Vraag om uitleg nr. 4-606

4-606 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2008
  de functies van algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-626