Anne-Marie Lizin - Onafhankelijke
 
Erevoorzitter van de Senaat
 
Eresenator
 
Geboren te Hoei op 5 januari 1949

Licentiate in de economische wetenschappen (ULg)

1970-2015 : gemeenteraadslid (1970-1976 : Ben Ahin en 1977-2015 : Hoei)
1970-1976, 1980-1982 : schepen (1970-1976 : Ben Ahin en 1980-1982 : Hoei)
1973-1977 : kabinetsadviseur (Europese Commissie)
1977-1979 : kabinetsadviseur (minister van Buitenlandse Zaken)
1979-1988 : lid van het Europees Parlement
1983-2009 : burgemeester (Hoei)
1988-1992 : staatssecretaris voor Europa 1992, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Handel
1991-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1991-1995 : lid van de Waalse Gewestraad
1991-1995 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1992-1999 : voorzitster van de raad van bestuur van het VN-Vrijwillig Fonds voor de technische samenwerking inzake mensenrechten
1992-1996 : ondervoorzitster van de Socialistische Internationale
1992-1996 : voorzitster van de Socialistische Internationale van de Vrouwen
1993- ? : lid van de raad van bestuur van het International Centre for Missing and Exploited Children - Washington
1995-1999 : gecoöpteerd senator
1995-2009 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa
1996-2002 : voorzitster van de Conseil des femmes francophones
1998-2004 : onafhankelijke experte van de Verenigde Naties voor de armoede en de mensenrechten (Commissie voor de rechten van de mens - Genève)
1999-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2003 : lid van de Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes
2003- ? : lid van de raad van bestuur van de Bibliotheca Alexandrina (Egypte)
2004-2007 : voorzitster van de Senaat
12 juli 2007 - 29 januari 2009 : quaestor van de Senaat

Grootkruis in de orde van Leopold II (5 juni 2007)
Commandeur in de Leopoldsorde (11 mei 2003)


Overleden op 17 oktober 2015 te Hoei


Heeft in de Senaat 24 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999