Pol Van Den Driessche - N-VA
 
Geboren te Oudenaarde op 22 juni 1959

Licentiaat in de geschiedenis (UGent)

Communicatie-adviseur
Auteur en publicist
Gewezen journalist en hoofdredacteur
Gewezen deeltijds praktijkassistent - Vakgroep Communicatiewetenschappen (UGent)

1983-1988 : gemeenteraadslid (Brugge)
1987-2007 : voorzitter van de Guldensporen-marathon vzw
Sinds 1997 : lid van de algemene vergadering van het Archief- en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN)
Sinds 2006 : bestuurder en woordvoerder van KSV Cercle Brugge
Sinds 2007 : voorzitter van het 11 Juli-komitee Brugge vzw
2007-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2009-2010 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
Sinds 2009 : lid van de algemene vergadering van de vzw Kantcentrum
2014-2019 : gecoöpteerd senator
2014-2019 : voorzitter van de Belgische delegatie van de Interparlementaire Unie


Heeft in de Senaat 7 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
10/1/2008-7/5/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
10/1/2008-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
10/1/2008-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
10/1/2008-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
10/1/2008-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
3/11/2008-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/11/2008-2/7/2009 Plaatsvervanger Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"
5/3/2009-12/10/2009 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"
28/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
13/1/2010-7/5/2010 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"
17/7/2014-23/5/2019 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-15/10/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014-23/5/2019 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
14/10/2014-23/5/2019 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
15/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
3/11/2014-23/5/2019 Voorzitter Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden