Hugo Coveliers - Vlaams Belang
 
Eresenator
 
Geboren te Schelle op 21 februari 1947

Doctor in de rechten (UGent)
Licentiaat in de criminologie (UGent)

Advocaat

1974-1976 en 2007-2012 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
1978-1990 : voorzitter van het Ziekenfonds Vlanat
1979-1985 : lid van de raad van bestuur van de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA)
1981-1995 : ondervoorzitter van de culturele organisatie vzw De Singel
1985-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1985-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1986-1989 : voorzitter van de VU-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1995-1999 : voorzitter van de VLD-fractie (Senaat)
1999-2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1999-2003 : voorzitter van de VLD-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
1999-2003 : plaatsvervangend lid en 2003-2005 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa
2003-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
19 juni - 12 december 2003 : voorzitter van de VLD-fractie (Senaat)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
27/6/1995-5/5/1999 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste ComitÚs van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
8/10/1996-17/12/1998 Lid Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŰ
31/3/1998-5/5/1999 Lid Werkgroep ComitÚs P & I (Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden)
14/7/1999-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Kamer
16/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Kamer
17/7/2003-17/2/2005 Tweede ondervoorzitter commissie voor de Justitie
17/7/2003-17/12/2003 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-17/2/2005 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-17/2/2005 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
1/8/2003-27/10/2005 Lid Commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
1/8/2003-17/2/2005 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
16/10/2003-27/1/2005 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
16/7/2009-7/5/2010 Lid Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŰle en bankcrisis : afvaardiging Senaat
28/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementair ComitÚ belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat