Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3807

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 juli 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Inbraak en brand - Beveiligingsmaatregelen - Belastingvermindering

belastingaftrek
belasting van natuurlijke personen
brandbestrijding
diefstal
mede-eigendom
meergezinswoning

Chronologie

17/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1017
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5163

Vraag nr. 4-3807 d.d. 17 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Met ingang van het aanslagjaar 2008 werd een belastingvermindering gecreŽerd voor beveiliging tegen inbraak of brand (artikel 145/31 van het Wetboek van de inkomsten belastingen 1992).

Wat betreft de maatregelen die in aanmerking komen voor brandpreventie, lijken er mij nog een aantal leemtes te bestaan (artikel 63/16 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomsten belastingen 1992). Zo lijkt het alsof er nogal wordt uitgegaan van de brandveiligheid voor een doorsnee alleenstaande woning, terwijl de wettelijke verplichte maatregelen voor brandpreventie in bijvoorbeeld een appartementsgebouw nauwelijks onder de regeling valt:

1. de plaatsing van pictogrammen voor het aanduiden van de vluchtweg / uitgang;

2. de plaatsing van noodverlichting voor het verlichten van de evacuatiewegen;

3. de brandblussers worden meestal niet aangekocht, maar gehuurd via een onderhoudscontract met een gespecialiseerde firma;

4. de deur tussen het appartement en de trappenhal moet een brandweerstand hebben van minstens een half uur.

Hierdoor lijkt het als de eigenaars van een appartement fiscaal worden benadeeld ten opzichte van de eigenaars van alleenstaande woningen.

De minister van Binnenlandse Zaken liet me het volgende weten: " Samen met mijn collega Didier Reynders zal ik onderzoeken of deze werken in aanmerking kunnen komen voor belastingsvermindering. "

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister:

1. Is de geachte minister gewonnen voor het idee om de maatregelen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering uit te breiden tot de wettelijke verplichte brandpreventienormen die gelden voor appartementsgebouwen?

2. Heeft hij reeds contact gehad met zijn collega van Binnenlandse Zaken hieromtrent?

3. Een vereniging van mede-eigenaars wordt fiscaal als een feitelijke vereniging beschouwd, en dus rechtstreeks in hoofde van de eigenaars belast. Zal men dan een regeling uitwerken zoals bij de belastingvermindering voor energievriendelijke investeringen waarbij de eigenaar van elk appartement verhoudingsgewijs met zijn aandeel in de mede-eigendom van de belastingvermindering kan genieten?