Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2102

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 3 december 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Distripost - Huis-aan-huiszendingen - Nieuwe regeling

postdienst
verordening
port

Chronologie

3/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-552
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2454

Vraag nr. 4-2102 d.d. 3 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs kreeg ik melding van het stijgend aantal klachten met betrekking tot de nieuwe regeling voor de huis-aan-huiszendingen die Distripost sinds half juli 2008 introduceerde. Terwijl men vroeger gewoon naar het lokale postkantoor kon gaan om zijn zendingen af te geven en te bespreken wanneer deze verdeeld zouden worden, moet men nu voor bedelingen vanaf 10 000 stuks naar een gemengd postkantoor of een (Hyper)MassPost Centrum en dient men minstens een week op voorhand een verdelingsdatum reserveren. Daaraan gekoppeld het sluiten van vele lokale postkantoren, brengt dit voor lokale besturen, bedrijven en verenigingen een extra last en kost met zich mee.

Het principe van "wie het eerst komt, wie het eerst maalt" is nu voor vele klanten realiteit geworden. De prijsverhoging is dermate groot dat die voor velen niet in verhouding staat met de 'extra' dienstverlening, namelijk meer betalen voor minder service. Ook de kleine verenigingen ontsnappen hier niet aan. Bij navraag in postkantoren blijkt het niet mogelijk te zijn om de exact na te gaan hoeveel brievenbussen er effectief bedeeld worden om zo vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Gezien het nieuwe systeem met wijken werkt en niet per straat, betaalt de klant dus altijd te veel.

Om de hierboven vermelde redenen zou ik graag van de geachte minister willen weten of het mogelijk is in een aanpassing voor lokale bedelingen van huis-aan-huisbladen te voorzien zodat de klant de juiste prijs betaalt. Wat tracht zij te ondernemen om de toenemende klachten te laten intomen ?