Vraag om uitleg nr. 4-612

4-612 Marc Elsen (cdH) 11/12/2008
  het voorontwerp van wet inzake buitenlandse studenten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-631