Vraag om uitleg nr. 4-619

4-619 Lieve Van Ermen (LDD) 11/12/2008
  de wantoestanden waarmee kandidaat-specialisten geconfronteerd worden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-636