Mondelinge vraag nr. 4-498

4-498 Berni Collas (MR) 27/11/2008
  de nieuwe rekruteringsprocedure
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-566