Marleen Temmerman - sp.a
 
Geboren te Lokeren op 24 maart 1953

Doctor in de genees-, heel-, en verloskunde (UGent)
Specialisatie in de tropische geneeskunde (Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen)
Specialisatie in de gynaecologie-verloskunde (VUB)
Master in Public Health (ULB)
Aggregaat in de geneeskunde (UGent)

Directeur (Departement voor Reproductieve Gezondheid en Onderzoek - Wereldgezondheidsorganisatie - Genève)
Gewezen gewoon hoogleraar (UGent)
Gewezen diensthoofd (Vrouwenkliniek - UZ Gent)
Gewezen directeur (International Centre for Reproductive Health - UGent)

Sinds 2004 : lid van het directiecomité van het Universitair Ziekenhuis te Gent
Sinds 2005 : lid van de raad van bestuur van het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen
2005-2007 : lid van de raad van bestuur van Kind & Gezin
2007-2012 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2011-2012 : voorzitster van de sp.a-fractie (Senaat)

Commandeur in de Leopoldsorde (8 april 2006)


Heeft in de Senaat 5 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/10/2007-7/5/2010 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-2/5/2009 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
18/10/2007-7/5/2010 Voorzitter Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
29/11/2007-7/5/2010 Lid Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
2/5/2009-7/5/2010 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
2/5/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Exploitatie en handel van bodemrijkdommen in Oost-Congo"
6/7/2010-20/7/2010 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
20/7/2010-14/10/2012 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-14/10/2012 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-14/10/2012 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/7/2010-20/12/2011 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
23/12/2011-15/2/2012 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
16/1/2012-14/10/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
16/1/2012-14/10/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
15/2/2012-14/10/2012 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
13/3/2012-14/10/2012 Lid Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
17/4/2012-14/10/2012 Voorzitter Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
8/5/2012-14/10/2012 Lid Werkgroep "Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieën"