Wouter Beke - CD&V
 
  website: www.wouterbeke.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Lommel op 9 augustus 1974

Doctor in de sociale wetenschappen (KULeuven)
Licentiaat in de politieke wetenschappen (KULeuven)
Gediplomeerde in de gespecialiseerde studie van het sociaal recht (VUB)

Gewezen wetenschappelijk onderzoeker (KULeuven)

Sinds 2001 : gemeenteraadslid (Leopoldsburg)
2003-2010 : nationaal ondervoorzitter CD&V
2004-2007 : schepen (Leopoldsburg)
2004-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2007-2012 : eerste schepen (Leopoldsburg)
Sinds 2007 : politieraadslid (zone Kempenland)
2007-2010 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
Sinds 2007 : lid van het bureau van de Belgische delegatie van de Interparlementaire Unie
20 maart - 15 mei 2008 en 23 juni - 22 december 2010 : nationaal voorzitter CD&V a.i.
20 juli - 21 december 2010 : quaestor van de Senaat
2010-2019 : nationaal voorzitter CD&V
2013-2019 : burgemeester (Leopoldsburg)
2014-2019 en sinds 13 mei 2022 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1 juli - 2 oktober 2019 : minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
2019-2022 : minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding (Vlaamse regering)

Officier in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


Heeft in de Senaat 12 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
11/8/2004-2/5/2007 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
11/8/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
11/8/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
11/8/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
11/8/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
7/12/2006-2/5/2007 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Tweede ondervoorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
9/10/2007-17/1/2008 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-8/10/2009 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-3/11/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
18/10/2007-7/5/2010 Voorzitter Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
29/11/2007-7/5/2010 Lid Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
3/11/2008-7/5/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
3/11/2008-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
11/12/2008-7/5/2010 Lid Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis : afvaardiging Senaat
22/1/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
14/7/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Politieke Partijen" : afvaardiging Senaat
8/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-27/2/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-23/2/2011 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
20/7/2010-10/1/2013 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
10/1/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden