Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3137

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 11 maart 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Holebi's - Transversaal actieplan - Stand van zaken

seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
gelijke behandeling
vaderschapsverlof

Chronologie

11/3/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-760
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5447

Vraag nr. 4-3137 d.d. 11 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 14 mei 2008 stelde ik in de plenaire vergadering van de Senaat de mondelinge vraag nr. 4-293 of de geachte minister het vaderschapsverlof genderneutraal wou maken (Handelingen, nr. 4-29, blz. 7). "Natuurlijk moet daarover nog overleg worden gepleegd in het Parlement. Ik ben daar zeker toe bereid" luidde het antwoord.

Ik stelde tevens de vraag of de geachte minister samen met haar collega's een horizontaal beleid wenste te voeren met betrekking tot de holebi's, opdat de rechten voor holebi's bij alle departementen (sociale zaken [stijgend aantal besmettingen met het menselijk immuundeficiŽntievirus (HIV - Human Immunodeficiency Virus) onder holebi's], asielbeleid, justitie [sociale ouders], buitenlandse zaken [nieuwe Europese richtlijn inzake anti-discriminatie die in de maak is en die homoseksualiteit niet als anti-discriminatiegrond zou bestempelen omwille van de druk van enkele conservatieve Europese landen], Ö). De geachte minister antwoordde : "Uiteraard zal ik met mijn collega's samenwerken over dit onderwerp en een transversaal actieplan uitwerken".

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoever staat het met het door de geachte minister aangekondigde overleg in verband met het gender-neutraal maken van het vaderschapsverlof ? Heeft dit overleg reeds plaatsgevonden ? Zo ja, wanneer en wat waren de conclusies ?

2. Hoever staat het met haar aangekondigd transversaal actieplan met betrekking tot de holebi's ? Wanneer wenst zij dit te bespreken in het Parlement ? Is het reeds beschikbaar ter inzage ?