Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2081

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 november 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Pensioensplit - Delen van pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden - Concrete wetgevende maatregelen

pensioenregeling
gehuwde persoon
geregistreerd samenwonen
uitkering aan nabestaanden
overdracht van pensioenrechten
deeltijdarbeid
beroepsleven

Chronologie

28/11/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-531
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2632

Vraag nr. 4-2081 d.d. 28 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bijna één op vier vrouwen heeft een pensioen lager dan 500 euro per maand. De helft van de gepensioneerde vrouwen heeft een pensioen tussen 500 en 1 000 euro. Met andere woorden : drie kwart van de vrouwen heeft een pensioen lager dan 1 000 euro.

In het regeerakkoord 2009-2012 van deze regering kwamen de meerderheidspartijen overeen om de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden te delen. Bedoeling is dat de beroepsactieve partner financieel mee verantwoordelijk wordt gesteld wanneer de andere partner kiest om bijvoorbeeld loopbaanonderbreking te nemen. Op die manier kan een deel van de pensioenrechten van de voltijds werkende partner worden overgedragen aan de andere partner die zijn of haar arbeidsduur verminderde.

Uw beleidsnota (De kamer, doc 52 0995/005) meldt daar echter niets over. Daarom legde ik in de schoot van de Senaat daarvoor een wetsvoorstel neer (nr. 4-964).

1. Waarom staat de pensioensplit niet in de beleidsnota van de geachte minister ? Ondersteunt zij dit idee nog ? Zo ja, waarom ? Zo neen, waarom niet ?

2. Is zij zinnens om een initiatief terzake te nemen en een wetsontwerp in te dienen in het parlement of meent zij dat dit besproken kan worden in de schoot van de Senaat op basis van mijn wetsvoorstel ?