve longziekte
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-603
4-667 Lieve Van Ermen (LDD) 15/1/2009
  fraude met loonfiches
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-668 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  de malaise bij de Regie der Gebouwen in Vlaams-Brabant
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-669 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  de vermindering van de toelage aan het Verkeersveiligheidsfonds
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-670 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  het aantal daadwerkelijke regularisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-671 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  de jaarlijkse toelage aan de politiezones uit het Verkeersveiligheidsfonds
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-672 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  de herwaardering van de politionele wijkwerking
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-673 Josy Dubi (Ecolo) 15/1/2009
  de doorvoer via Belgi van wapens en munitie voor Isral
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-674 Philippe Monfils (MR) 15/1/2009
  de vele onverklaarde treinvertragingen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-675 Wouter Beke (CD&V) 21/1/2009
  de invoering van een financieel fonds ter ondersteuning van de stagemeesters bij huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2913
4-676 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/1/2009
  valse rijbewijzen
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-677 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/1/2009
  valse buitenlandse rijbewijzen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-678 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 21/1/2009
  de blijvende problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-679 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/1/2009
  de spoedartsen en het brevet acute geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-680 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/1/2009
  de parkeerproblemen van gezondheidswerkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-681 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/1/2009
  de overeenkomst tussen De Post en Lloyds Pharma
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-682 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 22/1/2009
  de houding van de Belgische regering ten aanzien van het antiraketschild
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-683 Freya Piryns (Groen!) 22/1/2009
  de behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers op de luchthaven
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-684 Helga Stevens (Onafhankelijke) 22/1/2009
  nieuwe dienstverlening van de NMBS voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-685 Helga Stevens (Onafhankelijke) 22/1/2009
  de voortgang in het dossier "noodoproepsysteem via sms"
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-686 Helga Stevens (Onafhankelijke) 22/1/2009
  het medisch onderzoek van dove en slechthorende mensen door de medische dienst van de Directie-generaal Personen met een Handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-687 Lieve Van Ermen (LDD) 22/1/2009
  de leningen van Dexia Public Finance aan Isralische nederzettingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-688 Lieve Van Ermen (LDD) 22/1/2009
  de toename van het gebruik van Rilatine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-689 Dirk Claes (CD&V) 22/1/2009
  de hervorming van het tuchtreglement van de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2915
4-690 Dirk Claes (CD&V) 22/1/2009
  de eindejaarspremie van het operationeel personeel van de brandweer
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2916
4-691 Tony Van Parys (CD&V) 22/1/2009
  de gevolgen voor de gezondheid van het roken van een waterpijp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2914
4-692 Nahima Lanjri (CD&V) 22/1/2009
  de evaluatie van de omzetting van de Europese richtlijn 2004/38 over het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-693 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 22/1/2009
  de problematiek van de torpedo trucks
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-694 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 22/1/2009
  de fysieke selectieprocedure voor de toelating tot het ambt van politie-inspecteur
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2917
4-695 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 22/1/2009
  de weergave van privadressen van artsen op de websites van ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-696 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/1/2009
  het nieuwe gevaarlijke computervirus in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-697 Berni Collas (MR) 29/1/2009
  het ontbreken van een gevangenis in het gerechtelijk arrondissement Eupen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2970
4-698 Andr Van Nieuwkerke (sp.a) 29/1/2009
  het beheer mede-eigendom
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
4-699 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/1/2009
  de terugbetaling van parodontale chirurgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-700 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/1/2009
  de jaarverslagen ziekenhuishygine en antibioticabeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-701 Philippe Monfils (MR) 29/1/2009
  de discriminerende terugbetaling van Fosamax-Fosavance
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-702 Philippe Mahoux (PS) 29/1/2009
  de inwerkingstelling van de wetten van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis en van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-703 Nahima Lanjri (CD&V) 29/1/2009
  het afsluiten van samenlevingscontracten en de problematiek van de schijnhuwelijken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-602
4-704 Nahima Lanjri (CD&V) 29/1/2009
  de uitvoering van het regeerakkoord betreffende de sociale cohesie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2968
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2969
4-705 Berni Collas (MR) 29/1/2009
  het toekomstige Justitiepaleis van Eupen
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-706 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/1/2009
  de erkenning van de psychologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-707 Lieve Van Ermen (LDD) 29/1/2009
  de ongelijkheden tussen Vlaanderen en Walloni wat betreft de berekening van de verhoogde kinderbijslag
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-708 Lieve Van Ermen (LDD) 29/1/2009
  een mogelijke boeteclausule tussen de Belgische regering en BNP Paribas
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-709 Philippe Monfils (MR) 4/2/2009
  de hervorming van het centraal wapenregister
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-710 Philippe Monfils (MR) 4/2/2009
  de toepassing van de wetten tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-711 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/2/2009
  het instellen van een preventief consult in het kader van het Nationaal Kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-712 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/2/2009
  de psychiatrische medische urgentieteams
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-713 Lieve Van Ermen (LDD) 5/2/2009
  nosocomiale infecties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-714 Dominique Tilmans (MR) 5/2/2009
  het in stand houden van een wachtdienst van huisartsen in sommige landelijke gebieden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-715 Philippe Mahoux (PS) 5/2/2009
  de aanwezigheid van medicinale residu's in het drinkwater
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
4-716 Dominique Tilmans (MR) 5/2/2009
  de wijzigingen in de dienstregeling van de NMBS op lijn 162 tijdens de spitsuren sinds 1 februari 2009
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-717 Alain Destexhe (MR) 5/2/2009
  het gebruik van de geldmiddelen van Beliris
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-718 Berni Collas (MR) 5/2/2009
  de impact van de liberalisering van de postdiensten op het loopbaanbeheer
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3011
4-719 Nahima Lanjri (CD&V) 5/2/2009
