Vraag om uitleg nr. 4-609

4-609 Marc Elsen (cdH) 10/12/2008
  de toekomst van de cel educatie en preventie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-629