Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2917

van Myriam Vanlerberghe (sp.a) d.d. 4 februari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Politie-inspecteur - Selectieprocedure - Medische proeven - Strenge voorwaarden

politie
aanwerving
medisch onderzoek
gelijke behandeling

Chronologie

4/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-694
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5933

Vraag nr. 4-2917 d.d. 4 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om toegelaten te worden tot de politieschool moeten kandidaat-politieambtenaren diverse selectieproeven ondergaan. Een daarvan is een fysiek-medische selectieproef.

Uit diverse bronnen vernam ik dat bij deze medische selectie strenge voorwaarden gelden, die ook op een veel te rigide wijze toegepast zouden worden. Zo zou er als het ware op "medische ongemakken", die zich in de werkelijkheid nauwelijks manifesteren, afgevinkt (geweigerd) worden, daar waar een dergelijke proef toch eerder gericht zou moeten zijn op het vaststellen van de fysieke capaciteiten en kwaliteiten van de kandidaten om de geambieerde functie te vervullen.

Inmiddels zijn ten ander diverse klachten hieromtrent overgemaakt aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, dat terzake gesprekken poogt aan te knopen met de federale politie.

Graag vernam ik van de geachte minister of deze feiten kloppen en wat zijn mening daaromtrent is.