Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3057

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 27 februari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Rampenfonds - Hagelschade - Vergoeding

Rampenfonds
atmosferische omstandigheden
schade
vergoeding
Antwerpen

Chronologie

27/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009)
18/3/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-731

Vraag nr. 4-3057 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De hevige regenval die op 8 juni 2007 plaatsvond in o.a. Arendonk, Dessel, Mol, Ravels en Retie in de provincie Antwerpen werd erkend als ramp. Met andere woorden: op het rampenfonds kan beroep gedaan worden voor het vergoeden van de schade. In Mol liepen enkele burgers schade op door de hagel. Wat blijkt nu ? De schade als gevolg van hagel wordt niet vergoed.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister :

1. Waarom vergoedt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - AD Civiele Veiligheid - Directie Rampenschade de schade van de hagelbui niet ?

2. Op welke gegevens baseert de FOD zich om deze hagelschade niet te vergoeden ?

3. Welke oplossingen meent de geachte minister te kunnen bieden aan mensen die hagelschade hebben opgelopen ?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid volgende inlichtingen te verstrekken :

  1. Hagelschade is enkel vergoedbaar als het natuurfenomeen aan het erkenningscriterium opgenomen in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 voldoet. Daar in de gemeente Mol nergens aan dit criterium was voldaan kon de hagel van 8 juni 2007 niet als algemene ramp worden erkend. Enkel het feit dat er hagelschade is impliceert niet dat dit om een ramp gaat.

  2. Mijn diensten baseren zich voor de erkenning van een natuurfenomeen als algemene ramp op de erkenningscriteria opgenomen in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006, te weten voor hagel een intensiteit H5 op de schaal van TORRO. De erkenning van een hagelbui zal slechts plaatsvinden indien er daartoe een vraag geformuleerd wordt, voor zover de deskundige van de directie Rampenschade kan vaststellen dat aan het vastgelegde criterium is voldaan.

  3. Gezien de hagel van 8 juni 2007 niet erkend is als algemene ramp, kunnen er geen dossiers worden ingediend bij het Rampenfonds. Eventueel kunnen de geteisterden zich wenden tot hun verzekerings-maatschappij, voor zover deze dekking in hun contract is opgenomen.