  het uitblijven van een koninklijk besluit over de ziekteverzekering voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-720 Nahima Lanjri (CD&V) 5/2/2009
  de afwezigheid van een ambtenaar-geneesheer op de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-721 Marc Elsen (cdH) 5/2/2009
  de sluiting van verschillende postkantoren
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-722 Wouter Beke (CD&V) 5/2/2009
  het onveiligheidsgevoel in de Vlaamse kuststeden
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3012
4-723 Lieve Van Ermen (LDD) 5/2/2009
  de internationale rekrutering van ziekenhuispersoneel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-724 Richard Fournaux (MR) 5/2/2009
  de treinverbinding Dinant-Namen-Brussel
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-725 Elke Tindemans (CD&V) 10/2/2009
  de controle op het beschikken over een geldige autoverzekering door de keuringscentra
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3062
4-726 Elke Tindemans (CD&V) 10/2/2009
  de oorlogsmisdaden in 1974 in Cyprus
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-727 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/2/2009
  de vacature voor de functies van algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-728 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/2/2009
  de vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-729 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/2/2009
  de vergoedingen van cordinerend en raadgevend artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-730 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/2/2009
  het implementeren van een fonds Impulseo 3
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-731 Martine Taelman (Open Vld) 11/2/2009
  de vergoeding van hagelschade door het Rampenfonds
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3057
4-732 Martine Taelman (Open Vld) 11/2/2009
  het neerleggen van conclusies per fax in een aantal rechtbanken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3054
4-733 Philippe Mahoux (PS) 12/2/2009
  het cyberpesten
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-734 Helga Stevens (Onafhankelijke) 12/2/2009
  de toegankelijkheid van het nieuwe gebouw van de Directie-Generaal voor Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-735 Helga Stevens (Onafhankelijke) 12/2/2009
  het combineren van een tijdelijke werkloosheidsuitkering met een opleiding op verzoek van een werkgever
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-736 Helga Stevens (Onafhankelijke) 12/2/2009
  de maximumgrens van 2000 dienstencheques voor personen met een handicap die van het persoonlijke-assistentiebudget gebruik maken
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-737 Helga Stevens (Onafhankelijke) 12/2/2009
  de terugbetaling van een tweede cochleair implantaat
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3134
4-738 Helga Stevens (Onafhankelijke) 12/2/2009
  de opname van vragen inzake arbeidshandicap en gezondheidsaandoeningen in de Enqute voor Arbeidskrachtentelling (EAK)
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-739 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de inrichting van een Trein-Tram-Busdag in 2009
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-740 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de bevindingen van de AXA-studie over het rijgedrag in Belgi
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3058
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3059
4-741 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de invoering van n verminderingskaart voor alle openbare vervoersdiensten
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-742 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de uitreiking van de nationale reductiekaart voor het openbaar vervoer
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-743 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de hervorming van de arbeidsduurwetgeving in de gezondheidssector
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3053
4-744 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de toegankelijkheid van de FOD Sociale Zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-745 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de veiligheid in de voetbalstadions
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3060
4-746 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de ministerile omzendbrieven in verband met de opmaak van nood- en interventieplannen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3061
4-747 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/2/2009
  het Masterplan voor de gevangenissen en de keuze van de nieuw te bouwen gevangenis in de provincie Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-748 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 12/2/2009
  de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-749 Margriet Hermans (Open Vld) 12/2/2009
  de gelijke behandeling bakkers en beenhouwers in het kader van de heffingen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3055
4-750 Margriet Hermans (Open Vld) 12/2/2009
  het recht op asiel voor vluchtelingen vervolgd omwille hun seksuele geaardheid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3056
4-751 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/2/2009
  het aantal dienstwagens van de beleidscel en de opgelopen bekeuringen
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag ingetrokken
4-752 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/2/2009
  de geldstromen tussen de gewesten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-753 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/2/2009
  de mishandeling van bejaarden
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-754 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/2/2009
  het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-755 Berni Collas (MR) 12/2/2009
  de terugtrekking van de Deense post uit het kapitaal van de Belgische post
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3052
4-756 Berni Collas (MR) 12/2/2009
  de hervorming van justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-757 Dominique Tilmans (MR) 12/2/2009
  het bestaan van het evaluatierapport van de drie projecten betreffende medische regulatie in de centra van het eenvormig oproepstelsel in Brugge, Brussel en Charleroi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3051
4-758 Freya Piryns (Groen!) 17/2/2009
  de behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers op de luchthaven
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3139
4-759 Jean-Paul Procureur (cdH) 19/2/2009
  het vaststellen van de maximale rendabiliteitsoppervlakten als bedoeld in de pachtwetgeving
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-760 Martine Taelman (Open Vld) 19/2/2009
  het transversale actieplan met betrekking tot de holebi's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3137
4-761 Martine Taelman (Open Vld) 19/2/2009
  de toegang van vreemdelingen tot vrijwilligerswerk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
4-762 Martine Taelman (Open Vld) 19/2/2009
  de initiatieven in Gent ten aanzien van druggebruikers
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3138
4-763 Martine Taelman (Open Vld) 19/2/2009
  de verplichting voor marktkramers om een tachograaf te installeren
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3140
4-764 Martine Taelman (Open Vld) 19/2/2009
  de vooruitzichten voor de ingebruikname van de IJzeren Rijn
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3135
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3136
4-765 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/2/2009
  het gerechtelijk inningskantoor voor verkeersboetes
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-766 Berni Collas (MR) 19/2/2009
  het gebruik van het Duits door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-767 Nahima Lanjri (CD&V) 19/2/2009
  innovatiepremies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-768 Helga Stevens (Onafhankelijke) 19/2/2009
  niet langer op de Belgische markt beschikbare toedieningsvormen van geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-769 Helga Stevens (Onafhankelijke) 19/2/2009
  de toegankelijkheid van het nieuwe gebouw van de Directie-generaal Personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-770 Helga Stevens (Onafhankelijke) 19/2/2009
  de toegankelijkheid van het nieuwe gebouw van de Directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-771 Nahima Lanjri (CD&V) 19/2/2009
  de erkende behandelcentra voor borstkanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-772 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/2/2009
  de invoering van referentiebedragen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-773 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/2/2009
  de erkenning van de beroepstitel "medische oncologie"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-774 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/2/2009
  de vacatures bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-775 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/2/2009
  de evolutie in het dossier van de parkeerproblematiek bij gezondheidswerkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-776 Lieve Van Ermen (LDD) 26/2/2009
  het federaal prijskaartje van drugsverslaving
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-777 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 26/2/2009
  de behandeling met aromatase-inhibitoren bij borstkankerpatinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-778 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 26/2/2009
  de promotieactie van Pfizer
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-779 Marc Elsen (cdH) 3/3/2009
  het trage overzenden van dossiers aan de provinciale medische centra van de FOD Sociale Zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-780 Els Schelfhout (CD&V) 3/3/2009
  het innen van geldboetes en het niet-toestaan van betalingsfaciliteiten door de Ontvangkantoren der Domeinen en Penale Boeten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-781 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/3/2009
  het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-782 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/3/2009
  de medische richtlijnen voor asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-783 Philippe Monfils (MR) 4/3/2009
  de opvang in Belgi van kinderen die slachtoffer zijn van de ramp in Tsjernobyl
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-784 Dominique Tilmans (MR) 4/3/2009
  de frequentie van de treinen vanuit Luxemburg tijdens de avondspits
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-785 Marc Elsen (cdH) 5/3/2009
  de coaching van gezinnen als alternatief voor opsluiting
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-786 Marc Elsen (cdH) 5/3/2009
  de werkingsregels voor de gesloten centra en de Klachtencommissie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-787 Marc Elsen (cdH) 5/3/2009
  de hervorming van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-788 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 5/3/2009
  de verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik op de beleidscel
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-789 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 5/3/2009
  de bemiddeling in geval van gemeentelijke administratieve sancties
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-790 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 5/3/2009
  de opleiding van bewakingsagenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-791 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/3/2009
  het toedienen van medicijnen voor een verkoudheid aan kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-792 Marc Elsen (cdH) 5/3/2009
  de toekomst van de Cel Educatie en Preventie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-793 Nahima Lanjri (CD&V) 5/3/2009
  de opvolging van de aalmoezenier Rijn- en binnenvaart Antwerpen
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-794 Nahima Lanjri (CD&V) 5/3/2009
  de kandidaat-specialisten bij de Dienst Vreemdelingenzaken
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-795 Nahima Lanjri (CD&V) 5/3/2009
  de controle van de Dienst Vreemdelingenzaken ter bestrijding van het afsluiten van schijnsamenlevingscontracten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-796 Nahima Lanjri (CD&V) 5/3/2009
  de Marokkaanse namenlijsten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-797 Nahima Lanjri (CD&V) 5/3/2009
  ongelijkheid in de berekening van invaliditeitsvergoedingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-798 Lieve Van Ermen (LDD) 5/3/2009
  het uitwijken van Belgische biomedische bedrijven naar Nederland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-665
4-799 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2009
  het dreigende personeelstekort bij de Civiele Bescherming
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3247
4-800 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2009
  de samenwerking tussen politie en buurtinformatienetwerken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3248
4-801 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2009
  het stijgende geweld op huisartsen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3249
4-802 Jacques Brotchi (MR) 11/3/2009
  de terugbetaling van de omkeerbare medicamenteuze hormonale behandeling van plegers van seksuele misdrijven
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-803 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 11/3/2009
  de lonen van psychiaters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-804 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/3/2009
  de numerus clausus en het kadaster van medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-805 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/3/2009
  criminaliteit jegens zorgverleners
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-806 Berni Collas (MR) 12/3/2009
  de cordinatie van de radiofrequenties
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-67)
4-807 Wouter Beke (CD&V) 12/3/2009
  de ratificatie van het nieuwe Beneluxverdrag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3245
4-808 Sabine de Bethune (CD&V) 12/3/2009
  de zorgverlofregelingen in de magistratuur
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3246
4-809 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/3/2009
  de fondsen onder toezicht van de minister
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-810 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/3/2009
  de terugbetaling van geneesmiddelen tegen migraine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-67)
4-811 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/3/2009
  het gebruik van cannabis en herone
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-67)
4-812 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/3/2009
  de verkoop van alcohol aan minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-67)
4-813 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/3/2009
  een tweede herstelplan
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-67)
4-814 Els Schelfhout (CD&V) 12/3/2009
  de Task Force Mineral Resources in Central Africa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3251
4-815 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/3/2009
  de hypothecaire inschrijving
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-67)
4-816 Els Schelfhout (CD&V) 12/3/2009
  de berekening van de ziekte-uitkeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3250
4-817 Dirk Claes (CD&V) 12/3/2009
  het statuut van huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-818 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 17/3/2009
  de PostPunten
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-819 Jean-Paul Procureur (cdH) 18/3/2009
  de spoorwegverbinding La Louvire-Brussel
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-820 Helga Stevens (Onafhankelijke) 19/3/2009
  de toepassing door Nederland van het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-821 Helga Stevens (Onafhankelijke) 19/3/2009
  de Werelddag zonder Tabak
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-822 Helga Stevens (Onafhankelijke) 19/3/2009
  camerabewaking voor de fietsenstallingen aan het Sint-Pietersstation in Gent
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-823 Lieve Van Ermen (LDD) 19/3/2009
  de aanvragen van niet-geregulariseerde personen aan de Directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-824 Els Schelfhout (CD&V) 19/3/2009
  het optrekken van de leeftijd voor het opnemen van ouderschapsverlof voor adoptiekinderen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
4-825 Dirk Claes (CD&V) 19/3/2009
