Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2137

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 16 december 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Ambulancediensten - Nieuwe normen - Erkenning - Overleg met steden en gemeenten

ziekentransport
eerste hulp
arbeidsreglement
vrijwilligerswerk

Chronologie

16/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-588
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2352

Vraag nr. 4-2137 d.d. 16 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs kregen wij het ontwerp van koninklijk besluit onder ogen die de erkenningsnormen voor de ambulancediensten zou aanpassen. Hier worden een aantal nieuwigheden in opgenomen die de facto een verstrenging van de bestaande erkenningsnormen inhouden.

Nieuwigheden zijn er als volgt :

- ambulancediensten mogen enkel opdrachten van de 100-centrale uitvoeren ;

- ambulancediensten dienen te beschikken over een permanentie met twee ambulanciers ; dus een vaste standplaats voor de ambulance is nodig ;

- ambulanciers mogen niet langer dan 24 uur na elkaar van wacht zijn ;

- een onverenigbaarheid van bepaalde functies met de functie van ambulancier wordt ingevoerd (concrete regeling combinatie ambulancier-brandweerman ?).

Al deze nieuwigheden zijn in het ontwerp van koninklijk besluit opgenomen zonder voorafgaandelijk overleg het de steden en gemeenten, die toch een belangrijke rol spelen in de werking en subsidies van de ambulancediensten. De brandweerkorpsen beschikken over ruim 65 % van de ziekenwagens en nemen aldus een grote kost op zich om de ambulancedienst uit te baten. Vooral voor de brandweerkorpsen die met vrijwillige ambulanciers werken betekenen de nieuwigheden een ernstige belemmering van de werking van de ambulancedienst. Deze nieuwe maatregelen zullen de kosten dermate verhogen.

Heeft de geachte minister maatregelen genomen om de werking van de ambulancediensten met vrijwilligers te blijven garanderen ?

Neemt zij initiatief om een overleg samen te brengen met de steden en gemeenten gezien zij veelal betrokken partij zijn ?