Patrik Vankrunkelsven - Open Vld
 
Eresenator
 
Geboren te Geel op 2 mei 1957

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (KULeuven)
Doctor in de medische wetenschappen (KULeuven)

Huisarts
Docent (KULeuven)

1983-2018 : gemeenteraadslid (Laakdal)
1991-2005 : bestuurder van de Nationale Instelling voor radioactief afval en splijtstoffen (NIRAS)
1992-1998 : ondervoorzitter van de VU
1995-2006 : burgemeester (Laakdal)
1998-2000 : algemeen voorzitter van de VU
1999-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1999-2003 : medevoorzitter van de Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de institutionele vernieuwing
1999-2003 : voorzitter van de VU-ID-fractie (Senaat)
2005 - ? : ondervoorzitter van Mayors for Peace
2008 : lid van de werkgroep over de Staatshervorming (Octopuswerkgroep)

Ridder in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


Heeft in de Senaat 15 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-2/5/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
5/2/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Bio-ethiek"
19/2/2004-2/5/2007 Voorzitter Werkgroep "Bio-ethiek"
9/10/2007-24/12/2007 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-4/1/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-22/1/2009 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-4/1/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-16/9/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-24/12/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
24/12/2007-4/1/2010 Lid Commissie voor de Justitie
9/1/2008-4/1/2010 Voorzitter Commissie voor de Justitie
22/1/2009-4/1/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/9/2009-4/1/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden