Mondelinge vraag nr. 4-665

4-665 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2009
  het uitwijken van Belgische biomedische bedrijven naar Nederland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-798