Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3695

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 2 juli 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Spoorwegpolitie - Huisvestingsproblematiek - Oplossingen

politie
vervoer per spoor
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
arbeidsvoorwaarden
werkplek
Hoofdstedelijk Gewest Brussels

Chronologie

2/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009)

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3694
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-979

Vraag nr. 4-3695 d.d. 2 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds jaren is de spoorwegpolitie Brussel gehuisvest in zeer slechte omstandigheden. De spoorwegpolitie Brussel (SPC BRU) bestaat uit de posten: Eurostar (voor de internationale treinen), Centrum (voor de binnenlandse treinen) en Metro (voor het Brusselse metronet). Ze beschikken ongeveer over een 250 manschappen. Zoals de geachte minister ongetwijfeld weet is het belang van de spoorwegpolitie niet te onderschatten en hebben zij een belangrijke opdracht met betrekking tot de controle en veiligheidshandhaving.

Toch leeft het gevoel bij de manschappen van de spoorwegpolitie dat hun werkzaamheden niet naar waarde worden geschat. Het is inderdaad zo dat zij al jaren in erbarmelijke omstandigheden zijn gehuisvest. Voornamelijk aan de situatie in Brussel verdient dringend verbetering. Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) heeft in februari 2009 nog geprotesteerd tegen de huidige werkomstandigheden.

Sinds 2005 is men actief opzoek naar een locatie om alle manschappen van de SPC BRU samen te zetten. Dit onder andere om redenen van efficiŽntie in de werkzaamheden. Op die manier kunnen de schaarse middelen van de spoorwegpolitie ook op de meest ideale manier worden ingezet. Ook de geachte minister van Binnenlandse Zaken heeft reeds meermaals beloofd dat hij de huisvesting van de spoorwegpolitie wenst te verbeteren. Ik weet dat de geachte minister van Overheidsbedrijven alles in het werk stelt om snel tot concrete resultaten te komen. Eerder werd gemeld dat er een topoverleg zou plaatsvinden omtrent de huisvestingsproblematiek. Graag had ik een stand van zaken gekregen.

1. Heeft er recent daadwerkelijk een overleg plaatsgehad omtrent de huisvestingsproblematiek van de spoorwegpolitie? Welke actoren waren er bij dit overleg betrokken?

2. Op welke manier wil men tot een oplossing komen voor de huisvestingsproblematiek?

3. Welke stappen zullen verder worden gevolgd?