Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4818

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 22 oktober 2009

aan de minister van Justitie

Vredegerecht van Willebroek - Verhuizing naar Puurs - Redenen en kostprijs

burgerlijke rechtspraak
openbaar gebouw
Regie der Gebouwen

Chronologie

22/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1077
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5710

Vraag nr. 4-4818 d.d. 22 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op vraag van de vrederechter van Willebroek wordt er momenteel onderzocht om de locatie van het vredegerecht over te plaatsen naar een nieuwe plaats in de gemeente Puurs. Wij hebben hierover reeds enige vragen gesteld aan de geachte minister (schriftelijke vragen nrs. 4-3549 en 4-3550), maar er blijft nog altijd veel onduidelijkheid bestaan over een aantal aspecten ervan, en vooral zijn wij niet overtuigd van de noodzaak van een dergelijke verhuis die meer lijkt ingegeven te zijn door politieke motieven, met name door de wensen van een " vrederechter-met-een-lange-arm " die in Puurs woont en liever dicht bij huis werkt dan in een buurgemeente, dan door rationele motieven.

Voor de verantwoording van de verhuis wordt er geargumenteerd dat het huidige gebouw niet meer aan de huidige normen voldoet. Intussen hebben wij via de minister van FinanciŽn van de Regie der Gebouwen mogen vernemen wat er zoal mankeert aan dit gebouw. Het gaat dan over een lekkend dak, grondwater in de kruipkelder, lekkende leidingen, behang- en schilderwerk, en verder het ontbreken van veiligheidssignalisatie en toiletten voor mindervaliden. Dat zijn in essentie geen structurele problemen, en vooral geen onoverkomelijke structurele problemen, maar vooral problemen van gebrekkig onderhoud. Om dit in orde te brengen zou 125 000 euro nodig zijn. Uit uw antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3550 zouden de Interne Dienst voor preventie en bescherming van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en de Regie der Gebouwen in maart 2009 deze gebreken ter plaatse hebben vastgesteld en hieruit geconcludeerd hebben dat het gebouw niet meer aan de huidige noden zou voldoen.

Toch schermde de voorganger van de geachte minister al in mei 2008 - bijna een jaar eerder dus - reeds met het argument dat het gebouw niet meer zou voldoen, en stelde hij toen al voor om naar een nieuwe locatie in Puurs te gaan. De vraag is waarop hij zich baseerde voor zulke vergaande conclusie, vermits hij op dat ogenblik blijkbaar nog niet over enig dossier of studie beschikte over de toestand van de huidige locatie.

Als nevenargument wordt geopperd dat Puurs centraler gelegen is. Dat laatste is correct, maar vrij mager als motivering voor een verhuis.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3550 stelde de geachte minister verder dat de FOD Justitie destijds via de Regie der Gebouwen en de vrederechter van het kanton Willebroek op de hoogte werd gebracht van een mogelijkheid tot overbrenging van het vredegerecht naar een in Puurs geplande nieuwbouw. Er wordt mij in dat verband meegedeeld dat deze locatie zich zou situeren in het Dorpshart van Puurs, een prestigeproject van de Puurse CD&V-burgemeester, maar waarvan wel nog de eerste steen gelegd moet worden. Een prestigeproject dat naar verluidt bovendien vrij prijzig is en daarom moeilijk van de hand geraakt aan de privť; het is in die omstandigheden voor promotoren dan ook handig meegenomen wanneer men een deel ervan kan verpatsen aan een overheidsinstelling op kosten van de belastingbetaler. In alle geval, als men effectief deze locatie op het oog heeft, dan is ook dit alleszins merkwaardig. Er wordt immers geargumenteerd dat de huidige locatie vrij ernstige gebreken vertoont. Men zou dan ook verwachten dat er snel verhuisd wordt en er niet wordt gewacht totdat er een nieuwbouw is neergeplant.

Tot bewijs van het tegendeel, ben ik er dus eerder van overtuigd dat deze geplande verhuis is ingegeven door een politieke combinatie tussen de vrederechter, de Puurse CD&V-burgemeester, annex bouwpromotoren, en de geachte minister, eerder dan door een reŽle noodzaak.

Ik had dan ook graag de volgende vragen gesteld:

1. Kan de geachte minister mij de rapporten van de preventieadviseur van de FOD Justitie bezorgen omtrent de tekortkomingen die werden vastgesteld in de gebouwen van het huidige vredegerecht van Willebroek?

2. Waarom heeft hij (of zijn voorganger) er meteen voor gekozen om een herlocalisering naar Puurs door te voeren? Hoe werd er geprospecteerd naar een nieuwe locatie? Zijn er ook contacten geweest met andere gemeentebesturen, ik denk dan bijvoorbeeld aan Willebroek zelf, en wat was het resultaat daarvan?

3. Wanneer is de Regie der Gebouwen, op vraag van de minister van Justitie of iemand anders, gestart met een onderzoek naar een nieuwe locatie voor dit vredegerecht? Zijn er al conclusies en zo neen, waarom duurt dit onderzoek dan zo lang?

4. Wat is nu de exacte locatie die men in Puurs op het oog heeft? Welk prijskaartje is er (bij benadering) verbonden aan een herlocalisatie naar Puurs?

5. Vindt hij het in tijden van crisis en besparingen wel verantwoord om voor een naar mag worden aangenomen veel duurdere oplossing te kiezen, met name herlocalisatie, in plaats van voor een degelijk onderhoud van de bestaande infrastructuur? Waarom wordt er niet voor deze laatste optie gekozen?