Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3485

van André Van Nieuwkerke (sp.a) d.d. 20 mei 2009

aan de minister van Justitie

X1-dossier - Overheveling naar Gent - Stand van zaken (Dutroux-bis dossier)

jurisdictiebevoegdheid
gerechtelijk onderzoek
pedofilie

Chronologie

20/5/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009)
21/1/2010Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-878

Vraag nr. 4-3485 d.d. 20 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 31 oktober 2003 werd de onderzoekrechter te Neufchateau door de raadkamer van het dossier ontlast.

Op 22 maart 2007 ontving de procureur des Konings te Gent het dossier na lang overleg tussen de parketten omtrent de territoriale bevoegdheid.

De magistraat die het dossier te Gent, min of meer, kende moest echter vervangen worden. Op mijn vraag om uitleg nr. 4-210 (Handelingen nr. 4-25 van 17 april 2008, blz. 42) luidde het dat dus een andere magistraat tot zorgvuldige lectuur van het dossier moest overgaan: een tijdrovende aangelegenheid. Pas daarna kan een onderzoeksrechter belast worden met passende vorderingen.

Ik stel nu een jaar later dezelfde vraagstelling.

Is er ondertussen een onderzoeksrechter aangesteld? Wat is het doel hiervan?

In het dossier 109/96 zijn ook verklaringen opgenomen van andere X-getuigen. Worden hierover ook onderzoeksdaden gesteld?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2010 :

Op 4 juni 2009 werd er door de Kamer van Inbeschuldigingstelling een arrest verleend waarbij de gebruikte bijzondere opsporingsmethoden regelmatig verklaard werden.

Op 30 september 2009 werd door de raadkamer te Gent beslist tot buitenvervolgingstelling wegens daders onbekend en verjaring van de feiten. De beslissing van de raadkamer is door geen enkele partij aangevochten en verkreeg inmiddels kracht van gewijsde.