Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2142

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 16 december 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Nieuwe dienstregeling - Problemen in de regio van Haacht

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
pendel

Chronologie

16/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-594
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2455

Vraag nr. 4-2142 d.d. 16 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanaf 14 december 2008 treedt de nieuwe regeling bij de NMBS in werking. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe treinregeling voor vele mensen een verbetering is en ben verheugd dat de NMBS blijvende verbeteringen wil doorvoeren.

Toch wordt op sommige plaatsen een nefast effect van deze verandering zichtbaar.

In Haacht en omstreken (Boortmeerbeek, Hambos, Wespelaar) gaat de situatie er voor vele mensen niet op vooruit, in tegendeel. Er worden twee piekuurtreinen (rechtstreekse P-treinen tussen Haacht en Brussel-Zuid) afgeschaft. Daarnaast wordt de verbinding met Haacht 's morgens verlaat zodat de unieke eigenschap - op een gemakkelijk uur in Brussel en dit met een snelle treinrit - wegvalt.

Vele mensen uit Haacht en omgeving (de stations trekken ook veel mensen uit de buurgemeenten aan) zijn hierover niet tevreden. Het succes van de NMBS in deze streek wijst erop dat deze verbindingen hun succes reeds meer dan bewezen hebben. De nieuwe dienstregeling maakt de kans groter dat vele mensen de trein de rug zullen toekeren en weer met de auto naar het werk zullen rijden. De twee voornaamste redenen waarom de mensen voor de trein kozen, zijn namelijk weggevallen : een goede, snelle verbinding met Brussel - een treffelijk aankomstuur in Brussel Ún het feit dat de trein de kleinere stations van Boortmeerbeek, Hambos en Wespelaar aandeed.

De mensen van Boortmeerbeek, Hambos en Wespelaar voelen zich nu verplicht om eerst met de auto tot in Haacht te rijden en daar dan een langere treinrit aan te vatten. Op zich is deze situatie niet ideaal, maar dit wordt nog verergerd door het feit dat de verkeerssituatie rondom het station van Haacht nu reeds zeer penibel is. De omgeving van het station van Haacht zou een grotere toestroom van wagens niet aankunnen.

Vandaar zou ik enkele vragen willen stellen :

- Hoe is de nieuwe dienstregeling van de NMBS tot stand gekomen en welke factoren hebben hierbij een rol gespeeld ?

- Erkent de geachte minister dat de situatie die in Haacht en omstreken is geschapen niet ideaal is voor vele reizigers uit de omgeving ?

- Is zij bereid om maatregelen te nemen opdat de situatie er voor de reizigers weer zou worden verbeterd ?