Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3530

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 juni 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

GSM - Gebruik op de trein - Onopgeloste problemen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
mobiele telefoon
radiocommunicatie
telecommunicatiemateriaal
mobiele communicatie

Chronologie

9/6/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009)
3/11/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3529
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-918

Vraag nr. 4-3530 d.d. 9 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bijna vijf jaar geleden tekende de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) met enkele telecomoperatoren een overeenkomst. In die overeenkomst staat dat er meer gsm-masten langs de spoorwegen zouden komen zodat er een beter signaal in de treinen zou zijn. Door het magneto-optische effect, ook wel gekend als het Faraday-effect komt een gsm signaal in een trein sowieso zwakker over. Het plaatsen van extra gsm masten zou dit probleem voor een deel moeten opvangen. 450 masten zou de NMBS plaatsen, 120 ervan zouden ook door de telecomoperatoren worden gebruikt. De andere 330 zouden enkel door de NMBS worden gebruikt onder andere om het communicatienet GSM for Railways, een digitaal radionet om gegevens te versturen en gesprekken te hebben.

Nog steeds valt echter het gsm signaal bij momenten uit in de trein tijdens het rijden.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Zijn alle beloofde gsm masten effectief geplaatst? Op welke lijnen staan deze masten? Op welke lijnen moeten er nog komen?

2. Hoe verklaart hij dat gsm-signalen nog steeds uitvallen in de trein? Betekent dit dat het aantal gsm masten dat werd geplaatst aan spoorlijnen ontoereikend is?

3. Zijn er andere technische mogelijkheden om het signaal van een gsm in de trein te verbeteren? Zo ja, dewelke? Heeft de NMBS deze opties met de telecomoperatoren reeds bestudeerd?

4. 130 miljoen euro begrootte de NMBS de operatie om de gsm masten te plaatsen en het communicatienet op poten te zetten. Is dat net vandaag volledig actief? Welke zaken dienen nog uitgevoerd te worden?

5. Wat zijn de reŽle kosten van deze implementatie geweest?

Antwoord ontvangen op 3 november 2009 :

1. Ik verwijs naar het antwoord van de heer vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen, aan wie eenzelfde vraag werd gesteld.