Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1895

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 29 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Nieuwe gevangenissen - Stand van zaken

strafgevangenis
Regie der Gebouwen
sociaal verweer
geografische spreiding

Chronologie

29/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-484
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2567

Vraag nr. 4-1895 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden maakt de geachte minister gewag dat hij samen met de Regie der Gebouwen drie nieuwe gevangenissen wil bouwen, één in elk gewest met elk een capaciteit van drie honderd plaatsen. De termijn die de geachte minister zich daarvoor oplegde was 2012. Twee centra voor geïnterneerden in Gent en Antwerpen wenst hij ook te bouwen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoever staat hij in de zoektocht naar geschikte locaties in de verschillende gewesten voor het bouwen van een nieuwe gevangenis ? Hoeveel en welke locaties waren aanvankelijk opgenomen in het onderzoek ? Hoeveel locaties daarvan worden momenteel weerhouden ?

2. Welke locaties zijn op dit moment nog weerhouden in de procedure ? Welke zijn dat voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië ? Om welke redenen zijn deze weerhouden, en waarom sneuvelden de andere ?

3. Voldoen deze allemaal aan de bereikbaarheidscriteria (de keuze om onder andere deze niet in Merksplas te bouwen had te maken met bereikbaarheidsproblemen en het feit dat deze niet centraal genoeg gelegen was) ?

4. Zijn er terreinen die nu nog weerhouden zijn die ook in andere plannen voorkomen van lokale overheden (nieuwbouwprojecten en andere) ? Zo ja, welke zijn dat ?

5. Welke timing wil hij hanteren ? Haalt hij zijn vooropgestelde deadline (2012) nog, denkt hij ?

6. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het dossier van het centrum voor geïnterneerden op Linkeroever (Antwerpen) aan het Burchtse Weel, naast de vroegere Hoge Zeevaartschool ? Is het contract om de grond aan te kopen voor een bedrag van 2,6 miljoen euro al getekend ? Zo ja, wanneer gebeurde dat ? Wat zijn de volgende stappen die gezet worden in dit dossier, welke timing hanteert hij ?

7. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het dossier van het centrum voor geïnterneerden in Gent ? Wat zijn de volgende stappen die gezet worden in dit dossier, welke timing hanteert hij ?