  de ontmanteling van de Algemene Directie Civiele Veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-826 Nahima Lanjri (CD&V) 19/3/2009
  de kandidaat-specialisten bij de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-827 Margriet Hermans (Open Vld) 19/3/2009
  het zelf maken van 4-hydroxybutaanzuur (GHB) en de risico's voor de jeugd
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-828 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/3/2009
  het gokken door minderjarigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-829 Berni Collas (MR) 19/3/2009
  het telefoonnummer 116000 voor verdwenen kinderen
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-830 Richard Fournaux (MR) 19/3/2009
  de hervorming van de militaire politie
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  minister van Landsverdediging
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-831 Dirk Claes (CD&V) 19/3/2009
  de opleiding praktijkassistenten-huisartsen en de ondersteuning door de federale overheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-832 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/3/2009
  het Omnio-statuut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-833 Philippe Monfils (MR) 23/3/2009
  de gepastheid van de invoering van een nieuwe merknaam "het Station"
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-834 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 23/3/2009
  de problematiek van de 'frontstuurtrucks'
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-835 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/3/2009
  de fondsen onder toezicht van de minister
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag ingetrokken
4-836 Lieve Van Ermen (LDD) 26/3/2009
  de technische problemen van de NMBS op de lijn 12, Antwerpen-Essen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-837 Lieve Van Ermen (LDD) 26/3/2009
  de nieuwe praktijken inzake sociale fraude
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-838 Yves Buysse (Vlaams Belang) 26/3/2009
  de besteding van de retributies betaald aan de Directie Private Veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-839 Yves Buysse (Vlaams Belang) 26/3/2009
  het onderzoek naar de effecten van bewakingscamera's op de ophelderingsgraad van misdrijven
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-840 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/3/2009
  het koninklijk besluit dat het vrije bezit van zoogdieren regelt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-841 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/3/2009
  de fout gedrukte Bingobiljetten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-842 Marc Elsen (cdH) 1/4/2009
  de afhandeling van aanvragen voor visa van korte duur door de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-843 Helga Stevens (Onafhankelijke) 2/4/2009
  de beperkte vertegenwoordiging van mensen met een handicap in de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-844 Helga Stevens (Onafhankelijke) 2/4/2009
  de opname van vragen inzake arbeidshandicap en gezondheidsaandoeningen in de Enqute voor Arbeidskrachtentelling (EAK)
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-845 Helga Stevens (Onafhankelijke) 2/4/2009
  de uitrusting van de stations van Drongen en Wondelgem
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-846 Marc Elsen (cdH) 2/4/2009
  de toegankelijkheid van de federale websites, en in het bijzonder van de website van De Post, voor gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-847 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 15/4/2009
  het gebruik van de SIS-kaart als identificatiemiddel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-848 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/4/2009
  de controle op de financile transacties bij voetbalploeg Excelsior Moeskroen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-849 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/4/2009
  het kadaster van de medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-850 Philippe Mahoux (PS) 15/4/2009
  de toegankelijkheid van de lokalen van De Post en van haar website
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-851 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 15/4/2009
  de fondsen onder toezicht van de minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-852 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 15/4/2009
  de werking van de Federale Commissie voor de verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-853 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 15/4/2009
  de beschikbaarheid van geanonimiseerde gegevens van ziekenhuizen voor onderzoeksdoeleinden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-854 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/4/2009
  de evolutie van het dossier betreffende de parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-855 Andr Van Nieuwkerke (sp.a) 16/4/2009
  de falende behandeling van ME/CVS-patinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3395
4-856 Marc Elsen (cdH) 22/4/2009
  de bezittingen van personen die opgesloten zijn in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3428
4-857 Louis Ide (Onafhankelijke) 22/4/2009
  de implementatie van een derdebetalersregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-858 Dominique Tilmans (MR) 22/4/2009
  de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg in de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-859 Dominique Tilmans (MR) 22/4/2009
  de gevolgen van de Luxemburgse werkloosheid in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-860 Dominique Tilmans (MR) 22/4/2009
  het standpunt van Belgi in het kader van verschillende projecten betreffende het vervoer van gas in Europa
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-861 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 22/4/2009
  het paritair comit 314, inzonderheid wat de kappers betreft
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-862 Els Schelfhout (CD&V) 22/4/2009
  het verblijf van kinderen in de gesloten centra 127 en 127bis
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3430
4-863 Louis Ide (Onafhankelijke) 22/4/2009
  de verzekering van ambulances en MUG-diensten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-864 Dominique Tilmans (MR) 22/4/2009
  de problematiek van de wachtdienst voor huisartsen, ouder dan 60 jaar
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-865 Martine Taelman (Open Vld) 22/4/2009
  het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-757
4-866 Martine Taelman (Open Vld) 22/4/2009
  de leenvergoeding
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3429
4-867 Martine Taelman (Open Vld) 22/4/2009
  de verkoop van de kazerne van Wolfstee
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-868 Lieve Van Ermen (LDD) 22/4/2009
  het aandeelhoudersschap van de Franse Staat in BNP Paribas
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-869 Helga Stevens (Onafhankelijke) 23/4/2009
  het recht op aanwezigheid van een advocaat tijdens het eerste politieverhoor
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-870 Helga Stevens (Onafhankelijke) 23/4/2009
  de toegankelijkheidsproblemen naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Merelbekebrug te Melle door Infrabel
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-871 Helga Stevens (Onafhankelijke) 23/4/2009
  de renovatie van het station Brussel-Centraal
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-872 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/4/2009
  de conclusies van de taskforce Verkeersveiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-873 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/4/2009
  de Nationale Plantentuin in Meise
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-874 Helga Stevens (Onafhankelijke) 23/4/2009
  het opstellen en uitvoeren van een actieplan ter bestrijding van genitale verminking
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-875 Nahima Lanjri (CD&V) 28/4/2009
  het gebrek aan transparantie bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3491
4-876 Nahima Lanjri (CD&V) 28/4/2009
  de toekenning van het statuut van staatloze
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3492
4-877 Nahima Lanjri (CD&V) 28/4/2009
  het telkens opnieuw afleveren van een uitwijzingsbevel na aantekening van beroep
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3493
4-878 Andr Van Nieuwkerke (sp.a) 28/4/2009
