Mondelinge vraag nr. 4-811

4-811 Helga Stevens (Onafhankelijke) 11/6/2009
  de terugbetaling van een tweede cochleair implantaat
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-966