Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3430

van Els Schelfhout (CD&V) d.d. 11 mei 2009

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid

Vreemdelingen - Gesloten centra 127 en 127bis - Verblijf van kinderen

asielzoeker
politiek asiel
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
verwijdering
buitenlandse staatsburger
remigratie
rechten van het kind
gevangenisstraf

Chronologie

11/5/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-862
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6119

Vraag nr. 4-3430 d.d. 11 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds oktober 2008 worden uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen die opgepakt worden op het grondgebied en zullen teruggestuurd worden naar hun land van herkomst niet langer opgesloten in gesloten centra. De families komen terecht in terugkeerwoningen waar ze door een coach van de Dienst vreemdelingenzaken begeleid worden bij hun terugkeer.

Een kleine groep vluchtelingenkinderen, namelijk zij die met hun ouders asiel aanvragen aan de grens, komen nog steeds terecht in gesloten centra, namelijk de centra 127 en 127bis. Kan de geachte minister ons vertellen hoeveel van deze kinderen sinds oktober 2008 opgesloten werden in deze centra verbleven? Uit welke landen waren ze afkomstig? Wat was de gemiddelde detentieperiode?

Nu het aantal kinderen in de gesloten centra drastisch verminderd is, kan de geachte minister ons vertellen of en op welke wijze de directies van de gesloten centra nog steeds voorzieningen en maatregelen nemen om de leefomstandigheden voor de kinderen conform te maken aan de bepalingen van het Internationaal Verdrag voor de rechten van het kind?