  de overheveling van het X1-dossier naar Gent en de stand van zaken van het onderzoek
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3485
4-879 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 28/4/2009
  de uitvoeringsbesluiten van de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-880 Martine Taelman (Open Vld) 29/4/2009
  het CHEOPS-project
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-881 Louis Ide (Onafhankelijke) 30/4/2009
  de behandeling van asielzoekers besmet met hiv
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-882 Louis Ide (Onafhankelijke) 30/4/2009
  de gegevens rond dubbele nationaliteit en legerdienst
  minister van Landsverdediging
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-883 Louis Ide (Onafhankelijke) 30/4/2009
  de parkeerproblematiek van gezondheidswerkers
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-884 Lieve Van Ermen (LDD) 30/4/2009
  de vreemde salarispolitiek bij de Socialistische Mutualiteiten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-885 Berni Collas (MR) 30/4/2009
  de beroepstitel van verpleger gespecialiseerd in de geriatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-886 Berni Collas (MR) 30/4/2009
  de activiteiten van een privfirma op het grondgebied van het kamp Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-887 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/4/2009
  het tekort aan spoedartsen in ons land
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-888 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/4/2009
  de ondersteuning van jonge politieagenten op straat
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-889 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 30/4/2009
  identiteitsfraude
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3507
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3508
4-890 Dirk Claes (CD&V) 30/4/2009
  de sterke daling van de inbeslagnames van drugs
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-891 Dirk Claes (CD&V) 30/4/2009
  de vraag naar uitbreiding van het takenpakket van de private bewakingssector
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-892 Dirk Claes (CD&V) 30/4/2009
  de recente ongevallen te wijten aan de dode hoek van vrachtwagens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3452
4-893 Dirk Claes (CD&V) 30/4/2009
  het gebruik van camera's tijdens politie-interventies
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-894 Dirk Claes (CD&V) 30/4/2009
  de organisatie van duurzame muziekfestivals
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-895 Dirk Claes (CD&V) 30/4/2009
  de terreurtrainingen van Belgische moslims in Pakistan en Afghanistan
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3451
4-896 Dirk Claes (CD&V) 30/4/2009
  de nieuwe aanpak voor de aanmaak van internationale paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-897 Nahima Lanjri (CD&V) 30/4/2009
  mogelijke maatregelen tegen armoede
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3494
4-898 Louis Ide (Onafhankelijke) 6/5/2009
  het tekort aan spoedartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-899 Pol Van Den Driessche (CD&V) 6/5/2009
  diefstal van nummerplaten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-900 Wouter Beke (CD&V) 6/5/2009
  de verruiming van het toepassingsgebied van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financin, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-901 Louis Ide (Onafhankelijke) 6/5/2009
  de schulden van voetbalclub Excelsior Moeskroen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-771
4-902 Sabine de Bethune (CD&V) 7/5/2009
  de vrijwilliger in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3488
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3489
4-903 Nahima Lanjri (CD&V) 7/5/2009
  de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3490
4-904 Nahima Lanjri (CD&V) 7/5/2009
  de aandacht voor alleenreizende minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3487
4-905 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 7/5/2009
  de repressie van de Turkse autoriteiten ten aanzien van de Koerdische partij DTP
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-906 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 7/5/2009
  de bevoegde autoriteit in het kader van medicinale cannabis
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-907 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/5/2009
  de klacht tegen het Vlaams Neutraal Ziekenfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-908 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/5/2009
  de verkoop van medicijnen via het internet
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-909 Dominique Tilmans (MR) 7/5/2009
  het kadaster van de huisartsen in het kader van een optimale aanpassing van de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-910 Pol Van Den Driessche (CD&V) 7/5/2009
  de pensioenen van de gerechtelijke politie
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-911 Freya Piryns (Groen!) 14/5/2009
  de recente instructie over de regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-912 Els Schelfhout (CD&V) 14/5/2009
  het Belgisch beleid ten opzichte van de problematiek van de Toeareg-minderheid in Mali
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3532
4-913 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/5/2009
  het systematisch gebruik van Intercept als pathogeen inactivator voor bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-914 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/5/2009
  het dragen van de autogordel
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-915 Dirk Claes (CD&V) 14/5/2009
  de identificatie van buitenlandse verkeersovertreders
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3534
4-916 Dirk Claes (CD&V) 14/5/2009
  het nieuwe beleid inzake verkeerscontroles
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3533
4-917 Martine Taelman (Open Vld) 19/5/2009
  de daling van het internationaal treinverkeer
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3528
4-918 Martine Taelman (Open Vld) 19/5/2009
  het gebruik van de gsm op de trein
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3529
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3530
4-919 Martine Taelman (Open Vld) 19/5/2009
  de werkgroep betreffende holebi's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3531
4-920 Martine Taelman (Open Vld) 19/5/2009
  klachten van gedetineerden
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3525
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3526
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3527
4-921 Andr Van Nieuwkerke (sp.a) 19/5/2009
  de btw binnen de sector grafische vormgeving
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-922 Louis Ide (Onafhankelijke) 20/5/2009
  de opleiding tot verpleegkundige-ziekenhuishyginist
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-923 Louis Ide (Onafhankelijke) 20/5/2009
  het asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-924 Louis Ide (Onafhankelijke) 20/5/2009
  de sponsoring van de Koninklijke Belgische Voetbalbond door overheidsbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-925 Yves Buysse (Vlaams Belang) 20/5/2009
  het statuut van de brandweerlui
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-926 Yves Buysse (Vlaams Belang) 20/5/2009
  de hervorming van de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-927 Lieve Van Ermen (LDD) 20/5/2009
  Nederlandse taallessen voor anderstalige kinderen op kosten van het ziekenfonds in het kader van logopedie
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-928 Lieve Van Ermen (LDD) 20/5/2009
  de nieuwe vermageringspil Alli
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-929 Marc Elsen (cdH) 27/5/2009
  de resultaten van de studie betreffende het kadaster van de huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-930 Martine Taelman (Open Vld) 27/5/2009
  de stand van zaken in het kader van de gevangenissenproblematiek
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-931 Bart Martens (sp.a) 28/5/2009
  de overschreden quota voor preventieve inplanting van pacemakers-defibrillatoren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-932 Bart Martens (sp.a) 28/5/2009
  mogelijke contaminatie in de voedselketen tijdens het transport
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-933 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/5/2009
  de werking van de Koninklijke Belgische Voetbalbond
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-934 Sabine de Bethune (CD&V) 28/5/2009
  de sociale rechten ten gevolge van de geboorte van een levenloos geboren kind
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-935 Lieve Van Ermen (LDD) 28/5/2009
  de opvangtekorten in de jeugdpsychiatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-936 Pol Van Den Driessche (CD&V) 28/5/2009
  de erkenning van 11 juli en 27 september als wettelijke feestdagen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-937 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 4/6/2009
  de fiscale voordelen voor milieuvriendelijke wagens
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financin, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-938 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 4/6/2009
  de quota voor de preventieve implantatie van defibrillatoren en pacemakers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-939 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/6/2009
  de sponsoring van de Koninklijke Belgische Voetbalbond door Belgacom
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-960
4-940 Sabine de Bethune (CD&V) 4/6/2009
  het dragen van een fluojasje op de fiets
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-941 Tony Van Parys (CD&V) 4/6/2009
  de problematiek van de identiteitsfraude
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-942 Tony Van Parys (CD&V) 4/6/2009
  de modernisering van de burgerlijke stand
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-943 Tony Van Parys (CD&V) 4/6/2009
  het codificatieproject economisch recht
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-944 Tony Van Parys (CD&V) 4/6/2009
  de tarifering van de gerechtskosten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-945 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 4/6/2009
  de studieopdrachten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2263
4-946 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 4/6/2009
  de studieopdrachten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2332
4-947 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 4/6/2009
  de studieopdrachten
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2481
4-948 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 4/6/2009
  de studieopdrachten
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2768
4-949 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 4/6/2009
  de studieopdrachten
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2749
4-950 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 4/6/2009
  de studieopdrachten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2697
4-951 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 4/6/2009
  de studieopdrachten
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2568
4-952 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 9/6/2009
  de belastingvermindering voor een energie-audit
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financin, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-953 Sabine de Bethune (CD&V) 9/6/2009
  de terugbetaling in het kader van een preventieve inplanting van een defibrillator
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-954 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/6/2009
  de procedure die Belgen die in het buitenland wonen moeten volgen om te kunnen stemmen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-955 Philippe Monfils (MR) 10/6/2009
  de slechte organisatie van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-956 Lieve Van Ermen (LDD) 11/6/2009
  de Europese verspreiding van het aidsvirus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-957 Sabine de Bethune (CD&V) 11/6/2009
  de jaarlijkse rapportage over de Belgische toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3600
4-958 Sabine de Bethune (CD&V) 11/6/2009
  de uitreiking van visa in het kader van internationale uitwisselingen door erkende organisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3601
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3602
4-959 Sabine de Bethune (CD&V) 11/6/2009
  de mogelijkheid tot een digitale procedure voor het legaliseren van een tenlasteneming van een visumaanvrager
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3603
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3604
4-960 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/6/2009
  de sponsoring van de Koninklijke Belgische Voetbalbond door Belgacom
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-939
4-961 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 11/6/2009
  de scheeftrekkingen ten nadele van de Nederlandstaligen bij de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-962 Lieve Van Ermen (LDD) 11/6/2009
  de aankoop van drugs via internet
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-963 Lieve Van Ermen (LDD) 11/6/2009
  het budget en bezuinigingen voor implantaten voor cardiologie en cardiochirurgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-964 Sabine de Bethune (CD&V) 11/6/2009
  de vervuiling door plastic en de fiscale maatregelen ter zake
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financin, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3598
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3599
4-965 Berni Collas (MR) 11/6/2009
  de tweede pensioenpijler
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-966 Helga Stevens (Onafhankelijke) 11/6/2009
  de terugbetaling van een tweede cochleair implantaat
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-811
4-967 Martine Taelman (Open Vld) 17/6/2009
  het uitzitten van gevangenisstraffen in Nederland
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3696
4-968 Martine Taelman (Open Vld) 17/6/2009
  de belastingvermindering voor beveiligingssystemen tegen inbraak of brand
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-595
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-3703
4-969 Louis Ide (Onafhankelijke) 17/6/2009
  de opleiding tot verpleegkundige-ziekenhuishyginist
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-970 Louis Ide (Onafhankelijke) 17/6/2009
  de behandeling van asielzoekers die besmet zijn met hiv
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-971 Louis Ide (Onafhankelijke) 17/6/2009
  de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-972 Louis Ide (Onafhankelijke) 17/6/2009
  de vacatures bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-973 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/6/2009
  de controle op diverse fondsen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2957
Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2959
4-974 Martine Taelman (Open Vld) 17/6/2009
  de prioriteiten inzake de hervorming en de informatisering van de justitie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3697
4-975 Martine Taelman (Open Vld) 17/6/2009
  de achterstand bij werken in de provincie Antwerpen ten gevolge van problemen bij het Aankoopcomit
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
4-976 Dirk Claes (CD&V) 18/6/2009
  de heffingen van SABAM op kleine en middelgrote ondernemingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3700
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3701
4-977 Dirk Claes (CD&V) 18/6/2009
  ontoelaatbare praktijken van multinationals jegens kleine Belgische bedrijven
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-978 Dirk Claes (CD&V) 18/6/2009
  de hoge kosten van kredietkaarten
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-979 Dirk Claes (CD&V) 18/6/2009
  de lokalen van de spoorwegpolitie
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3694
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3695
4-980 Dirk Claes (CD&V) 18/6/2009
  de mislukte repatriring van asielzoekers
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3702
4-981 Dirk Claes (CD&V) 18/6/2009
  de grootschalige fraude met kredietkaarten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3698
4-982 Dirk Claes (CD&V) 18/6/2009
  de evaluatie en het onderhoud van het communicatiesysteem "ASTRID"
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3704
4-983 Dirk Claes (CD&V) 18/6/2009
  de uitbreiding van de basisuitrusting voor politieagenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3705
4-984 Dirk Claes (CD&V) 18/6/2009
