Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2100

van Filip Anthuenis (Open Vld) d.d. 3 december 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Dienstencheques - Vervallen cheques - Omruiling

bijkomend voordeel

Chronologie

3/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-564
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2491

Vraag nr. 4-2100 d.d. 3 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ongebruikte dienstencheques, waarvan de geldigheidsduur minder dan 6 maanden verstreken was, konden in 2007 en begin 2008 teruggestuurd worden naar de toenmalige verdeler ACCOR. Daarvoor was van bij de aanschaf van de cheques een formulier voorzien dat deze mogelijkheid uitdrukkelijk voorzag, en dus deel uitmaakte van het contract tussen de uitgever en de koper.

In het koninklijk besluit van 28 april 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques wordt deze mogelijkheid geschrapt :

"Art. 4. In artikel 3, 3, tweede lid, van hetzelfde besluit vervallen de woorden" of van dienstencheques waarvan de geldigheidsduur nog geen 6 maand is verstreken".

ACCOR stuurt inmiddels een brief met de weigering tot omruiling naar alle aanvragers tot omruiling, verwijzend naar het koninklijk besluit van 28 april 2008.

Hiermee verandert de geachte minister eenzijdig en met terugwerkende kracht, een contract, wat hoogst ongebruikelijk is, om niet te zeggen in strijd met gangbare handelspraktijken en de wet.

1. Kan de geachte minister mij aangeven wat de achtergrond was van deze beslissing ?

2. Zal een koninklijk besluit volgen om de vermelde bepaling in het koninklijk besluit van 28 april 2008 te schrappen ?

3. Zoniet, is er een regeling van schadevergoeding uitgewerkt en wordt (werd) die aan alle benadeelden medegedeeld ?