Vraag om uitleg nr. 4-960

4-960 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/6/2009
  de sponsoring van de Koninklijke Belgische Voetbalbond door Belgacom
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-939