Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3820

van Els Schelfhout (CD&V) d.d. 2 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

Somaliland - Onafhankelijkheidsverzuchting -Belgisch standpunt

SomaliŽ
burgeroorlog
onafhankelijkheidsoorlog
nationale onafhankelijkheid
erkenning van een staat

Chronologie

2/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1024
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5387

Vraag nr. 4-3820 d.d. 2 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Historisch is Somaliland een apart land in Oost-Afrika. In juni 1960 verkreeg het van de Britse koloniale macht de onafhankelijkheid. Een maand later vormde dit Noord-Oost-Afrikaanse land samen met buurland SomaliŽ, een vroegere Italiaanse kolonie, en met Puntland een unie: de Republiek van SomaliŽ.

Sinds begin jaren '90 gaat de Republiek gebukt onder burgeroorlogen en voortdurende instabiliteit. Dit heeft ertoe geleid dat Somaliland besliste een einde te maken aan de unie en de onafhankelijkheid van het land te herstellen. De facto is Somaliland een onafhankelijke Staat. Het heeft eigen democratische instellingen (president, parlement, lokale overheden, Ö), het heeft een eigen grondwet, het is economisch levensvatbaar en kende positieve evoluties op het gebied van vrede, stabiliteit, goed bestuur en mensenrechten.

Somaliland wil zich afscheiden van SomaliŽ, een land dat gekenmerkt wordt door de ineenstorting van de Staat en dat een bron van instabiliteit is voor de regio. Om als erkend onafhankelijk land de toekomst in te gaan en het land verder te kunnen ontwikkelen, zonder geconfronteerd te worden met obstakels verbonden aan de unie met SomaliŽ, zoekt Somaliland steun en erkenning binnen de internationale gemeenschap (Europese Unie, Verenigde Staten, Ö).

Graag krijg ik antwoorden op volgende vragen:

- Wat is het standpunt van BelgiŽ ten aanzien van de politieke strijd van Somaliland voor onafhankelijkheid?

- Is ons land bereid om op Europees niveau te pleiten voor het zenden van een "fact finding mission" om de situatie ter plaatste te onderzoeken?

- Indien Somaliland voldoet aan de internationale voorwaarden voor de erkenning van een gebied als onafhankelijke staat, is BelgiŽ dan bereid om nauw samen te werken met bepaalde Europese Lidstaten (bijvoorbeeld Groot-BrittaniŽ) en te lobbyen voor een erkenning van Somaliland als onafhankelijke Staat?