  de gevolgen van het gebruik van een verdeelsleutel voor gemeentelijke brandweerdotaties
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3706
4-985 Helga Stevens (Onafhankelijke) 18/6/2009
  het gebruik van dienstencheques voor het begeleid vervoer van personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-986 Helga Stevens (Onafhankelijke) 18/6/2009
  de dienstverlening in postkantoren
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-987 Helga Stevens (Onafhankelijke) 18/6/2009
  de invoer uit het buitenland van verwaarloosde en/of mishandelde dieren door dierenrechtenorganisaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-988 Marleen Temmerman (sp.a) 18/6/2009
  bilaterale overeenkomsten voor de zelfstandigen inzake geneeskundige verzorging
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3692
4-989 Sabine de Bethune (CD&V) 18/6/2009
  de reglementering voor tatoeerders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3693
4-990 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/6/2009
  het fenomeen van de sackjackings
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-991 Nahima Lanjri (CD&V) 18/6/2009
  de instructie van de minister aan de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende de regularisatie van gezinnen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-992 Nahima Lanjri (CD&V) 18/6/2009
  de adviserende geneesheren en deskundigen bij een aanvraag tot medische regularisatie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-993 Lieve Van Ermen (LDD) 18/6/2009
  het lage aantal veroordelingen in verkrachtingszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-994 Sabine de Bethune (CD&V) 18/6/2009
  de studie die aantoont dat verkrachting in Belgi haast altijd onbestraft blijft
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3699
4-995 Marc Elsen (cdH) 24/6/2009
  de rol van Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-996 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 24/6/2009
  de blijvende problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-997 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 24/6/2009
  de bezetting van gebouwen en hongerstakingen door illegalen sinds 1999
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)
4-998 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 24/6/2009
  het taalgebruik door Infrabel bij de verspreiding van folders
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-999 Tony Van Parys (CD&V) 25/6/2009
  het project tot verbetering van het beheer van de gerechtskosten
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1000 Tony Van Parys (CD&V) 25/6/2009
  de transparantie op de producten van de Rechterlijke Orde
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1001 Pol Van Den Driessche (CD&V) 25/6/2009
  de interpretatie van het begrip pensioengerechtigde leeftijd in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1002 Nahima Lanjri (CD&V) 25/6/2009
  een nieuwe omzendbrief over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1003 Hugo Vandenberghe (CD&V) 25/6/2009
  het gevaar verbonden aan het mededelen van vakantiegegevens via sociale netwerksites
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1004 Els Schelfhout (CD&V) 25/6/2009
  de Belgische bijdrage aan vrije en transparante verkiezingen in 2010 in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1005 Els Schelfhout (CD&V) 25/6/2009
  de voorbereidingfase van de gemengde commissie Belgi- DRC
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1006 Tony Van Parys (CD&V) 25/6/2009
  de door de federale overheid gesubsidieerde ambten van operationele politiemensen bij de zonale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-839
4-1007 Hugo Vandenberghe (CD&V) 25/6/2009
  de kennis van de afwijkende buitenlandse verkeersregels
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1008 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 25/6/2009
  de uitvoeringsbesluiten van de wet van 21 april 2007 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1009 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 25/6/2009
  de stand van zaken omtrent het dossier van de uitstap uit de kernenergie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1010 Lieve Van Ermen (LDD) 25/6/2009
  de aankoop van drugs via internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1011 Lieve Van Ermen (LDD) 25/6/2009
  de vrijlating door procedurefouten in de zaak van de "cannabisboer"
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1012 Lieve Van Ermen (LDD) 25/6/2009
  de berisping van de daders in de zaak Simon Wijffels
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1013 Berni Collas (MR) 30/6/2009
  de situatie bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van Eupen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-1014 Nahima Lanjri (CD&V) 1/7/2009
  de strenge controles van het Belgisch interventie- en restitutiebureau bij verschillende noodhulpinitiatieven
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3814
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3815
4-1015 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 1/7/2009
  de bouw van de gevangenis van Puurs
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-1016 Els Schelfhout (CD&V) 1/7/2009
  het Belgisch beleid inzake de bescherming van mensenrechtenactivisten en de hervorming van het rechtssysteem in de DRC
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-1017 Martine Taelman (Open Vld) 2/7/2009
  de belastingvermindering voor beveiligingsmaatregelen tegen inbraak en brand
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3807
4-1018 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 2/7/2009
  de tarieven voor roaming
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Doorverwezen aan : mondelinge vraag 4-815
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3816
4-1019 Lieve Van Ermen (LDD) 2/7/2009
  de drugsoverlast in de Euregio
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-1020 Yves Buysse (Vlaams Belang) 2/7/2009
  de effecten van de sensibilisering van de studenten secundair onderwijs voor het beroep verpleegkunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-1021 Yves Buysse (Vlaams Belang) 2/7/2009
  de functiedifferentiatie binnen de verpleegkunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-1022 Yves Buysse (Vlaams Belang) 2/7/2009
  de blijvende illegalenproblematiek in Oostende en Zeebrugge
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-1023 Dirk Claes (CD&V) 2/7/2009
  het statuut van de huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3808
4-1024 Els Schelfhout (CD&V) 2/7/2009
  het Belgisch standpunt over de onafhankelijkheidsverzuchting van Somaliland
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3820
4-1025 Marc Elsen (cdH) 2/7/2009
  het verslag van de Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa ingevolge zijn bezoek aan Belgi
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3817
4-1026 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/7/2009
  de consumptie van insecten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-1027 Sabine de Bethune (CD&V) 2/7/2009
  de opvang van illegale gezinnen met kinderen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3818
4-1028 Sabine de Bethune (CD&V) 2/7/2009
  de aanwezigheid van kinderen in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3819
4-1029 Nahima Lanjri (CD&V) 2/7/2009
  de negatieve en schadelijke invloed van tandheelkundig amalgaam
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3809
4-1030 Lieve Van Ermen (LDD) 2/7/2009
  de pathogeeninactivatie van bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-1031 Sabine de Bethune (CD&V) 2/7/2009
  het Federaal Borstvoedingscomit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3810
4-1032 Sabine de Bethune (CD&V) 2/7/2009
  de maatregelen ter bevordering van borstvoeding in het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3811
4-1033 Sabine de Bethune (CD&V) 2/7/2009
  het dragen van een voornaam bij het verkrijgen van de Belgische nationaliteit
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3812
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3813
4-1034 Berni Collas (MR) 9/7/2009
  de veiligheid van de zwakke weggebruikers en het dragen van een fluovestje
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)
4-1035 Sabine de Bethune (CD&V) 9/7/2009
  de strijd tegen het dagelijks geweld tegen kinderen in het Zuiden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3838
4-1036 Dirk Claes (CD&V) 9/7/2009
  de nieuwe afspraken met alle openbare vervoersmaatschappijen voor meer veiligheid op het openbaar vervoer
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3837
4-1037 Dirk Claes (CD&V) 9/7/2009
  de vervolging van burgers die niet deelnemen aan de verkiezingen of niet zetelen in de kiesbureaus
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)
4-1038 Dirk Claes (CD&V) 9/7/2009
  de brandweerhervorming en het opdoeken van het stuurcomit
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)
4-1039 Marc Elsen (cdH) 9/7/2009
  het proces wegens rassendiscriminatie tegen een interimmaatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)
4-1040 Dirk Claes (CD&V) 9/7/2009
  de brandweerhervorming, het nieuwe statuut en de brandweerzones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)
4-1041 Dirk Claes (CD&V) 9/7/2009
  de grote verschillen tussen de criteria voor medische geschiktheid bij de brandweerkorpsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3835
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3836
4-1042 Sabine de Bethune (CD&V) 9/7/2009
  de ratificatieprocedure van het Verdrag inzake clustermunitie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)
4-1043 Sabine de Bethune (CD&V) 9/7/2009
  het verslag inzake wapenhandel
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3839
4-1044 Marc Elsen (cdH) 9/7/2009
  het noodnummer 112 en het juridisch statuut van de call takers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)
4-1045 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/7/2009
  het biometrisch paspoort
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)
4-1046 Lieve Van Ermen (LDD) 9/7/2009
  de hadrontherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)
4-1047 Dirk Claes (CD&V) 9/7/2009
  de mogelijkheid voor een huisarts in opleiding om in een consultatiebureau voor zuigelingen te werken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)
4-1048 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 16/7/2009
  de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1049 Els Schelfhout (CD&V) 22/9/2009
  het aanvaarden door de Dienst Vreemdelingenzaken van andere documenten dan een paspoort ter identificatie
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4821
4-1050 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 22/9/2009
  het statuut van artsen van het parlement
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1051 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 22/9/2009
  de niet-invasieve rimpelbehandelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1052 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 22/9/2009
  de militaire samenwerking met Benin
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
4-1053 Wouter Beke (CD&V) 22/9/2009
  de uitbetaling van vakantiegeld in het kader van een tijdelijke arbeidsduurvermindering
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4817
4-1054 Sabine de Bethune (CD&V) 22/9/2009
  de negatieve gevolgen van milieuvervuiling voor de gezondheid van kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1055 Wouter Beke (CD&V) 22/9/2009
  een permanent verbod op shortselling
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4814
4-1056 Louis Ide (Onafhankelijke) 22/9/2009
  de vordering van huisartsen in het kader van onderzoeksopdrachten
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1057 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/9/2009
  de parkeerproblematiek van gezondheidswerkers
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1058 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/9/2009
  preventie in de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1059 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/9/2009
  de vacatures bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1060 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/9/2009
  de kosten van preventie in de gezondheidszorg en het nodige overleg met de bevoegde minister
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1061 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/9/2009
  de invoering van referentiebedragen voor ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1062 Martine Taelman (Open Vld) 23/9/2009
  het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4815
4-1063 Pol Van Den Driessche (CD&V) 24/9/2009
  de misbruiken in de vastgoedsector aan de Belgische kust
  minister van Justitie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1064 Nahima Lanjri (CD&V) 24/9/2009
  de mogelijkheid tot regularisatie op basis van werk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1065 Alain Destexhe (MR) 24/9/2009
  de rellen in Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-1066 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/9/2009
  het Fonds voor de Beperking van de Milieuoverlast in de Omgeving van de Luchthaven Brussel-Nationaal
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1066
4-1067 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 28/9/2009
  de gratis infolijn in het kader van de rechten van de patint
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1068 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 28/9/2009
  de terugbetaling van huisbezoeken voor patinten met nierinsufficintie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1069 Pol Van Den Driessche (CD&V) 1/10/2009
  de BTW op de aankoop van het koninklijk jacht
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1070 Pol Van Den Driessche (CD&V) 1/10/2009
  het varen onder vlag van de Belgische marine van het koninklijk jacht
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1071 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 1/10/2009
  de verhuis naar Puurs van het vredegerecht van Willebroek
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-1072 Sabine de Bethune (CD&V) 1/10/2009
  de bestraffing van partnergeweld
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1073 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 1/10/2009
  de inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1074 Nahima Lanjri (CD&V) 7/10/2009
  het budget voor palliatieve thuiszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1075 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 7/10/2009
  het gebrek aan nieuwe kaliumjodidetabletten voor de personen die dicht bij een kerncentrale wonen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4819
4-1076 Nahima Lanjri (CD&V) 7/10/2009
  de werking van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1077 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2009
  de geplande verhuis van het vredegerecht van Willebroek naar Puurs
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4818
4-1078 Lieve Van Ermen (LDD) 8/10/2009
  de miljoenenbonus voor de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1079 Cindy Franssen (CD&V) 8/10/2009
  de portaalsites www.armoede.be en www.pauvret.be
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1080 Cindy Franssen (CD&V) 8/10/2009
  het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1081 Martine Taelman (Open Vld) 8/10/2009
  radio-isotopen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4816
4-1082 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 8/10/2009
  het bewijzen van de verplaatsingsonkosten in het kader van de belastingaangifte
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1083 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 8/10/2009
  het verrekenen van de afschrijving van de waarde van een voertuig als beroepsonkosten in de belastingaangifte
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1084 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 8/10/2009
  het verrekenen van parkeertickets als beroepsonkosten in de belastingaangifte
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1085 Sabine de Bethune (CD&V) 8/10/2009
  de uitvoering van het koninklijk besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1086 Sabine de Bethune (CD&V) 8/10/2009
  de zorgverlofregelingen in de magistratuur
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1087 Sabine de Bethune (CD&V) 8/10/2009
  de uitvoering van de maatregelen van de gemeenschappelijke verklaring betreffende het toekomstige alcoholbeleid van de ministers van Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1088 Lieve Van Ermen (LDD) 12/10/2009
  het beleid in het kader van het vaccin voor Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)