Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3012

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 20 februari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Vlaamse kuststeden - Onveiligheidsgevoel - Maatregelen

kustgebied
geweld
criminaliteit
openbare veiligheid
misdadigheid
strijd tegen de misdadigheid

Chronologie

20/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009)
23/4/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-722

Vraag nr. 4-3012 d.d. 20 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een onderzoek van de onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse van de Universiteit Gent (UGent) naar de sociale cohesie en de onveiligheid in achttien Belgische kustgemeenten blijkt dat voornamelijk Oostende een slechte beurt maakt. Van alle kustgemeenten is het onveiligheidsgevoel bij de inwoners het grootst en het vertrouwen in elkaar het laagst. De studie toont echter ook aan dat het onveiligheidsgevoel niet altijd terecht is. Er worden niet meer misdrijven gepleegd dan in de andere kuststeden.

Toch kan Oostende niet ontkennen dat er iets mis is. De voorbije jaren kwam de stad enkele keren in het nieuws met voorvallen van "gratuit geweld". Daaruit ontstaat het beeld dat de delicten in de stad gewelddadiger zijn dan in de andere badsteden. Criminoloog Brice De Ruyver werd daarop eind vorig jaar gevraagd een analyse te maken van het geweld in Oostende en aanbevelingen voor stad, politie en hulpverleners te doen.

Hieromtrent had ik graag de volgende vragen aan de geachte minister gesteld :

1) Is de geachte minister op de hoogte van de studie van de UGent waaruit blijkt dat het onveiligheidsgevoel in Oostende groter is dan in de andere kuststeden ?

2) Is hij van plan initiatieven te nemen om het onveiligheidsgevoel bij de bewoners van Oostende terug te dringen ? Welke initiatieven heeft hij daarbij in gedachten ?

3) Heeft hij al kennis kunnen nemen van de aanbevelingen van criminoloog Brice De Ruyver ? Is hij van plan deze aanbevelingen te volgen? Welke maatregelen zal hij daarvoor nemen ?

Antwoord ontvangen op 23 april 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De studie van de onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse van de Universiteit Gent en het rapport van Brice De Ruyver werden opgevraagd. Deze beide rapporten zijn een lokaal initiatief.

Om een antwoord te bieden op de onveiligheidsgevoelens van de stad Oostende is het in de eerste plaats belangrijk dat er lokale initiatieven genomen worden. De lokale overheid is immers het best geplaatst om lokaal maatwerk te realiseren. Dit vormt ook het nieuwe uitgangspunt van de strategische veiligheids- en preventieplannen, waarbij de lokale entiteit aangeeft waar zijn lokale problemen liggen. De lokale veiligheidsdiagnostiek die de stad heeft opgemaakt in het kader van het strategisch veiligheids- en preventieplan 2007 – 2010 vormt hiervoor een goed uitgangspunt. Ook de veiligheidsmonitor, die als doel heeft de onveiligheidsgevoelens en het slachtofferschap van criminaliteit in kaart te brengen, is een belangrijke informatiebron voor de stad om zijn veiligheidsbeleid te sturen.