Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2140

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 16 december 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Justitiehuizen - Elektronisch toezicht - Gebrek aan personeel - Opstellen van een nieuw lastenboek voor het technisch materiaal

vervangende straf
voltrekking van de straf
gevangenisstraf
gedetineerde
rechtsbijstand
technologische verandering
sociaal onderzoek

Chronologie

16/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-595
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2583

Vraag nr. 4-2140 d.d. 16 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het personeel van de justitiehuizen voerde actie eind november 2008. Ondanks bijkomende inspanningen met betrekking tot aanwervingen, antwoordde de geachte minister op mijn mondelinge vraag nr. 4-453 dat de wachtlijst voor een enkelband was aangegroeid tot 1 550 veroordeelden van 995 op 22 april van dit jaar (Handelingen nr. 4-48 van 13 november 2008, blz. 22). Het systeem van elektronisch toezicht, zoals momenteel vastgelegd in uw ministeriŽle rondzendbrief van 25 juli 2008, staat dus duidelijk onder druk. Het contract voor de technische apparatuur zou aflopen in het najaar van 2009. Een nieuw lastenboek zal dan ook de komende maanden moeten worden opgesteld. Hij stelde terecht in de media dat het toezicht op veroordeelden met een enkelband sterk moet worden verbeterd, alvorens er kan worden gedacht aan een uitbreiding van het systeem.

De opmaak van een nieuw lastenboek geeft ook de mogelijkheid om het systeem efficiŽnter te maken.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister :

1. Klopt het dat er ook technische problemen zijn met het huidige technisch materiaal van Belgacom Alert Services ? Is het materiaal nog up to date ?

2. Voorziet het huidige lastenboek in een mogelijkheid tot schadevergoeding bij technische problemen of in voorkomend geval in een specifieke verbrekingsclausule wanneer het materiaal niet voldoet ? Zo ja, wordt er overwogen om dit toe te passen ?

3. Wordt er bij opmaak van het nieuwe lastenboek nog uitgegaan van het behoud van de huidige procedure (met NCET, mobiele equipe) waar de controle ook door justitiehuizen moet gebeuren ?

4. Zo neen, welke andere mogelijkheden ziet u ?

5. Zo ja, hoeveel extra personeel schat hij dat er nodig is bij de justitiehuizen om de instroom efficiŽnt te beheren en te controleren ?

6.Wat wordt er precies verwacht van de justitieassistenten over het beheren van een dossier van elektronisch toezicht ? Welke controle dienen zij te voeren ten opzichte van de veroordeelde onder elektronisch toezicht ?

7.Is er voldoende personeel bij het NCET ? Zo niet, worden er hier ook maatregelen overwogen ?