Vraag om uitleg nr. 4-611

4-611 Martine Taelman (Open Vld) 11/12/2008
  gevangenisstraffen in het land van herkomst
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-630