Vraag om uitleg nr. 4-939

4-939 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/6/2009
  de sponsoring van de Koninklijke Belgische Voetbalbond door Belgacom
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-960