Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2116

van Els Schelfhout (CD&V) d.d. 9 december 2008

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Noord-Kivu - Noodhulp - BelgiŽ

Democratische Republiek Congo
niet-gouvernementele organisatie
noodhulp
humanitaire hulp
vluchtelingenhulp
burgeroorlog
conflict tussen etnische groeperingen

Chronologie

9/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2115
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-582
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2654

Vraag nr. 4-2116 d.d. 9 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Als gevolg van zware gevechten tussen de rebellengroepering (CNDP) van Laurent Nkunda en het Congolese regeringsleger (FARDC) sinds eind oktober 2008, sloegen honderdduizenden burgers in Noord-Kivu op de vlucht.

Ons land stelde een C-130 vliegtuig ter beschikking voor het leveren van noodhulp aan de ontheemden in Oost-Congo. Concreet werden hiertoe tussen 6 en 16 november 2008, acht vluchten georganiseerd, samen goed voor naar schatting tachtig ton materiaal.

Volgens rebellenleider Laurent Nkunda zijn er momenteel geen vluchtelingen meer in de zones onder de controle van de CNDP. Zij zouden zijn teruggekeerd naar hun dorpen. De situatie ter plaatse toont echter aan dat de vluchtelingen helemaal niet terugkeerden, maar zich verscholen in de moeilijk toegankelijke gebieden rond het Virunga-park.

De Belgische NGO Memisa heeft voldoende materiaal ter beschikking om vliegtuigen te laden en het leveren van noodhulp verder te zetten.

Ik stel vast dat het departement Buitenlandse Zaken lijkt te twijfelen over de noodzaak van het organiseren van humanitaire vluchten naar de genoemde gebieden. Alsof 'een probleem (de vluchtelingen) dat men niet ziet, er ook niet is'.

Ik vernam graag van de geachte minister :

Waarom zijn er sinds 16 november 2008 geen humanitaire vluchten naar Oost-Congo en meer bepaald naar Noord-Kivu vertrokken, aangezien zich daar nog steeds, op sommige plaatsen minder zichtbaar, een humanitaire catastrofe afspeelt ?

Kan het zijn dat het leveren van noodhulp geen prioriteit meer is ?